Debatt

Hetslagen uppmanar till v

Jag inst?mmer med Flammans ledare i nr 4/05: om ?ke Green f?rbjuds att f?rd?ma homosexualitet s? ?r det uttryck f?r ett ?siktsf?rbud. Hetslagstiftningen f?rbjuder, s? som den nu ?r formulerad, bland annat ?sikter. Lina Hjort s?ger i Arbetaren nr 5/2005 att Flamman ?borde svara p? varf?r det ska vara f?rbjudet att f?rol?mpa en enskild person, […]

Jag inst?mmer med Flammans ledare
i nr 4/05: om ?ke Green f?rbjuds att f?rd?ma homosexualitet
s? ?r det uttryck f?r ett ?siktsf?rbud. Hetslagstiftningen
f?rbjuder, s? som den nu ?r formulerad, bland annat ?sikter.

Lina Hjort s?ger i Arbetaren nr 5/2005
att Flamman ?borde svara p? varf?r det ska vara
f?rbjudet att f?rol?mpa en enskild person, men till?tet att
skrika ‘d?da b?gdj?vlarna’ p? en skolg?rd?.
Detta ?r ett exempel p? den felaktiga sammanblandningen av
nedv?rderande uppfattningar om en viss grupp och direkta uppmaningar
till v?ld mot en s?dan grupp. ?ke Green har inte uppmanat
till v?ld mot homosexuella. Han ?r en djupt konservativ, bokstavstroende
kristen som inte betraktar homosexualitet som en identitet utan
som ett beteende. Och detta beteende f?rd?mer han ? det skarpaste,
precis som han f?rd?mer sex utanf?r ?ktenskapet och mycket
annat. Fr?n sin egen synpunkt har Green inte kritiserat personer,
utan g?rningar.

Green f?rordar i sin predikan vad jag
f?rst?r ?ver huvud taget inte n?gra politiska eller sociala
?tg?rder mot homosexualitet, utan uppmanar helt enkelt homosexuella
att sluta upp med sitt ?syndiga? leverne. Sj?lv s?ger
han att han uttalat sig av k?rlek till homose?uella.
Ur hans synpunkt ?r det logiskt. F?r honom ?r porten till himlen
st?ngd f?r homosexuella, precis som f?r alla andra syndare.
D?rf?r uppmanar han till bot och b?ttring. Hans predikan
avslutas med Jesu ord till ?ktenskapsbryterskan, som han r?ddade
fr?n stening: ?G? nu och synda inte mer?.

Att en konservativ tr?bock och tr?skalle
tycker och t?nker s? ?r v?l knappast ?verraskande. Men p? vilket
s?tt ?r det hets? Onani betraktas allm?nt i pingstr?relsen som en
sexuell avvikelse och synd, och jag kan inte t?nka mig att
den konservative Green skulle utg?ra n?got undantag.
Troligtvis ?syftar han d?rmed ocks? onani n?r han talar om
sexuella avvikelser, och med andra ord kan alla som onanerar ocks?
betrakta sig som utsatta f?r hets – eller?

Stalinismens offer och deras anh?riga och
efterlevande kan uppfatta det som en personlig kr?nkning att hammaren
och sk?ran visas offentligt. F?r dem har den symbolen en helt annan
inneb?rd ?n vad den har f?r de flesta kommunister. N?r ?ke
Green talar om homosexualitet r?r han sig i en helt annan f?rest?llningsv?rld
?n RFSL:s f?retr?dare. Marxister som vill st?rta kapitalistklassen
anser sig inte angripa n?gra personer, utan bara strukturer – men
liberaler och kapitalister ?r ofta av en annan mening och kan anse
sig personligt hotade.

Detta ?r diskussionsfr?gor. Och i ett demokratiskt
samh?lle borde v?l det naturliga vara att de bed?ms just genom diskussion
– inte genom att staten f?rbjuder misshagliga yttranden. Jag h?ller
inte med liberaler om att kritik av kapitalismen ?r ett angrepp
mot personer. Lika litet h?ller jag med ?ke Green om att homosexualitet
?r synd. Men s?dana diskussioner avg?rs inte b?st av jurister
som tills?tts av staten f?r att d?ma vilka ?sikter som ?r till?tna
eller ej. De avg?rs b?st om ?ven avskyv?rda ?sikter f?r
komma till uttryck och genomlysas i ?ppen diskussion. F?rst
p? s? s?tt kan man k?nna sin fiende. Om ?sikter i st?ller
f?rbjuds kan det faktiskt beskrivas som att de inte bem?ts med argument
utan med v?ld. Och det ?r v?l n?got som just hetslagstiftningen
enligt m?ngas uppfattning b?r motverka?

Den samtida kulturalistiska tendensen att
g?ra alla typer av uttalanden om samh?llsgrupper som
kan uppfattas som nedv?rderande till hets och kr?nkningar och
d?rmed potentiella f?rem?l f?r lagstiftning borde vara en kraftig
varningssignal f?r alla som v?rnar om en fri och ?ppen debatt.

F?r ?vrigt ?r Den heliga skrift
full av uttalanden om folkgrupper som ?r solklara fall av hets.
Allts?: ?tala Svenska bibels?llskapet s?som varande
ansvarig utgivare! Om en predikan om sexuell synd i en ?l?ndsk
pingstkyrka med en ytterst begr?nsad ?h?rarskara kan
bed?mas som hets, varf?r skulle d? inte bibelstudier kunna
bed?mas som hets?

Om hetslagstiftningen ska kunna f?rsvara
sin plats i ett demokratiskt samh?lle m?ste den revideras s? att
den bara omfattar direkta uppmaningar till v?ld mot tydligt definierade
grupper av personer. Den kan f?rbjuda uttalanden av typen “d?da
b?gdj?vlarna!” – d?remot inte av typen “homosexualitet
?r otukt och en cancersvulst p? samh?llskroppen”.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga