Inrikes

Nya vägar för protest mot nazister

Första nazistmarschen i Salem, hastigt ordnad efter mordet på den unge skinnskallen Daniel Wretström, samlade ett knappt tusental personer. Sedan dess har den vuxit till uppemot 1 800 svenska och utländska nazister förra året. Medan ledargestalten Robert Vesterlund år 2002 satt i fängelse tog Nationaldemokraterna chansen att göra sig till huvudarrangörer, vilket ledde till bråk […]

Första nazistmarschen i Salem, hastigt
ordnad efter mordet på den unge skinnskallen Daniel Wretström,
samlade ett knappt tusental personer. Sedan dess har den vuxit till
uppemot 1 800 svenska och utländska nazister förra året.

Medan ledargestalten Robert Vesterlund år
2002 satt i fängelse tog Nationaldemokraterna chansen att göra
sig till huvudarrangörer, vilket ledde till bråk med
de renodlade nazistgrupperna, vilka året efter återigen
ryckte åt sig initiativet.

Kvarvaron av det i år splittrade Nationaldemokraterna
står numera helt utanför Salemmarschen, som de beskriver
som präglad av ”uselt klädda ungdomar på samhällets
botten”. Många av dess aktivister har å andra sidan
lämnat till förmån för de nazigrupper för
vilka Salemmarschen är årets viktigaste styrkeuppvisning.

Nätverket mot rasism, NMR, har anordnat
motmanifestationer i Salem med lika många eller något
färra deltagare än nazisterna. Deltagare därifrån
har de två senaste åren stannat kvar på torget
för att blockera nazistmarschens samling vilket lett till konfrontationer
med polis. Men i år tycks alla antifascister vara överens
om att det inte är en framkomlig väg.

Antifascistisk aktion, AFA-Sverige, skriver
i ett pressmeddelande att de i år har ett ”guldläge”,
eftersom nazisterna splittras i interna konflikter. Men de antifascistiska
protesterna ser åtminstone på förhand betydligt
mer splittrade ut. Medan alla är ense om att inte demonstrera
på plats i Salem, har tre olika slags motmanifestationer utlysts,
om än inte ömsesidigt uteslutande.

En större antirasistisk samling av
tvärfacklig karaktär ordnas av NMR, med stöd av bland
andra LO-distriktet, fackklubbar från Seko, LS av SAC och
vänsterpartiet, samtidigt som Salemmarschen. Syftet är
att genom bland annat artistuppträdanden hedra minnet av offren
för nazisternas mord och mana till ”bredare och mer kontinuerligt
motstånd”. Halvannan timme senare och några kvarter
bort, inleds vad som kallas en ”skrammeldemonstration”
eller en ”demonstrationsfest”.

Arrangörerna som kallar sig ”Nätverket
militanta antifascister” uppmanar till ”kreativ maskering”
och säger att man vill sätta en egen dagordning i stället
för att söka konfrontation.

De understryker att samlingen ska ses som
ett komplement till NMR:s bredare manifestation, och att AFA-Sverige
inte är involverade i planeringen.

AFA-Sverige, å sin sida, uppmanar
till en störningsaktion klockan 14 på Centralstationen
i Stockholm, mot nazisternas uppsamling på samma plats en
timme senare.

AFA skriver att de räknar med att bli
bortkörda i bussar, men ser det som en del av strategin att
göra det omständigt för nazisterna och synliggöra
polisens roll. Däremot betonar AFA att de absolut inte vill
återupprepa tidigare års konfrontationer.

Alla tre manifestationer pekar i sina kallelser
på sociala grogrunder för nazismen och vill koppla antirasismen
till kamp för social rättvisa.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga