Inrikes

“Ingen fraktion i Ung vänster”

Ola Nilsson utpekades i måndagens Aftonbladet som ”ledare för falangen som sextrakasserat kvinnor”. Han har därför beslutat sig för att uttala sig i media för att försvara sin person, men anser fortfarande att förbundets debatt i politiska och organisatoriska frågor ska skötas internt. Varför då? – Vi har en princip om att föra intern debatt […]

Ola Nilsson utpekades i måndagens
Aftonbladet som ”ledare för falangen som sextrakasserat
kvinnor”. Han har därför beslutat sig för att
uttala sig i media för att försvara sin person, men anser
fortfarande att förbundets debatt i politiska och organisatoriska
frågor ska skötas internt.

Varför då?

– Vi har en princip om att föra
intern debatt i medier som alla medlemmar har lika tillgång
till, säger han till Arbetaren.

Tycker du att alla inom förbundet har levt upp till den principen?

– Det är upp till var och ens
samvete. Jag står för vad jag säger, andra får
stå för sig. Det är fullkomligt förkastligt
att nämna personer eller kasta ur sig anklagelser.

När Ung vänsters avgående
ordförande Ali Esbati höll en presskonferens i fredags
ville han inte gå in på om det finns en fraktion i förbundet
eller inte. Han sade att han inte vill ge sig in i en ”semantisk
diskussion”, men menar ”att det har funnits ett undergrävande
arbete som har gjort att vi som förbundsledning inte har kunnat
agera som förbundsledning”.

På frågan om det finns
hemliga cellbildningar inom förbundet svarade Esbati nej.

Ola Nilsson tillbakavisar bestämt
att det skulle finnas en fraktion eller ett fraktionsliknande arbete
inom Ung vänster.

– Det är ett barockt påstående.

Men han håller med om att det
har funnits problem som skitsnack och han menar att förbundsstyrelsen
har känt att den inte på allvar kan leda förbundet.

Men vad problemen beror på finns
det olika uppfattningar om, säger Ola Nilsson.

I sin reservation till beslutet om
extrakongress skriver Ola Nilsson bland annat att antydningar om
att det finns en fraktion ”är inget annat än hjärnspöken
som fått orimliga proportioner”. Han säger att han
är beredd att idka självkritik och be om ursäkt –
men ”jag vägrar att göra det utan att processen av
självkritik är en ömsesidig process, där allas
beteende och agerande sätts under granskning utan prestigefyllda
låsningar”.

Har det skett sexuella trakasserier inom Ung vänster?

– Mig veterligen har det inte förekommit
några sexuella trakasserier inom Ung vänster. Men att
människor har känt sig kränkta och har mått
dåligt går inte att förneka, och det är givetvis
allvarligt. Men min tolkning är att det har skett vid enstaka
tillfällen och drabbat många olika personer.

– Jag är övertygad om att
det inte har förekommit trakasserier på ett systematiskt
eller medvetet sätt, och definitivt är det ingen grund
för en extrakongress.

Detta instämde även Ali
Esbati i under presskonferensen.

– Jag dementerar att turbulensen inom
förbundet bottnar i en härva av sexuella trakasserier,
vilket har påståtts. Men vi ser naturligtvis oerhört
allvarligt på detta, sade han.

Ali Esbati skriver i ett uttalande
att ”det undergrävande arbete som funnits i förbundet
ibland tagit sig uttryck som är tydligt relaterade till samhälleliga
könsmaktsstrukturer”.

Har kränkningar bara drabbat ena sidan i konflikten?

– Det blir lustigt att tala om sidor.
Jag säger hellre förbundsstyrelsens majoritet och reservanterna,
och de grupperna är otroligt heterogena, de tycker väldigt
olika i många frågor, säger Ola Nilsson.

Men är det bara folk i majoriteten som har blivit kränkta?

– Jag känner till flera fall
där människor har blivit misstänkliggjorda beroende
på vem man för tillfället är tillsammans med,
och det är människor som tycker olika i den här konflikten.

Frågan om extra kongress var
inte utlyst i förväg till det förbundsstyrelsemöte
som fattade beslutet, utan togs upp av Ali Esbati och förbundskassören
Åsa Brunius under sittande möte.

Bryter det förfarandet mot stadgarna?

– Vad jag vet är det inte ett
stadgebrott.

Är det vanligt att så stora frågor lyfts på ett möte utan att vara utlysta i förväg?

– Det är en fråga som vi
i Ung vänster får diskutera och lösa internt.

På den senaste ordinarie kongressen
förra våren fördes hårda debatter, bland annat
om synen på nationen och om begreppet rasifiering skulle införas
i programmet. Ali Esbati och förbundsledningen förlorade
båda dessa debatter. Ola Nilsson vill inte uttala sig om detta
har spelat någon roll i den situation som har uppkommit. Reservanterna
– eller falangen – har i olika media beskrivits som ”antifeminister”,
”sextrakasserare”, ”vänsterextremister”
och ”autonoma”.

– Jag vill inte uttala mig om vad
andra människor tycker, säger Ola Nilsson.

Men anser du att du står långt till vänster om Ali Esbati?

– Nej.

Anser du att du är mindre feministisk än Ali Esbati?

– Nej.

Vad tror du att den här konflikten kommer att resultera i?

– Jag hoppas och tror att vi kan få
ett förbund som går stärkt ur processen. Att en
del okamratligt beteende blir en väckarklocka och att vi i
framtiden tänker mer på vårt agerande. Och jag
är övertygad om att samliga parter i den här processen
har målet ett starkt och enat förbund.

På en minoritets bekostnad?

– Det kan jag inte uttala mig om.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga