Nummer 89 / 2020

Exteriör av Vipeholms sjukhus i Lund 1936.
Kollage med människor på en gata, en dator och skribenten.
Städare i blåa skyddskläder svabbar golvet utanför en moské.