En order bort från alltings slut

Människan, främst de med makt att bestämma, verkar gilla att balansera på avsatsen till förstörelse och död. Så länge inte alla faller, så fortsätter balansgången. Vi ser det inte bara gällande krigsindustrin, utan även i hur exempelvis klimatfrågan hanteras. Så länge alla inte har dött så kan vi fortsätta producera och vinstmaximera på andras bekostnad.

Signerat
Vendela Engström.
Foto: Axel Green

Ett intensivt ljussken och en tryckvåg på flera hundra kilometer i timmen. En värmevåg som skapar enorma eldhav och radioaktiv strålning som sprids över jorden. Flera massförstörelsevapen har släppts över jorden och raderat allt liv.

Sverige valde i juli 2019 att inte skriva under FN:s konvention om kärnvapenförbud.

Den 9 augusti år 2018. En 227 kilogram tung MK 82-bomb släpps över Jemen och landar på en skolbuss. 51 barn dör. Bomben har tillverkats av Lockheed Martin, ett av världens största vapenföretag, som även förser Storbritannien och USA med kärnvapen. Företaget är ett av flera kärnvapenproducerande företag, som i våras befann sig på en stor vapenmässa i en lokal delvis ägd av Stockholm kommun.

Sverige tillåter företag som tillverkar kärnvapen och säljer vapen till några av vår tids värsta konflikter att marknadsföra sina produkter i kommunala lokaler.

Sverige har ett principförbud mot att sälja vapen till länder som är involverade i väpnade konflikter eller till länder där det sker omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter. Trots det säljs svenska vapen till länder som bryter mot båda eller det ena av kraven.

Sverige är en av världens största vapenproducenter per capita. År 2018 gick 24 procent av den svenska vapenexporten till icke-demokratier. Mellan år 2000 och 2018 tredubblades den svenska krigsexporten.

Människan, främst de med makt att bestämma, verkar gilla att balansera på avsatsen till förstörelse och död. Så länge inte alla faller, så fortsätter balansgången. Vi ser det inte bara gällande krigsindustrin, utan även i hur exempelvis klimatfrågan hanteras. Så länge alla inte har dött så kan vi fortsätta producera och vinstmaximera på andras bekostnad.

I världen finns cirka 14 000 kärnvapen varav 2000 är redo att avfyras inom några minuter. Vi befinner oss alltså en order bort från alltings slut.

Det gäller att välja sida och Sveriges regering, liksom de flesta beslutsfattare runt om i världen, har valt fel. Men svensk ekonomi lär gynnas av ytterligare ett sålt vapen.