Inrikes #41/2019

500 arbetare dör av jobbstress varje år

Arbetsrelaterad stress är hög bland de anställda inom handel, hotell och restaurang samt vård och omsorg. Foto: Bertil Ericson/TT

Varje år dör omkring 500 svenskar av stressrelaterade sjukdomar kopplade till jobbet. De nya uppgifterna kommer från Arbetsmiljöverket som låtit en grupp forskare beräkna hur många liv som förkortas av olika riskfaktorer i arbetsmiljön.

Arbetsrelaterad stress, buller, avgaser och monotont fysiskt arbete dödar tusentals svenskar varje år. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

Trots att antalet dödsolyckor på jobbet minskat med omkring 25 procent den senaste tioårsperioden har ingenting hänt när det gäller för tidig död på grund av arbetsrelaterad stress. Bara förra året dog omkring 500 svenskar av orsaker relaterade till stress i arbetet. Bland annat i stroke och hjärt- och kärlsjukdomar.

Det handlar om saker som att ha möjlighet att påverka sitt eget arbete, att ha en rimlig arbetsbörda och att inte utsättas för kränkande särbehandling eller trakasserier på jobbet.
Bengt Järvholm, professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet

Bengt Järvholm är professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet och en av personerna bakom rapporten. Han menar att de nya siffrorna är viktiga då de arbetsrelaterade dödsfallen går att förebygga.

– Det handlar om saker som att ha möjlighet att påverka sitt eget arbete, att ha en rimlig arbetsbörda och att inte utsättas för kränkande särbehandling eller trakasserier på jobbet. Och där har ju arbetsledningen ett stort ansvar. Inom exempelvis hemvården vet vi att mobbar under stress, det är ju helt orimligt att som vissa ha 13 minuter på sig vid ett hembesök, säger Bengt Järvholm.

Enligt honom ökade den arbetsrelaterade stressen som mest under perioden sent 1970-tal till slutet av 1990-talet och har därefter stannat av på en relativt hög nivå.

– Det gör att vi tror att de här dödsorsakerna kommer att öka. Det tar ju ett tag innan man dör på grund av stressexponering, säger Bengt Järvheden.

Forskarna bakom rapporten varnar också för att stressrelaterad död kommer att öka i framtiden. Arbetsrelaterad stress är högst bland de anställda inom exempelvis handel, hotell och restaurang samt vård och omsorg. Kvinnor är, enligt undersökningen, betydligt mer utsatta för negativ stress än män. De flesta arbetsrelaterade dödsfallen på grund av stress beror på att den anställda utsatts för måttlig men ihållande stress under en längre tid.

Andra tidigare vanliga dödsorsaker på jobbet, som exempelvis damm, asbest, kvarts och passiv rökning bedöms däremot minska i framtiden, enligt forskarna.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Ge bort granskning i jul

Starta en prenumeration – få sex månader att ge bort

 

Klicka här för att stänga rutan