Debatt #63/2019

”Sverige måste agera mot Israels krigsbrott”

Israeliska styrkor spränger en byggnad i Sur Baher, östra Jerusalem. Enligt den israeliska militären var grunden för rivningarna att byggnader närmare än 250 meter ifrån separationsmuren utgör ett säkerhetshot mot Israel. Foto: Mahmoud Illean/TT

Israels rivningar av palestinska hem i östra Jerusalem är ett av verktygen för att systematiskt förflytta palestinier i de ockuperade områdena, och ett brott mot internationell rätt. Sveriges regering borde omgående agera mot den israeliska rivningspolitiken. Det skriver Frej Anderson i ett debattinlägg.

Måndagen den 22 juli demolerade israelisk militär runt 100 hem i det palestinska området Sur Baher i det ockuperade östra Jerusalem. Redan innan denna illegala aktion vidtogs hade över 201 byggnader i palestinska samhällen förstörts, vilket lett till att över 235 personers förflyttats sedan början av år 2019.

Detta är fullständigt oacceptabelt och den svenska regeringen måste starkt ta avstånd från de israeliska krigsbrotten.

Debattören, Frej Anderson, är student.

Att israelisk militär förstör palestinska hem är ingen engångsföreteelse. Sedan Israel påbörjade ockupationen 1969 har mer än 49 000 byggnader förstörts i de ockuperade palestinska territorierna.

Vad som dock är särskilt alarmerande är att majoriteten av husrivningarna utfördes i Sur Baher, som är beläget de i Area A, vilket i enlighet med Osloprocessen är ett område där alla civila frågor faller under Palestinska myndighetens jurisdiktion, och därför också bör hanteras av den.

Detta är något som poängterats av det uttalande som EU gjorde den 22 juli, där de bad Israel avbryta rivningarna. Samma dag gjorde även representanter för FN ett uttalande där de hänvisar till att Israels aktioner inte är kompatibla med internationell lag.

De lyfter bland annat fram att förstörelse av privat egendom i ockuperade områden inte är tillåtet om det inte är absolut nödvändigt för militära operationer, något de poängterar att detta fall inte kan räknas som.

Detta agerande av israelisk militär är ett av verktygen för att systematiskt förflytta palestinier i de ockuperade områdena. Det här bryter bland annat mot den fjärde Genèvekonventionen samt Romstadgan för internationella brottsdomstolen och bör kategoriseras som krigsbrott.

Enligt den israeliska militären var grunden för rivningarna att byggnader närmare än 250 meter från separationsmuren utgör ett säkerhetshot mot Israel. Men detta argument är löjligt, då själva separationsmuren i de ockuperade palestinska områdena, samt innan och utanför östra Jerusalem, är illegal. Detta är något som den internationella domstolen i Haag kom fram till 2004 med stor majoritet (14 röstade för 1 emot).

Längs med den 750 kilometer långa illegala separationsmuren finns en stor mängd palestinska hem som löper risk för samma öde.

I och med detta uppenbara åsidosättande av internationell lag är risken att Israels våldsamma agerande fortsätter. Konsekvenserna är redan förödande men riskerar att bli ännu värre. Längs med den 750 kilometer långa illegala separationsmuren finns nämligen en stor mängd palestinska hem som löper risk för samma öde.

I och med detta måste regeringen agera omgående.

Israels bosättarpolik, vilken de senaste husrivningarna är en del av, underminerar starkt möjligheten till en tvåstatslösning och en långsiktig fred i regionen. Israels agerande skulle inte vara realiserbart ifall dagens internationella stormakter inte tillät dem.

Hittills har bland annat Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Belgien, Polen och Estland fördömt Israels senaste husdemoleringar. Ett gemensamt fördömande från EU:s sida har också gjorts. Sverige har dock varit tyst.

Förslagsvis bör Sverige göra ett enskilt uttalande som fördömer Israels aktioner. Solidaritet måste visas med det palestinska folket men det räcker inte bara med uttalanden. Regeringen måste aktivt kämpa för att frågan lyfts på det internationella planet.

Första steget kan vara att göra vad Palestinagrupperna har rekommenderat, nämligen att regeringen arbetar för att Israels aktioner ska bli undersökta av ett internationellt organ, exempelvis av den internationella brottsdomstolen i Haag. Vidare åtgärder som kan nyttjas kan exempelvis vara i form av sanktioner, tills Israel avslutar sina kränkningar av den internationella folkrätten.

Detta är åtminstone en början för att det palestinska folket skall få rättvisa, något som de nekats allt för länge. Nu är det dags för regeringen att bryta tystnaden och agera.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984