Artikel 1 av 4

MSB betalar över 6 miljoner för stoppad app

6 435 817 kronor. Det landar notan hittills på för den stoppade så kallade ”corona-appen”. Arbetaren har granskat de fakturor som det privata hälsoteknikföretaget Platform24 Healthcare skickat till MSB och kan nu avslöja att den digitala tjänsten redan kostat miljoner.

Inrikes
Den stoppade "appen" har hittills kaostat över 6 miljoner kronor.
FOTO: Tommy Pedersen/TT Montage: Arbetaren

Det digitala smittspårningsverktyget ligger på is sedan satsningen stoppades av Folkhälsomyndigheten i slutet av april. Utvecklingen av appen har mött stor kritik från bland annat forskare, IT-experter och länsstyrelser. Frågor har väckts kring bland sekretess och integritet och det har funnits oro för att data och känslig information skulle lagras på Amazons molnservrar.

I början av maj avslöjade Arbetaren att MSB gjort en direktupphandling med det privata hälsoteknikföretaget Platform24 Healthcare. Ett förfarande som en av Sveriges ledande experter på offentlig upphandling, Andrea Sundstrand, betecknat som felaktigt.

Sedan Arbetarens avslöjande har Konkurrensverket inlett en granskning av avtalet. Enligt Dagens Nyheter ber Konkurrensverket i skrivelsen MSB att redogöra för hur upphandlingen gått till, värdet av avtalet, om andra leverantörer begärt överprövning av upphandlingen och varför MSB ansett att undantaget för synnerlig brådska varit tillämpbart.

Arbetaren har tagit del av de två senaste fakturorna från Platform24 och kan nu avslöja att appen redan kostat MSB närmare sex och en halv miljon kronor. 

Den första fakturan ska betalas senast den 28 maj och landar på beloppet 6 307 117 kronor. Nästa faktura har betaldatum den 30 maj och landar på 128 700 kronor. Sammanlagt är MSB nu skyldig Platform24 Healthcare mer än 6,4 miljoner kronor. 

I avtalet som Arbetaren tagit del av framgår också att om MSB väljer att säga upp tjänsten så har Platform24 rätt till minst en månads fast grundersättning på 590 000 kronor. Det innebär att MSB totalt kan komma att betala närmare sju miljoner i skattepengar för en app som aldrig tagits i bruk. 

Arbetaren har gett MSB möjlighet att svara på ett antal frågor gällande direktupphandlingen. 

Nu ska Konkurrensverket granska avtalet och direktupphandlingen. När ni ser tillbaka, borde ni inte ha gjort ett ordentligt upphandlingsförfarande när det rör sig om så mycket pengar?

”Vi välkomnar en granskning och tillhandahåller all information. Det går att göra undantag från LoU och vi ser det som viktigt att pröva om undantag för skyndsamhet i kris kan göras.

Vi har i tidigare intervjuer, bland annat i Expressen-TV, förklarat att det digitala verktyget beräknas kosta ungefär 15 miljoner kronor. Då står själva tekniken för runt 5 miljoner kronor. Detta är en del av MSB:s nationella informationskampanj”, skriver MSB:s pressekreterare Anna Lindbäck i ett mejl till Arbetaren.

En kostnad på sammanlagt över 6,4 miljoner kronor är mycket pengar för en tjänst som ännu inte är i drift, hur ser ni på detta?

”Vi tar hellre kritik för att vi skyndar på att ta fram en lösning som på något sätt kan vara till hjälp när människor dör, än att få kritik för att vi sitter på händerna och inte gör något. Vi ansåg att vi var, och är, i ett läge där det var viktigt att agera när det handlar om människoliv.”

Arbetaren har också försökt få kontakt med Platform24 Healthcares presschef Sara Dannborg men hon hänvisar i telefon tillbaka till MSB. 

Artikel 2 av 4

MSB:s upphandling av ”corona-appen” utreds

Konkurrensverket har startat en utredning av MSB:s upphandling av den så kallade ”corona-appen”. Ett uppdrag som Arbetaren kunde avslöja gavs till företaget Platform 24 Healthcare, utan ordentligt upphandlingsförfarande.

Inrikes

Det digitala smittspårningsverktyget ligger på is efter att Folkhälsomyndigheten stoppat det. Men på kort tid hann Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, upphandla en lösning.

Den 9 april tecknade Åke Holmgren, enhetschef på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ett avtal med det privata hälsoteknikbolaget Platform24 Healthcare, som ägs av Wallenbergkoncernens investmentbolag Investor och Apoteket AB. Syftet med avtalet var att ge det privata företaget uppdraget att ta fram molntjänsten för informationsspridning och för att registrera symptom hos covidsjuka – och hantera den omtalade smittspårningsappen.

Upphandlingen skedde genom en direktupphandling, med hänvisning till den pågående hälsokrisen. Men en upphandlingsexpert som Arbetaren talade med ställde sig frågande till förfarandet.

Andrea Sundstrand, docent vid Stockholms universitet i offentlig rätt med särskild inriktning mot offentlig upphandling, menade att det inte gick rätt till.

– De skriver att grunden för direkupphandlingen är att det är så bråttom, men om det här projektet ännu inte dragit igång verkar ju så inte vara fallet. Man får bara använda det här undantaget om man inte kan hålla tidsfristerna i de övriga upphandlingsförfarandena. Där finns det ju möjlighet att gå ned till så kort tid som 25 dagar med annonsering. Men myndigheten anser att de inte ens haft tid med detta och då har det här inte ännu levererats vad jag förstår. Då kan man fråga sig – varför var det så bråttom, sa hon till Arbetaren.

Under gårdagen rapporterade Dagens Nyheter att Konkurrensverket nu utreder om MSB gjorde rätt när de ingick avtalet utan något riktigt upphandlingsförfarande.

”Vi välkomnar en granskning och tillhandahåller all information. Det går att göra undantag från LoU och vi ser det som viktigt att pröva om undantag för skyndsamhet i kris kan göras. I dagsläget har vi inget mer att tillägga. När vi har något nytt att berätta kommer vi att kommunicera det”, skriver MSB i en kommentar till DN.

Artikel 3 av 4

MSB kan betala halv miljon i månaden för direktupphandlad app

Det var så bråttom med smittspårningsappen att MSB frångick reglerna om offentlig upphandling och direktupphandlade uppdraget till ett privat hälsoteknikföretag. Men nu ligger appen på is. Appen kan komma att kosta över en halv miljon av skattebetalarnas pengar i månaden. Andrea Sundstrand, docent i offentlig rätt med inriktning mot offentlig upphandling, ifrågasätter starkt förfarandet och tycker att upphandlingen borde göras om.

Inrikes

Uppdatering: Sedan publicering har MSB backat från sin uppgift att kostnaderna på 590 000 i månaden löper på. Grundavgiften betalas ut först när tjänsten är i bruk. Arbetaren inväntar information om vad den hittills har kostat.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har under längre tid samarbetat för att ta fram ett digitalt verktyg med syftet att kartlägga symptom för covid-19 och svenskars beteendeförändringar till följd av pandemin. Det digitala verktyget, den omtalade så kallade ”appen”, stoppades senare av Folkhälsomyndigheten. Men historien slutar inte här. Trots att projektet stoppats utgår fortfarande stora ersättningar till ett privat hälsoteknikföretag.

Den 9 april tecknade Åke Holmgren, enhetschef på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ett avtal med det privata hälsoteknikbolaget Platform24 Healthcare, som ägs av Wallenbergkoncernens investmentbolag Investor och Apoteket AB. Syftet med avtalet var att ge det privata företaget uppdraget att ta fram molntjänsten för informationsspridning och för att registrera symptom hos covidsjuka – och hantera den omtalade smittspårningsappen.

Inom ramen för molntjänstlösningen använder sig Platform24 av den amerikanskägda underleverantören Amazon Web Services (AWS), som ägs av nätjätten Amazon. I projektets risk- och sårbarhetsanalys framgår också att även om all lagring enligt avtalet antas ske i Sverige innebär den nya amerikanska lagstiftningen CLOUD Act att USA också har rätt att begära ut information och data på servrarna.

Foto: Privat
Andrea Sundstrand, docent i offentlig rätt med inriktning mot offentlig upphandling

Enligt MSB skedde direktupphandlingen med hänvisning till den pågående krisen med covid-19. I vanliga fall har MSB en skyldighet att göra en offentlig upphandling – men den här gången frångicks lagstiftningen med motiveringen att det var bråttom på grund av hälsokrisen. Myndigheten valde istället att direkt förhandla med det privata hälsoteknikföretaget och göra ett undantagsförfarande. 

Arbetaren har låtit Andrea Sundstrand, docent vid Stockholms universitet i offentlig rätt med särskild inriktning mot offentlig upphandling, ta del av beslutet om direktupphandling. Hon menar att den inte gått rätt till.

– De skriver att grunden för direkupphandlingen är att det är så bråttom, men om det här projektet ännu inte dragit igång verkar ju så inte vara fallet. Man får bara använda det här undantaget om man inte kan hålla tidsfristerna i de övriga upphandlingsförfarandena. Där finns det ju möjlighet att gå ned till så kort tid som 25 dagar med annonsering. Men myndigheten anser att de inte ens haft tid med detta och då har det här inte ännu levererats vad jag förstår. Då kan man fråga sig – varför var det så bråttom?

Det andra jag reagerar på är att avtalet löper på obestämd tid. Det måste därför ses som ett långsiktigt projekt med flera faser, och då går det inte att göra den här typen av upphandlingar.

Andrea Sundstrand, docent i offentlig rätt

I avtalet om molntjänstlösningen, som Arbetaren tagit del av, framgår det att Platform24 ska erhålla en ersättning som består dels av en fast grundersättning på 590 000 kronor per månad, samt en rörlig avgift när tjänsten tas i bruk. Utöver de 590 000 kronorna, ska Platform24 få 125 000 kronor i månaden för dygnet runt-support. Avtalet löper på obestämd tid – det finns alltså ingen sluttid på tjänsten.

– Det andra jag reagerar på är att avtalet löper på obestämd tid, fortsätter Andrea Sundstrand. Det måste därför ses som ett långsiktigt projekt med flera faser, och då går det inte att göra den här typen av upphandlingar.

Anders Asplund är chefsjurist på Upphandlingsmyndigheten. Han säger till Arbetaren att en direktupphandling måste uppfylla fyra kriterier, varav en handlar om ”synnerlig brådska”.

Foto: CA Studio
Anders Asplund, chefsjurist på Upphandlingsmyndigheten

– Om det är en brådska och absolut nödvändigt, så får du direktupphandla. Men den synnerliga brådskan kan inte vara för evigt. Man kan inte hänvisa till synnerlig brådska år ut och år in, säger Anders Asplund och fortsätter:

– En direktupphandling på grund av synnerlig brådska ska täcka det omedelbara behovet, som närmast är av force majeure-karaktär, det kan inte pågå längre än nödvändigt. Man bör påbörja en annonserad upphandling i konkurrens så snart det går.

Det blir tydligt att de tänkt detta som ett mer långsiktigt projekt. Då undrar man vad som var så brådskande om detta var tänkt att användas i flera år? 

Andrea Sundstrand, docent i offentlig rätt

Detta menar Andrea Sundstrand att MSB inte tagit hänsyn till. Hon reagerar särskilt på formuleringen att ”lösningen på sikt ska ha möjlighet att hantera en mer omfattande informationssamling än det som initialt avtalats”. 

– Det blir tydligt att de tänkt detta som ett mer långsiktigt projekt. Då undrar man vad som var så brådskande om detta var tänkt att användas i flera år? 

När Arbetaren ber om svar från MSB:s presstjänst gällande vilken rättslig grund de haft för att tillämpa direktupphandlingen som ett undantagsförfarande, kommer ingen ytterligare information. Istället hänvisar myndigheten till motiveringen i beslutet om direktupphandling.

Om grunden är brådska, hur kan det komma att avtalet sedan inte verkar ha tillämpats? Varför var det så bråttom, nu har ju planerna på så kort tid lagts på is?

– Avtalet trädde i kraft den 9 april, 14 dagar efter beslut att starta projektet. Skyndsamhetsfaktorn har varit avgörande för framtagningen av lösningen. Att lösningen inte tagits i drift är på önskan av Folkhälsomyndigheten, skriver MSB:s pressekreterare Anna Lindbäck i ett mejl till Arbetaren.

Jag rekommenderar att avtalet sägs upp och att en regelrätt offentlig upphandling genomförs.

Andrea Sundstrand, docent i offentlig rätt

Men Andrea Sundstrand säger att Folkhälsomyndighetens agerande inte har någon betydelse.

– Det har ingen betydelse om lösningen senare stoppas, det borde redan innan anskaffningen ha klargjorts om den verkligen behövdes. Det går inte att köpa varor och tjänster genom direktupphandling om de kanske behövs, det ska finnas ett faktiskt skyndsamt behov. Värdet på den här upphandlingen, om det skulle löpa i fyra år, uppgår till över 30 miljoner, och då är det bara utifrån grundersättningen. Det finns säkert många andra leverantörer som gärna skulle vara med och erbjuda den här tjänsten om de fick chansen. Jag rekommenderar att avtalet sägs upp och att en regelrätt offentlig upphandling genomförs.

Trots att det digitala verktyget stoppats är avtalet fortfarande i kraft. Av MSB:s svar på Arbetarens frågor framgår det att myndigheten fortfarande har förhoppningen att projektet ska tas vidare. Man hänvisar till en dialog med berörda myndigheter som avses ”bli avklarad i närtid”. 

Artikel 4 av 4

Stora sekretessrisker med stoppad corona-app

Kritiken växer mot den stoppade ”corona-appen”, det digitala verktyg som MSB ville använda för smittspårning, som använde sig av Amazon Web Services för lagring av data. Sekretessriskerna som detta medför kritiseras av människorättsförsvarare och IT-experter, men även på regeringskansliet har man ställt sig frågande till projektet.

Inrikes

Den 9 april tecknade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ett avtal med det privata hälsoteknikföretaget Platform24 Healthcare för att ta fram ett digitalt verktyg med syftet att kartlägga symptom för covid-19 och personers beteendeförändringar till följd av pandemin. Den omtalade så kallade ”appen”, stoppades senare av Folkhälsomyndigheten, men avtalet är fortfarande i kraft och MSB har uppgett till Arbetaren att man hoppas att kunna ta projektet vidare i närtid.

Inom ramen för molntjänstlösningen använder sig Platform24 av den amerikanskägda underleverantören Amazon Web Services (AWS), som ägs av nätjätten Amazon. I projektets risk- och sårbarhetsanalys framgår att även om all lagring enligt avtalet antas ske i Sverige innebär den enligt amerikanska lagstiftningar att USA har rätt att begära ut information och data från servrarna.

Den utomstående advokatfirman Delphi som gjort en risk- och sårbarhetsanalys för MSB skriver att ”Villkoren för AWS kan ensidigt ändras från AWS sida. Även om Platform24 tar ansvar gentemot MSB innebär detta viss risk, inte minst då Lösningen hostas och rent fysiskt lagras av AWS.” Inget anpassat avtal har ingåtts med AWS, utan det avtal som Platform24 använt sig av är ett så kallat ”standardavtal” som är mycket förmånligt för AWS.

När Arbetaren ber MSB att skicka över standardavtalet svarar de efter flera dagar att ”efterforskningen tagit lite tid”, och att det inte finns hos myndigheten. Samtidigt har de svenska myndigheternas samarbetsorgan eSam avrått myndigheter från att använda sig av amerikanska molntjänster.

Risken att amerikansk underrättelsetjänst använder sig av den amerikanska lagen och begär ut uppgifter från servrarna, bedöms i analysen som liten, dock utan något resonemang om vad bedömningen grundar sig på.

Arbetaren har låtit Björn Lundell, professor i datavetenskap vid 
Högskolan i Skövde, ta del av avtalet, kravspecifikationen och den 
sårbarhetskalkyl som tagits fram till tjänsten. Han känner sig 
konfunderad inför projektet.

Björn Lundell menar att det förefaller uppenbart att känsliga 
personuppgifter kommer att behandlas, och att det är svårt att få grepp 
om vilka länders lagstiftning kommer att påverka denna behandling. Många användare kommer att logga in i den nya tjänsten med Bankid, vilket Björn Lundell menar är problematiskt.

Foto: Högskolan i Skövde
Björn Lundell, professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde

– Avtalet preciserar att leverantören kan komma att få tillgång till uppgifter som lyder under säkerhetsskyddslagstiftningen och hantera uppgifter som lyder under offentlighets- och sekretesslagen. Även om MSB uttryckt att all lagring kommer att ske i Sverige, betyder inte det nödvändigtvis att all behandling av data kommer att stanna här, säger Björn Lundell och fortsätter:

– Med tanke på den oro många människor känner i det rådande läget förefaller det oklokt att behandla uppgifter med hjälp av underleverantörer som lyder under andra länders lagstiftning och jag kan tänka mig att människors benägenhet att använda tjänsten skulle bli högre om all databehandling endast träffas av svensk lagstiftning.

Björn Lundell menar att en annan problematisk aspekt är att frågor om 
val av licenser för programvara som kommer att utvecklas inte regleras i 
avtalet. Han säger att det för en myndighet många gånger kan vara lämpligt att ställa krav på att specifikt utvecklad programvara ska tillhandahållas som öppen programvara för att stimulera vidareutveckling i en öppen 
samverkan, men av avtalet är det oklart om det är möjligt att använda en 
sådan licens (som exempelvis licensen AGPL 3.0).

–  Det är en stor brist att kravspecifikationen saknar preciserade krav 
på vilka format som ska användas för att förvalta insamlade data och det 
vore önskvärt att myndigheten ställt krav på att data ska kunna 
exporteras i öppna filformat för att undvika oönskade inlåsningseffekter 
och därigenom säkerställa att data kan återanvändas. Det är mycket viktigt att myndigheten hela tiden har full kontroll på förvaltningen av alla insamlade data, säger han.

Foto: Kammarkollegiet
Daniel Melin, it-upphandlare på Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Att anlita utländska företag för att lagra och bearbeta exempelvis hälsouppgifter är kontroversiellt menar Daniel Melin, it-upphandlare på Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. Han menar att innehållet kan vara åtråvärt för utländska underrättelsetjänster.

– Även om det ibland är bråttom måste man göra en ordentlig risk- och sårbarhetsanalys över vad projektet kan få för konsekvenser. Ska man samla på sig stora mängder information om Sverige och svenska medborgare bör man ha med Sveriges säkerhet och Sveriges krisberedskap i analysen, säger Daniel Melin till Arbetaren och fortsätter:

– Om ett amerikanskt företag får en begäran om utlämnande av information till amerikansk underrättelsetjänst via till exempel lagen ”FISA” får de inte berätta detta för sina kunder. Kunden kommer i sådana fall aldrig få reda på att leverantören lämnat ifrån sig informationen, säger han.

Om det kopplas till enskilda individer genom Bank-ID är det ytterst allvarligt om det passerar genom tredjehandsleverantörer som man inte har koll på.

Marcin de Kaminski, program chef på Civil Rights Defenders

Marcin de Kaminski, programchef på människorättsorganisationen Civil Rights Defenders, ser en oroande utveckling i många länder där människors integritet och IT-säkerhet inskränks under coronapandemin. Han menar att många länder runt om i världen tar fram lösningar på kort tid och att viktiga rättsprinciper då sätts åt sidan.

– Vi har haft en innovationsvurm och det är klart att myndigheter försöker hitta verktyg att begränsa smittspridningen i krisen. Men det finns så många problem med att utveckla väldigt integritetsnära tjänster väldigt fort utan att ha några safe guards, säkerhetsspärrar, på plats. Här finns en beröring mellan alla de digitala lösningarna i alla länder, säger han och fortsätter: 

– Vi har också sett att många av de här corona-apparna kopplas till ett digitalt identifikationssystem. Man tänker att informationen då blir mer vidimerad, mer korrekt, men problemet är att om systemet samlar in känslig information om hälsotillstånd genom en säkerställd identifikator som Bank-ID blir det ännu viktigare att fundera över var data tar vägen egentligen. Om det kopplas till enskilda individer genom Bank-ID är det ytterst allvarligt om det passerar genom tredjehandsleverantörer som man inte har koll på, säger Marcin de Kaminski. 

Foto: Civil Rights Defenders
Marcin de Kaminski, programchef på CRD

Han säger att exempelvis coronaappen som marknadsförs för forskning vid Lunds universitet, där själva appen i sig är framtagen av en brittisk e-hälsoaktör, är problematisk. Bland annat för att den använder sig av så många externa leverantörer att det är svårt som användare att förstå vem som får tillgång till datan som matas in. 

– Man vet inte om apparna kommer att funka eller hjälpa Sverige framåt i krisen. Man har snabbt introducerat tredjepartsunderleverantörer som man inte har koll på. Risken är också att man implementerar en lösning som man sen har svårt att bli av med. När väl tjänster, appar och tekniska lösningar lanserats, så finns de där för framtida bruk. Därför är det så viktigt att man så långt det är möjligt gör rätt redan från början. Annars riskerar saker som integritet och andra mänskliga rättigheter sättas åt sidan, vilket innebär en risk för såväl individer som grupper som är utsatta och sårbara – men också för en bredare allmänhet.

MSB:s lansering av det digitala verktyget blev tidigt ifrågasatt också från högre ort. Den 20 april skriver kanslirådet Karolina Lemoine på regeringskansliet ett mejl direkt till Åke Holmgren på MSB. Hon hade lyssnat på ett inslag från Sveriges Radio där Datainspektionen varnat för att lagring av svenskars coronasymtom hos utländska företag kan innebära en sekretessrisk, och ber honom om en uppdatering av arbetet med självskattningsverktyget. 

Karolina Lemoine undrar om MSB haft en dialog med Datainspektionen och om de kan säkerställa att patientdata inte hamnar i orätta händer. Hon undrar varför MSB inte valt en svensk molnlösning.

Åke Holmgren svarar henne samma dag. Han skriver att det handlar om ”anonyma data, inte patientdata” och att myndigheten tagit höjd för både informationssäkerhet och dataskydd i samråd med externa experter. Platform24 menar han är en certifierad medicinteknisk produkt. 

Mycket viktigt att betona är att data kommer att lagras i Sverige (datacentraler fysiskt i Sverige) OCH de är anonyma. Data är även krypterade.

Åke Holmgren, enhetschef på MSB

På frågan om varför MSB inte valt en svensk molnlösning skriver han att molnfrågan varit ”en mindre del, rent kostnadsmässigt” och att de behövt förhålla sig till en ”mycket aggressiv tidsplan”. Eftersom lösningen skulle realiseras på endast tio dagar var det nödvändigt för MSB att välja en lösning som snabbt ”kunde skalas upp”.

”Det går att köra i en svenskägd molnlösning (skulle tagit längre tid att få på plats) om man önskar. Det innebär ökad kostnad, men valet har inte skett utifrån pris – utan vad som tekniskt är möjligt på så kort tid. Vi har bett om offert på annan underliggande molntjänst – dvs nu när projektet har fått en ny tidplan… Men, mycket viktigt att betona är att data kommer att lagras i Sverige (datacentraler fysiskt i Sverige) OCH de är anonyma. Data är även krypterade.”, skriver Åke Holmgren i mejlet. 

Arbetaren har tidigare kunnat rapportera att avtalet med Platform24 skedde genom en direktupphandling med hänvisning till att det var bråttom och ”absolut nödvändigt för att skydda människors liv och hälsa”. Ett förfarande som experter som Arbetaren talat med underkänner direktupphandlingen menar inte har gått rätt till. Enligt lagen om offentlig upphandling får avtalet vid en direktupphandling inte löpa på obestämd tid, vilket varit fallet när det kommer till den omtalade ”corona-appen”.

– De skriver att grunden för direktupphandlingen är att det är så bråttom, men om det här projeketet ännu inte dragit igång verkar ju så inte vara fallet, säger Andrea Sundstrand, docent i offentlig upphandlingsrätt till Arbetaren. Det måste därför ses som ett långsiktigt projekt med flera faser, och då går det inte att göra den här typen av upphandlingar.

Om lösningen sätts i bruk kommer Platform24 inkassera över en halv miljon i månaden i skattepengar.

Arbetaren har sökt MSB för en kommentar om sekretessriskerna, men pressekreteraren Anna Lindbäck skriver att myndigheten inte vill inte ställa upp på intervju eftersom projektet är ”pausat”. 

Marcin de Kaminski vid människorättsorganisationen Civil Rights Defenders understryker att det nu blir viktigt att följa utvecklingen noga, och att våga ifrågasätta de innovationer som snabbt tas fram. Detta för att göra utvecklingen mer transparent och för att sedan kunna utkräva ansvar, såväl i Sverige som andra delar av världen.

– Vi arbetar med människorättsförsvarare i några av världens mest repressiva länder. Många har sett hur undantagstillstånd utlysts och tvångsmedel använts i godtyckliga sammanhang tidigare. De är nu oroliga för de åtgärder och metoder som använts runt om i världen. Inte minst då det finns en risk att metoderna normaliseras och fortsätter användas även när smittspridningen är under kontroll.