Redaktör vid ritbordet

Arbetarens chefredaktör Toivo Jokkala är, vid sidan av sitt publicistiska uppdrag, verksam som satirtecknare. I en serie återblickar publicerar vi några av hans bilder som tidigare tryckts i andra tidningar – bland annat Ordfront Magasin, Brand, Gaudeamus, Rött och Galago.

På senare år har vi sett en nymornad miljö- och klimatmedvetenhet runtom i samhället.

I grunden är det förstås positivt, för att inte säga nödvändigt. Samtidigt är det talande hur lätt även ställningstaganden på detta område för vissa utvecklas till något av en livsstilsaccessoar.

Tidigare publicerad i Ordfront Magasin.