Redaktör vid ritbordet

Arbetarens chefredaktör Toivo Jokkala är, vid sidan av sitt publicistiska uppdrag, verksam som satirtecknare. I en serie återblickar publicerar vi några av hans bilder som tidigare tryckts i andra tidningar – bland annat Ordfront Magasin, Brand, Gaudeamus, Rött och Galago.

Skattetrycket” är en term som framför allt delar av borgerligheten i flera decennier använt som skräckbegrepp. Det tilltagande avgiftstrycket för den enskilde ses i nämnda läger sällan som ett problem.

Tidigare publicerad i Ordfront Magasin.