Inrikes

Lagerarbetare uppsagd för “låg arbetsinsats”

Jovan Siladji har arbetat på Dagab, partihandel för dagligvaror, i tre år och har nu blivit varslad om uppsägning. Orsaken till detta är enligt företages personalchef, Gösta Engström, att han gör en oacceptabelt låg arbetsinsats. I mitten av juni mottog Jovan en erinran från företagsledningen där det bland annat framgår att han anses ha brutit […]

Jovan Siladji har arbetat på Dagab,
partihandel för dagligvaror, i tre år och har nu blivit
varslad om uppsägning. Orsaken till detta är enligt företages
personalchef, Gösta Engström, att han gör en oacceptabelt
låg arbetsinsats. I mitten av juni mottog Jovan en erinran
från företagsledningen där det bland annat framgår
att han anses ha brutit mot sina skyldigheter i anställningsavtalet
genom att underskrida kraven för minimiprestation, och att
detta kan leda till uppsägning eller avskedande enligt LAS,
lagen om anställningsskydd.

Enligt Jovan Siladji är det Dagab som
har misskött sig. Han hävdar att företaget inte har
uppfyllt sin skyldighet att erbjuda honom alternativa arbetsuppgifter
och rehabilitering.

– Arbetstempot på Dagab är något
som i första hand drabbar de anställda på golvet.
Det är företaget som ska anpassa sig efter de anställdas
förmåga, inte tvärtom, säger han till Arbetaren.

– Jag blev varslad strax efter jag gick
ur Handels, förmodligen för att de trodde att de då
skulle bli av med mig lättare. Vad företagsledningen inte
visste var att jag redan hunnit bli medlem i SAC. Jag hoppas att
jag får behålla jobbet och att företaget och Handels
börjar behandla mig och mina arbetskamrater som de borde.

I en överläggning den 30 augusti
mellan parterna krävde Göteborgs LS att varslet skulle
dras tillbaka och hänvisade till en rad lagöverträdelser
som de anser att Dagab har gjort sig skyldigt till.

– Dagab har uppenbarligen brutit mot ett
flertal lagparagrafer i LAS då vår medlem vare sig delgivits
kollektivavtal eller anställningskontrakt. Det har inte heller
begärts någon förhandling i samband med erinran
från företagsledningen, trots att det berör Jovans
arbetsförhållanden, något som är ett brott
mot MBL. Dessutom saknas saklig grund för uppsägningen.
För mig framstår den som inget annat än trakasserier,
säger Johan Larsson från Göteborgs LS.

I samband med förhandlingen hade Göteborgs
LS mobiliserat till en flygbladsutdelning för att ytterligare
sätta press på arbetsgivaren och för att sprida
information om företagets skyldigheter och arbetarns rättigheter
till Jovan Siladjis arbetskamrater.

Från företagsledningens sida
vill man inte kommentera ärendet med hänvisning till pågående
överläggningar. Parterna träffas igen den 13 september.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumera[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga