Inrikes

Borgarna vill tredubbla a-kasseavgifterna

Höjda egenavgifter kan påverka individer att ställa blygsammare lönekrav som på sikt minskar arbetslösheten, menar kristdemokraternas Stefan Attefall. Oppositionens koppling mellan arbetslöshet och löneökningar är dock inte självklar för alla. HTF:s ordförande Holger Eriksson säger till TCO-tidningen att det är efterfrågan på arbetskraft som styr sysselsättningen, inte några procents löneökningar. Ordföranden för Kommunals a-kassa, Krister […]

Höjda egenavgifter kan påverka
individer att ställa blygsammare lönekrav som på
sikt minskar arbetslösheten, menar kristdemokraternas
Stefan Attefall. Oppositionens koppling mellan arbetslöshet
och löneökningar är dock inte självklar
för alla. HTF:s ordförande Holger Eriksson säger
till TCO-tidningen att det är efterfrågan på
arbetskraft som styr sysselsättningen, inte några
procents löneökningar.

Ordföranden för Kommunals
a-kassa, Krister Johansson, säger till Arbetaren:

– Det är klart att företagen
vill anställa för halva priset om de kan. Vem skulle
inte det? Men frågan är vart välfärden
tar vägen.

Oppositionen är i stort eniga
om höjningarna, men skiljer sig åt i detaljer.
Det framgår av de motioner som lades i samband med regeringens
vårproposition. Kristdemokraterna betonar att kostnaderna
ska delas lika på alla a-kassor för att inte en
alltför stor börda ska läggas på krisbranscher.

I moderaternas förslag däremot
ska varje a-kassa stå för 30 procent av sin egen
arbetslöshetskostnad, vilket enligt partiets beräkningar
för HTF-medlemmar skulle innebära en avgiftshöjning
med knappt 300 kronor. För att undvika att a-kassor med
många arbetslösa får skyhöga avgifter
kan partiet tänka sig att överväga ett tak
på 300 kronors höjning.

– Det finns ju inga rationella skäl
för de förslag som borgarna kommer med, endast ideologiska,
säger Krister Johansson. De hotar att undergräva
hela fackföreningsrörelsen och det är bedrövligt.

Krister Johansson påminner
också om borgerliga partiers förslag att sänka
ersättningsnivåerna till ner emot 65 procent.

– Det är en orimlighet. Höjd
avgift och sänkt ersättningsnivå leder till
att inkomstbortfallet blir för stort. För många
blir det knappt lönsamt att vara med i a-kassan, säger
han.

Egenavgiften är i dag 10
procent av arbetslöshetsersättningen. Avgiften till
SAC:s a-kassa SAAK är 90 kronor i månaden, och
en tredubbling skulle alltså bli 270 kronor i månaden

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga