Inrikes #47/2018

”Civilsamhället oerhört viktigt för demokratin”

”Förhoppningen är ju att det blir en markering och att arbetsgivare i fortsättningen tänker sig för och lyssnar”, säger Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl apropå organisationens upprop för föreningsfriheten. Foto: Naturskyddsföreningen. Montage: Arbetaren

Arbetaren ställde fyra frågor till Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen, som i helgen antog ett upprop för föreningsfrihet och mot ett krympande demokratiskt utrymme för civilsamhället.

Vad är syftet med uppropet som ni antog under riksstämman i helgen?

– Jag ser det som två sammanfallande saker. Dels det globala, vi är ju en organisation som samarbetar med flera andra folkrörelser runt om i världen. Där ser vi tyvärr en ökande trend av hot, våld och till och med mord på miljöaktivister, inte minst de som kämpar för rätten till naturresurser som är nödvändiga för deras livsuppehälle, vilket ibland krockar med industriers intresse av att exploatera samma naturresurser. Att med hot och våld försöka tysta människor är naturligtvis väldigt allvarligt.

Flera av våra företrädare runt om i Sverige vittnar om att arbetsgivare börjat tycka att det är olämpligt att medarbetare engagerar sig i Naturskyddsföreningen på sin fritid.
Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen

– Det andra är att flera av våra företrädare runt om i Sverige vittnar om att arbetsgivare börjat tycka att det är olämpligt att medarbetare engagerar sig i Naturskyddsföreningen på sin fritid och att många därför känner sig tvingade att avsluta sitt engagemang i föreningen. Det svenska civilsamhället är i det närmaste unikt och rätten att på sin fritid engagera sig i en förening måste värnas. Det civila samhället är oerhört viktigt för demokratin.

Kan du ge några exempel på när arbetsgivare lagt sig i vad de anställda engagerar sig i?

– Jag vill inte gå in på något konkret för det kan vara extremt känsligt. Men den senaste tiden har vi fått signaler om att det förekommer. Därför var det några medlemmar på stämman som tog initiativ till uppropet vilket alla andra tyckte var en mycket bra idé.

Vilka frågor anser du vara de viktigaste att engagera sig i i dag?

– Det är naturligtvis jättemånga. Klimatfrågan står naturligtvis högt upp på dagordningen. Men också artutrotningen. Biologisk mångfald är ju en förutsättning för att ekosystem ska vara friska, som i sin tur är en förutsättning för att vi till exempel ska få rent vatten och luft. Att artutrotningen är ett minst lika stort hot mot mänskligheten som klimathotet tycker jag inte fått tillräckligt stor uppmärksamhet. Konflikter mellan behovet av att bevara den biologiska mångfalden och en önskan om att exploatera naturen är sorglig men inte konstig.

Vad tror du att det här uppropet kan leda till?

– Förhoppningen är ju att det blir en markering och att arbetsgivare i fortsättningen tänker sig för och lyssnar. Och skulle det vara så att andra organisationer också känner igen problematiken är det ju jättebra om fler följer efter och berättar om sina erfarenheter.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens jubileumspodd gigekonomi

Lyssna på vår podd om gigekonomi

Registrera dig på nyhetsbrevet så skickar vi avsnittet till dig

Klicka här för att stänga