Inrikes #50/2019

Nytt avtal klart för kriser och katastrofer

Avtalet ska gälla vid olyckshändelser med omfattande påverkan, såsom naturkatastrofer, bränder och översvämningar. Foto: Mats Andersson/TT

Efter fjolårets omfattande och svåra skogsbränder rådde förvirring gällande ersättningen till alla de olika yrkesgrupper som ryckte ut för att hantera krissituationen. Nu har ett nytt krisavtal tagits fram. Efter att avtalet använts för första gången ska det utvärderas.

Sedan i mars har flera fackförbund, bland annat Kommunal och Brandmännens riksförbund, förhandlat med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, om ett särskilt kollektivavtal som ska gälla vid katastrofer. Avtalet ska gälla vid olyckshändelser med omfattande påverkan, såsom naturkatastrofer, bränder och översvämningar men också vid terrordåd eller utbrott av epidemier. De yrkesgrupper som berörs är bland annat räddningspersonal och vård- och omsorgspersonal.

Enligt det nya avtalet ska en krisersättning på 120 procent av ordinarie lön betalas ut för varje arbetad timme, och vid särskild nödfallsövertid höjs krisersättningen till 150 procent av lönen.

För att avtalet ska kunna aktiveras måste fyra kriterier vara uppfyllda. Det handlar om att händelsen ska avvika från det normala, att insatsen måste ske omedelbart, att en samhällsstörning inträffat och att händelsen har en omfattande och avgörande påverkan på personalförsörjningen i kommunal verksamhet.

– Vi har länge påtalat att det måste finnas ett avtal som reglerar arbetsvillkoren vid den här typen av händelser. Hittills har det varit lite vilda västern när det kommer till arbetsmiljö och arbetstider, men nu har vi något att luta oss tillbaka på och på det stora hela är jag positiv till avtalet, säger Peter Bergh, förbundsordförande på Brandmännens riksförbund till Arbetaren.

 Susanne Gällhagen, ombudsman på Kommunal, är också hon positiv till avtalet.

– Vi godtog inte första budet men nu har vi landat i ett avtal som vi är nöjda med. Det behövs bra ersättningar i de krissituationer som kräver flexibilitet.

Det nya krisavtalet är ett tillsvidareavtal, vilket innebär att det kan sägas upp av båda parter ifall det inte fungerar. Avtalet kommer också att utvärderas efter nästa krissituation.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Ge bort granskning i jul

Starta en prenumeration – få sex månader att ge bort

 

Klicka här för att stänga rutan