Nummer 24 / 2021

En brandsläckarhelikopter kämpar vid rasmassorna av den stora explosionen i Beiruts hamn sommaren 2020.
Coronademonstration i Stockholm