Inrikes #54/2021

Svag respekt för museilagen hos politiker

Skissernas museum fick Svenska museers pris för årets museum 2019. Skulpturen i parken av Charlotte Gyllenhammar. Foto: Andreas Hillergren/TT

Svag kunskap hos politiker kring museernas integritet. Det är en välvillig tolkning kring varför så många som en fjärdedel av museicheferna som svarat på en enkät uppger att de utsatts för påtryckningar av politiker och högre tjänstemän vad gäller utställningar som de enligt lagen själva har auktoritet över.

Sveriges museer tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Organisationen bevakar politiken och svarar på remisser, ett exempel av de uppgifter som man har just nu är frågor kring coronapandemin. 2017 kom museilagen som bland annat stadgar museernas rätt till integritet från politiker, ”museerna ska bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning”, står det. Lagen tillkom för att förstärka och påvisa museernas integritet. Fyra år senare finns anledning att se över hur lagen fungerar i praktiken. Det visar sig, enligt Sveriges museers rapport, Armlängs avstånd. Tillståndet i landet enligt 104 museichefer. En rapport om §5 i museilagen, att lagen inte fått önskat genomslag, alla fall enligt många museichefer som svarat på enkäten som rapporten bygger på.

Rapporten börjar med att slå fast vikten av att museerna står autonoma gentemot politiker. ”Museiprofessionalitet enligt museilagen är grunden för museernas trovärdighet”, skriver författarna. Knappt en fjärdedel (22,6 procent) av de tillfrågade uppger att de blivit utsatta för påverkan eller försök till påverkan. Bland regionala och kommunala museer är det ännu fler, en dryg tredjedel har utsatts för försök till påverkan enligt rapporten. Särskilt konstmuseer och kulturhistoriska museer har blivit utsatta.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Följ oss på MastodonFölj oss via rss

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Se kriminella möta blockader

 

Fyll i din mejladress så skickar vi länk till videoreportaget 👇

Klicka här för att stänga