Utrikes #95/2020

Att organisera feministiskt i pandemin

Sarah Kim från Stockholm och Kalina Drenska från Sofia är båda aktiva i EAST, ett nytt feministiskt nätverk som samlar många kollektiv från östeuropeiska länder. Foto: Privat/Montage Arbetaren

I helgen höll det nya feministiska nätverket EAST sitt andra webbsända stormöte genom zoom. Deltagarna kom från över tio länder och mötet hölls i anslutning till den internationella dagen mot våld mot kvinnor. I mötet deltog kollektiv från bland annat Bulgarien, Rumänien, Slovenien, Turkiet, Polen, Tjeckien och Georgien. Arbetaren pratar med Kalina Drenska från Sofia och Sarah Kim från Stockholm.

– Pandemin har belyst arbetsförhållandena för många kvinnor som arbetar inom samhällsbärande yrken; inom vården och skolan, men också i livsmedelsbutiker. När skolor och förskolor stängdes i många länder, ökade arbetsbördan för kvinnor i hemmet ännu mer. Hemmet är inte en trygg plats för många kvinnor och under pandemin har våldet i nära relationer ökat, säger Kalina Drenska.

Hon är aktiv i det bulgariska feministiska kollektivet LevFem och en av arrangörerna till det digitala stormöte som hölls förra helgen, och som samlade deltagare från många östeuropeiska länder. Kalina Drenska menar att pandemin i viss mån bidragit till att det nya internationella nätverket kunnat uppstå. Många har haft mer tid för att dela med sig av gemensamma erfarenheter och hittills har nätverket redan hållit fem slutna möten och två öppna webbinarium.

Situationen i Östeuropa måste belysas utifrån ett större perspektiv.

Kalina Drenska, aktivist i bulgariska LevFem

I det nya feministiska nätverket ingår också plattformen ”Transnational Social Strike”, som samlar arbetarkollektiv, fackföreningar och andra grupper för att koordinera gemensamma aktioner, strejker och strategier. TSS hade från början tänkt arrangera ett möte med fokus på feministiska frågor Bulgariens huvudstad Sofia under våren, men pandemin kom i vägen. Istället bestämde de sig för att organisera ett webbsänt stormöte. 

– Det hade länge saknats den här typen av organisering bland feministiska kollektiv i östeuropeiska länder och många uppskattade initiativet. Vi delade många erfarenheter och insåg att vi måste fortsätta diskussionerna. Situationen i Östeuropa måste belysas utifrån ett större perspektiv. Det är till exempel inte möjligt att tala om varför så många kvinnor väljer hushållsarbete i väst, utan att samtidigt beskriva ur arbetsvillkoren ser ut deras i hemländer, säger Kalina Drenska.

Det nya nätverket går under namnet ”Essential Autonomous Struggles Transnational”, EAST. Det första mötet hölls i juni och då deltog aktivister och grupper från bland annat Bulgarien, Rumänien, Turkiet, Georgien, Polen, Serbien, Macedonien, Slovenien, Tjeckien och Ungern. EAST fick även en mindre finansiering från Frederick Ebert Stiftung för att genomföra flera webbinarium under sommaren och hösten. 

Sarah Kim är aktiv i nätverket Transnational Social Strike. Hon menar att många av de feministiska kollektiven lyckats med sin organisering där de stora facken inte räckt till.

– Vi har diskuterat hur det patriarkala och institutionella våldet ökat under pandemin. Till exempel har rumänska hushållsarbetare som arbetar i Wien organiserat sig för bättre villkor under pandemin. De har i egenskap av migrantarbetare inte kunnat ta hjälp av de stora facken, utan istället självorganiserat sig, säger Sarah Kim.

Det nya nätverket har också publicerat ett flertal artiklar om villkoren i olika länder. Den turkiska aktivisten Sanem Ostürk skriver om kvinnors och migranters situation i Turkiet under pandemin. Hon beskriver bland annat hur många kvinnor haft svårighet att få tillgång till arbetslöshetsersättning, eftersom de ofta har haft deltidsanställningar och arbetar obetalt i hemmet. Veda Popovici skriver om bostadskampen i Rumänien, den slovenska aktivisten Sasha Hajzler skriver om situationen för migranter på flykt i Balkanområdet och Sopiko Japardize skriver om hur terapeuter organiserat sig i Georgien under pandemin. 

– Utbytet av kunskap är viktigt för att skapa gemensamma strategier och för att förstå hur arbetslivet ser ut i olika länder. Många migrerar från Bulgarien för att arbeta i andra rikare länder. Men om ungdomar återvänder till Bulgarien är det för att jobba inom IT-sektorn. De söker sig aldrig till vårdyrket eftersom villkoren där är så usla, säger Kalina Drenska.

EAST har också sedan starten skrivit flera gemensamma upprop, bland annat till stöd för rätten till abort i Polen och för att visa solidaritet med de pågående protesterna.

– Det är särskilt intressant men samtidigt ovanligt att så många väst följer utvecklingen i Polen. Till exempel för två år sedan när Istanbulkonventionen ifrågasattes i många länder i öst fanns det inte alls samma uppmärksamhet kring den frågan, säger Kalina Drenska.

Istanbulkonventionen, formellt Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, är en internationell konvention som syftar till att förhindra våld mot kvinnor. Turkiet var det första landet att ratificera Istanbulkonventionen efter att dokumentet hade tagits fram 2011, men våldet mot kvinnor har fortsatt att vara ett stort problem i landet. 

– Den nuvarande turkiska regeringen menar att konventionen strider mot Turkiets familjevärderingar och normer. En liknande kritik har funnits i Bulgarien, som helt vägrat ratificera konventionen. De här krafterna är välfinansierade och koordinerade, när det handlar om att motarbeta den här konventionen. De vet vad de gör på transnationell nivå och då måste också vi organisera oss, säger Kalina Drenska. 

Nätverket syftar till att skapa solidaritet mellan rörelserna i de olika länderna, men framförallt en gemensam strategi. Sarah Kim menar att ett återkommande tema under zoom-diskussionerna har varit användandet av strejk som en feministisk strategi.

– Det här handlat om att politisera gemensamma frågor och samarbeta över landsgränserna för att bli en maktfaktor på riktigt. Just nu diskuterar vi möjligheten till en gemensam strejk för samhällsviktiga arbetare och skriver ett manifest som ska vara aktuellt också efter pandemin, säger Sarah Kim.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984