Bild

Will Renke, 35 år, omgiven av några av sina vapen, utlagda i formen av USA på gräsmattan framför hans hus i South Carolina.
En brandsläckarhelikopter kämpar vid rasmassorna av den stora explosionen i Beiruts hamn sommaren 2020.