Inrikes #1/2022

Reno­vräk­ning­ens juridik granskad

Håkan Axén och Dominika V. Polanska har skrivit boken Den orättvisa rättvisan: en rättspraxis som renovräker. Foto: Miguel Vergara

I boken Den orättvisa rättvisan granskas de rättsliga instanser som ger hyresvärdar tillstånd att genomföra renovräkningar – renoveringar som leder till så kraftigt höjda hyror att vissa hyresgäster inte har råd att bo kvar. Arbetaren ställer tre frågor till Dominika V. Polanska, som är en av författarna bakom boken.

Dominika V. Polanska är docent i sociologi och verksam vid IBF, ett tvärvetenskapligt institut inom bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet samt vid Södertörns högskola. Tillsammans med Håkan Axén är hon aktuell med boken Den orättvisa rättvisan: en rättspraxis som renovräker.  

Hur kommer det sig att du och Håkan Axén skrev den här boken?

– Det finns faktiskt en lite annorlunda historia bakom den här boken. Håkan är en hyresgäst som stått inför en renovering och vi träffades i samband med att hans ärende skulle upp till hyresnämnden. Vi ville både titta närmare på hur hyresnämnden tolkar lagen när det kommer till den här typen av renoveringar och hur det kan vara möjligt att hyresvärdarna nästan alltid får rätt att renovera folks hem.  

Vad kommer ni fram till?

– Bland annat att hyresnämnden inte följer lagstiftningens intentioner i deras praxis. När en lag tolkas ska man först vända sig till förarbetena som ligger bakom lagändringen för att förstå syftet med lagen. Den lagändring som trädde i kraft 2002 hade som syfte att stärka hyresgästernas ställning i relation till hyresvärdarna, för att det inte ska gå att renovräka hyresgäster så lätt. Men så har det inte sett ut i hyresnämndens bedömningar.

– Vi menar även att hyresgästen behandlas orättvist inför lagen jämfört med hyresvärden. Det handlar till exempel om att hyresvärden alltid har med ett juridiskt ombud i hyresnämnden, men att knappt hälften av hyresgästerna har det i de fall vi studerat. Dessutom tycks hyresvärdarnas ekonomiska intressen väga tyngre än hyresgästernas ekonomi när beslut fattas. Hyresnämnden ifrågasätter i de flesta fall inte ens hyreshöjningen som följer en omfattande renovering eller de starka ekonomiska intressen som driver på den här sortens renoveringar.

Hur ska vi, enligt dig, få en rättvisare rättvisa när det kommer till den här frågan?

 ­– Framför allt måste hyresnämndens praxis ändras så att renoveringar och medföljande hyreshöjningar inte godkänns av nämnden om hyresgästerna motsätter sig dem. Hyresgästerna måste få en stärkt ställning vid renovering genom lagstiftning och det ska inte vara möjligt att höja hyran hur mycket som helst i samband med en standardhöjande renovering.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga