Inrikes #97/2019

Arbetsmiljöbrister på nästan alla industriföretag

Arbetsmiljöverket har särskilt tittat närmare på företag där arbetet i sig innebär höga risker för allvarliga olyckor. Foto: Marcus Ericsson/TT

Så mycket som 90 procent av de tunga industriföretagen har brister i arbetsmiljön. Det vanligaste är att riskbedömningarna brister, konstaterar Arbetsmiljöverket som genomfört en omfattande fyraårig inspektionsinsats.

Arbetsmiljöverket har de senaste fyra åren inspekterat 480 företag inom tung industri runt om i landet. Slutsatsen är att det råder stora brister i branschen. Nio av tio inspekterade företag hade arbetsmiljöbrister.  Sammanlagt har 40 förelägganden om vite och runt 50 sanktionsavgifter meddelats företagen.

– Det här är högriskföretag som kan jobba hårt med att uppfylla lagkraven som skyddar mot stora kemikalieolyckor. Men många har inte koll på de risker som arbetstagarna utsätts för och lever då inte upp till arbetsmiljölagen, det är allvarligt, säger Sabiha Hajdarevic, projektledare för insatsen vid Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

Arbetsmiljöverket har särskilt tittat närmare på företag där arbetet i sig innebär höga risker för allvarliga olyckor. De beskrivs som kemi- och processintensiva företag och innefattar bland andra ståltillverkning, gruv- och sprängverksamhet, bränsletillverkning och läkemedelsindustri.

Många trycksatta anordningar innehåller farliga kemiska produkter så konsekvenserna kan bli stora.
Sabiha Hajdarevic, projektledare för insatsen vid Arbetsmiljöverket

Framförallt brister företagen i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och korrekt genomförda riskbedömningar.

– Arbetsgivarna måste ha stenkoll på de riskerna. Ingen arbetstagare ska utsättas för de starka tryckvågor och delar som kan slungas ut när en trycksatt anordning exploderar. Många trycksatta anordningar innehåller farliga kemiska produkter så konsekvenserna kan bli stora, säger Sabiha Hajdarevic i pressmeddelandet.

Men myndigheten har också upptäckt brister inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, som innebär hög arbetsbelastning och stress. De har även konstaterat att många företag brister i introduktionen av underentreprenörers anställda och inhyrd personal.

– Stress kan leda till misstag som får förödande konsekvenser. Därför är det viktigt att arbetsgivaren har rutiner för att undersöka, bedöma och åtgärda de sociala och organisatoriska riskerna, säger Sabiha Hajdarevic i pressmedelandet.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984