Debatt

De sociala forumen i Sverige kan visa v

Det finns en bred uppslutning bakom tanken att bjuda in massr?relserna i Peoples Global Action och inte minst zapatisterna till de sociala forumen i Sverige. Detta om man ska tro f?retr?dare f?r olika grupperingar som deltagit i debatten i Arbetaren, fr?n Globalisering underifr?n till Attac med undantag av Olav Unsgaard och Stellan Vinthagen som vill […]

Det finns en bred uppslutning bakom tanken
att bjuda in massr?relserna i Peoples Global Action och inte
minst zapatisterna till de sociala forumen i Sverige. Detta om man
ska tro f?retr?dare f?r olika grupperingar som deltagit
i debatten i Arbetaren, fr?n Globalisering underifr?n
till Attac med undantag av Olav Unsgaard och Stellan Vinthagen som
vill utest?nga representanter f?r bev?pnade grupper
vilket exkluderar zapatisterna.

En s?dan bred inbjudan skulle vara
till gagn f?r ?ppenheten i sociala forum-processen och
ett st?rkande av intresset f?r direkt aktion med hj?lp
av civil olydnad och ickev?ld som PGA st?r f?r.
Den skulle ocks? g?ra Sverige intressant i den globala
sociala forum-processen d?r dessa antinyliberala r?relser
marginaliserats.

Men som Helena Granstr?m p?pekar
?r det viktigt att inbjudningar till grupper fr?n Syd
ocks? inneb?r ?ppenhet gentemot de som f?r
en liknande kamp i Sverige. Annars ?r risken stor f?r
paternalism d?r f?retr?dare f?r radikala internationella
r?relser lyfts fram som alibin f?r en verksamhet som utest?nger
deras motvarigheter i Sverige.

Zapatister och radikala folkr?relser
som bedriver civil olydnad och icke-v?ld i masskala och inte
deltar i World Social Forum har inte sig sj?lva att skylla
som Unsgaard och Vinthagen anser. Bilden av att massr?relserna
i Syd har en central roll i WSF ?r delvis falsk.

Det ?r tydligt n?r det kommer
till fr?gan hur zapatisterna och deras n?rmaste allierade
som M?drarna fr?n Plaza del Mayo i Argentina inte bjudits
in till bredare debatter. Men det kan p?verkas.

Det finns anledning att ifr?gas?tta
de bidragsberoende icke-statliga organisationerna som mot lantarbetarr?relsen
MST:s vilja drivit denna linje. Den ledande brasilianska organisationskommitt?n
f?r WSF best?r av sex icke-statliga organisationer samt
MST och facket CUT som i konsensus ska komma fram till beslut. Varken
utest?ngningen av eller marginaliseringen av radikala folkr?relser
?r sj?lvvald. Att delta p? n?der utan zapatister
som Unsgaard och Vinthagen anser att Karnatakab?nderna och
andra radikala folkr?relser ska g?ra legitimerar splittring
p? de icke-statliga organisationernas premisser av den internationella
antinyliberala r?relsen som v?xt fram sedan 1990-talet.
Det ?r oh?llbart i l?ngden.

Den b?sta v?gen fram?t ?r
att f?rsvara ?ppenheten. Genom att bjuda in radikalare
r?relser f?r vi en intressantare debatt b?de f?r
hur kampen kan f?ras i Sverige och globalt.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga