Debatt

En ny demokratisk grund för Europa

De franska och nederl?ndska nejen till det konstitutionella f?rdraget, och den positiva inverkan som de haft p? opinionen i Europa, visar p? ett best?mt avvisande av den nyliberala politik som under decennier drivits p? europeisk niv?. Det h?r inneb?r en historisk m?jlighet att skapa en bred och demokratisk debatt om vilket europeiskt projekt vi vill […]

De franska och nederl?ndska nejen
till det konstitutionella f?rdraget, och den positiva
inverkan som de haft p? opinionen i Europa, visar p?
ett best?mt avvisande av den nyliberala politik som under
decennier drivits p? europeisk niv?. Det h?r inneb?r
en historisk m?jlighet att skapa en bred och demokratisk debatt
om vilket europeiskt projekt vi vill ha. F?r att ge ett konkret
inneh?ll ?t de stora f?rhoppningar som v?ckts av nyliberalismens
nederlag den 29 maj och den 1 juni tillk?nnager representanterna
f?r europeiska Attac, som samlats i Bryssel den 16 juni
i samband med Europeiska r?dets m?te, den europeiska Attac-r?relsens
konvent. Konventet f?resl?r en Plan ABC p? kort
och medell?ng sikt. Det kommer att f?lja EU:s institutionella
agenda, samtidigt som det kommer att utveckla sin egen.

Plan A – ?tg?rder och mobiliseringar
mot den nyliberala europeiska politiken

Att l?gga en ny demokratisk grund
f?r Europa inneb?r i nul?get en serie omedelbara och n?dv?ndiga
?tg?rder f?r att bryta med den nyliberala politiken:

1. Europeiska r?det m?ste
beg?ra att EU-kommissionen drar tillbaka alla europeiska direktiv
f?r ytterligare liberalisering (som till exempel f?rslaget
till tj?nstedirektiv, arbetstidsdirektivet och direktiven
som driver p? avregleringen av j?rnv?gstrafiken), liksom handlingsplanen
f?r statsst?d.

2. Eurogruppen m?ste snarast m?tas
f?r att kr?va en genomgripande f?r?ndring av ECB:s penningpolitik,
inklusive det l?ga r?ntel?get.

3. En syssels?ttningspolitik
v?rd namnet m?ste skapas – vilket med n?dv?ndighet
inneb?r att stabilitetspakten upph?r att g?lla.

4. En avsev?rd ?kning av den europeiska
budgeten f?r att driva en solidarisk politik och f?r att ?ka
resurserna i strukturfonderna inriktade p? de nya medlemsl?nderna
– f?r att hj?lpa dem i sin utveckling i st?llet f?r att
uppmuntra social- och skattem?ssig dumpning och f?retagsflytter.

5. En f?rnyad europeisk ekonomi,
ocks? genom l?n, grundad p? investeringar i offentlig
infrastruktur som bidrar till att f?rb?ttra milj?,
j?rnv?gstransporter, utbildning, h?lsa och s? vidare
– och med syfte att skapa arbetstillf?llen.

6. Ett moratorium i f?rhandlingarna
inom ramen f?r WTO:s allm?nna tj?nstehandelsavtal (GATS).

7. ?tg?rder m?ste vidtas f?r att avveckla
skatteparadisen och fr?mja globala skatter och en harmonisering
som undanr?jer skattedumpning i Europa.

8. Det nuvarande inneh?llet i Lissabonagendan
och den sociala agendan 2005-2010 m?ste f?r?ndras
i grunden, f?r att i st?llet st?dja social och ekologisk
utveckling.

9. Medlemsl?ndernas offentliga
utvecklingsbist?nd m?ste h?jas till 0,7 procent av BNI, de
fattiga l?ndernas skulder avskrivas och engagemanget i Millenniem?len
st?rkas.

10. St?det till ockupationen av Irak
m?ste upph?ra och medlemsl?ndernas trupper snarast
dras tillbaka.

Denna plan A inneb?r en serie aktioner
p? nationell och europeisk niv?, som kommer att kulminera
i Bryssel i december 2005 med en stor mobilisering med anledning
av Europeiska R?dets sista m?te under det brittiska
ordf?randeskapet.

Plan B – f?r verkligt demokratiska
europeiska institutioner

De europeiska Attac l?gger stor vikt
vid genuint demokratiska europeiska institutioner – vilket
inte varit fallet inom projektet f?r det konstitutionella
f?rdraget. En demokratisering av EU skulle bland annat inneb?ra
att ge en viktig roll ?t nationella parlament, samtidigt som
Europaparlamentets roll ocks? ut?kas. Kommissionen m?ste
fr?ntas sitt monopol p? lagstiftningsinitiativ
och den enorma makt den har n?r det g?ller konkurrens.
EU:s medborgare m?ste ges en reell m?jlighet till medborgarinitiativ,
och f?rdjupade samarbeten m?ste underl?ttas. Alla europeiska
Attac kommer internt och med varandra att diskutera det m?jliga
inneh?llet i ett nytt f?rdrag som enbart behandlar de
europeiska institutionerna. Det f?rsta stora m?tet med Attacs
europeiska konvent i december 2005 kommer att utv?rdera
de f?rslag som framkommit.

Plan C – f?r att g?ra ett
annat Europa m?jligt

Hur viktiga de ?n ?r, s?
kan de ?tg?rder f?r institutionell demokratisering som tas
upp i Plan B endast ge ett begr?nsat svar p? alla de
f?rv?ntningar som finns bland breda folklager p? demokratiskt,
politiskt, fredligt, socialt, kulturellt, ekologiskt och feministiskt
inneh?ll i ett framtida Europa. Det ?r unionens samlade
politik som m?ste ompr?vas i grunden.

Ambitionen med Plan C ?r att m?jligg?ra
framv?xten av en bred demokratisk verkstad f?r ett alternativ
till det n?liberala Europa. Det handlar om att utveckla
ett europeiskt projekt byggt p? solidaritet – solidaritet
inom EU, solidaritet mellan EU och resten av v?rlden, solidaritet
med kommande generationer.

Hela Europas Attac-r?relse kommer
att vara involverad i utarbetandet av Plan C. Fr?n och med
i h?st kommer den h?r processen, med sin bas p& gr?srotsniv?,
att sammanstr?la i f?rberedelserna av det f?rsta m?tet
f?r Attacs europeiska konvent i december 2005.

Attacs europeiska konvent kommer ocks?
att unders?ka m?jligheten till samarbete med olika
initiativ som kan komma att tas av de olika sociala r?relserna
och europeiska n?tverken, inte minst inom ramen f?r det europeiska
sociala forumet i Aten i april 2006.

Ett annat Europa ?r m?jligt.
L?t oss skapa det tillsammans!

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga