Redaktör vid ritbordet

Arbetarens chefredaktör Toivo Jokkala är, vid sidan av sitt publicistiska uppdrag, verksam som satirtecknare. I en serie återblickar publicerar vi några av hans bilder som tidigare tryckts i andra tidningar – bland annat Ordfront Magasin, Brand, Gaudeamus, Rött och Galago.

Parallellt med sin roll som del i en (allmänt pågående) politisk experimentverkstad har Arbetsförmedlingen på senare år provat alla möjliga grepp för att få människor att bli mer ”anställningsbara”. Den här serien tillkom apropå ett av dem.

Tidigare publicerad i Rött och Ordfront Magasin.