Utrikes #37/2019

Agenda Europe vill inskränka mänskliga rättigheter

Sedan 2014 har Agenda Europe genomfört årliga strategikonferenser. Ett exempel på programpunkt är ”Nya hot genom anti-diskrimineringslagstiftning i Europa”. Foto: Arbetaren

Det högerkristna nätverket Agenda Europe föddes ur idén om en kristen tankesmedja för anti-abortrörelsen i Europa. Liknelser om ”ett kulturellt krig” används återkommande av tongivande personer i nätverket, och budskapen sprids av högerpopulister i hela EU. Arbetaren presenterar unikt material som ger en inblick i hur Agenda Europe bildades och verkar sedan sex år tillbaka.

Ett medborgarinitiativ i Polen om fängelsestraff för medhjälp till abort. I Kroatien förbjuds samkönade äktenskap. I Sverige blir plötsligt barnmorskors rätt att vägra utföra aborter ett debattämne.

Till synes enskilda händelser i ett Europa där politiken går i en högerpopulistisk riktning. Men nu kan Arbetaren ge en inblick i hur det högerkristna nätverket Agenda Europe ”koordinerar strategin” för att genomdriva gemensam politik och agera inom nationella och internationella institutioner, som till exempel EU och FN.

– Det är väldigt oroväckande att det finns organiserade nätverk som arbetar för att inskränka andra personers mänskliga rättigheter, säger Katarina Bergenhed, sakkunnig på Amnesty International Sverige.

Agenda Europes huvudsakliga mål är att på ett strategiskt sätt verka på en internationell politisk nivå. Det vill säga att säkra att delar av världens befolkning – såsom kvinnor och hbtq-personer – ska ha färre rättigheter eftersom de inte lever upp till Agenda Europes religiösa syn på världen.
Neil Datta, sekreterare på European Parliamentary Forum on Population and Development

På Agenda Europes årliga konferenser, som inleds med högmässa, tillhandahåller nätverkets ”experter” workshops i strategier för massmobilisering och insamling av pengar, men också enskild konsultation. Konferensernas huvudsakliga mål är utarbetandet och utvecklandet av en ”koordinerad strategisk agenda för att föra fram våra gemensamma mål”.

– Agenda Europes huvudsakliga mål är att på ett strategiskt sätt verka på en internationell politisk nivå. Det vill säga att säkra att delar av världens befolkning – såsom kvinnor och hbtq-personer – ska ha färre rättigheter eftersom de inte lever upp till Agenda Europes religiösa syn på världen, säger Neil Datta, sekreterare på European Parliamentary Forum on Population and Development, EPF, till Arbetaren.

Arbetaren har tagit del av de officiella programmen från de årliga konferenserna 2014-2018. Programpunkterna har titlar som: ”Hur intresseorganisationer kan ta sig in i internationella och överstatliga institutioner” och ”Nya hot genom anti-diskrimineringslagstiftning i Europa”. Här hålls föredrag som ifrågasätter Istanbulkonventionen och hur effektiva kampanjer kan bedrivas mot ”jämlikhetslagstiftning”.

Den 16 januari 2013 i London samlas 21 ledande personer inom kristna och konservativa organisationer främst i Europa och USA. Mötet är ”strikt konfidentiellt” och det är även deltagarlistan. Journalister får inte tillträde till mötet.

Med på mötet är kända personer inom abort- och hbtqfientliga rörelser såsom Sophia Kuby från Alliance Defending Freedom, Ignacio Arsuaga från CitizenGO som bedrivit kampanjer i syfte att inskränka hbtq-personers rättigheter, den österrikiske parlamentsledamoten Gudrun Kugler och amerikanska Terrence McKeegan, som arbetat som rättslig rådgivare åt Vatikanen.

I London 2013 hålls ett två dagar långt uppstartsmöte för det som ska komma att bli nätverket Agenda Europe. Mötet är strikt konfidentiellt. Foto: Arbetaren

Syftet med mötet är enligt programmet att upprätta en ”kristen tankesmedja” som kan ”forma språket” och ”utarbeta strategier” för anti-abortrörelsen i Europa.

Resultatet av mötet blir nätverket Agenda Europe. På den årliga internationella konferensen Political Network for Values i New York 2014 presenterar Sophia Kuby nätverket som ett ”säkert, stängt nätverk för pro-family, pro-life och pro-freedom-allierade”, det vill säga ett av nätverk av aktörer som vill genomdriva en abortfientlig agenda såväl som utökade kristna religiösa rättigheter.

Pro-family rörelser inkluderar ofta homofobi, motståndet mot samkönade partnerskap och äktenskap, möjligheten för samkönade par att adoptera eller på andra sätt skaffa barn, och andra former av motstånd mot jämställdhetssträvanden.
Katarina Bergenhed, sakkunnig på Amnesty International Sverige

Katarina Bergenhed säger att ”pro-family”-rörelser utgår från den heterosexuella kärnfamiljen.

– Pro-familyrörelser inkluderar ofta homofobi, motståndet mot samkönade partnerskap och äktenskap, möjligheten för samkönade par att adoptera eller på andra sätt skaffa barn, och andra former av motstånd mot jämställdhetssträvanden, säger Katarina Bergenhed, sakkunnig på Amnesty International Sverige.

Enligt Sophie Kubys presentation består nätverket Agenda Europe av en Googlegrupp där europeiska kyrkorepresentanter, experter och politiska aktörer ingår samt årliga ”strategikonferenser”. Arbetaren har tagit del av nätverkets egen lista över medlemmar i Googlegruppen från 2016. De var totalt 325 stycken.

På listan återfinns förutom kontroversiella namn som Brian Brown och Sharon Slater, Vatikanens dåvarande utrikesminister och dess statssekreterare, europeiska akademiker, EU-parlamentariker från en rad olika länder samt hundratals representanter för intresseorganisationer, varav flera är svenska.

Sedan 2014 har konferenserna samlat allt från tongivande representanter för konservativa och kristna organisationer, såväl som ministrar i europeiska regeringar och ledamöter i Europaparlamentet. De årliga mötena har ägt rum i München (2014), Dublin (2015), Warszawa (2016), Zagreb (2017) och Wien (2018).

Den första större sammankomsten hölls i oktober 2014 på slottet Fürstenried utanför München i Tyskland. En av programpunkterna hette ”lektioner vi lärt oss efter lyckade projekt”. I panelen satt bland annat CitizenGO:s ledare Ignacio Arsuaga och Alexej Komov från Ryssland. Han är en nyckelfigur i organiseringen av den ultrakonservativa världskongressen för familjer, som senast hölls i Verona. Senare under eftermiddagen talade Brian Brown, ordförande för en organisation som arbetar för att kriminalisera samkönade äktenskap i USA, om vikten av att försvara äktenskapet som institution.

Den första större sammankomsten hölls i oktober 2014 på slottet Fürstenried utanför München i Tyskland. Foto: Wikimedia Commons

Organisationen Ordo Luris låg bakom det medborgarinitiativ som ledde till lagförslaget om att totalförbjuda abort och sexualundervisning i skolorna i Polen. Ordo Luris är en av flera tongivande aktörer i nätverket som upprepade gånger fördömt homosexualitet.

Under den ultrakonservativa världskongressen för familjer i Verona tidigare i år höll Ignacio Arsuaga, ledare för plattformen CitizenGO, ett sju minuter långt tal i vilket han uppmanade rörelser och partier att konfrontera ”familjens fiender”, i det han beskrev som ett ”kulturellt krig”.

– Fienderna till den naturliga familjen agerar i alla länder. De har infiltrerat nästan alla institutioner och maktstrukturer. De kontrollerar merparten av etablerad media, de kontrollerar partierna till vänster men också till höger och de är finansierade av liberala stiftelser som George Soros Open Societies, sade Ignacio Arsuaga i talet.

Liknelsen om det ”kulturella kriget” används återkommande av aktörer inom nätverket, såsom av författaren Gabriele Kuby som har hållit i föreläsningar på möten.

I programmet diskuteras kommande strategier och journalister är inte välkomna. Foto: Arbetaren

Under den sista mötesdagen år 2014 diskuteras nätverkets kommande strategier och möten. I diskussionen lyfts också arbetet med en blogg. Endast en månad efter konferensen i Fürsteinreid, i november 2014, publiceras de första inläggen på en blogg vid namn Agenda Europe. Bloggen är öppen och tillgänglig för läsare och uppdateras regelbundet i flera års tid, men stängs ned i samband med att organisationen EPF som arbetar för sexuell och reproduktiv hälsa släpper sin kartläggning om nätverket.

På bloggen som har kopplingar till nätverket benämns återkommande äktenskap mellan hbtq-personer som "sodomi-äktenskap". Foto: Arbetaren

Tre veckor senare återuppstår bloggen med ett inlägg fullt med sarkastiska kommentarer riktade mot EPF. För endast några veckor sedan lades lösenord på bloggen, men merparten av bloggposterna går fortfarande att läsa på bloggens Facebooksida och hitta genom internetarkiveringsverktyg. På bloggen går det också att ladda ned den 132 sidor långa manifestliknande texten ”Restoring the natural ordet – an agenda for Europe” (”Återupprätta den naturliga ordningen – en agenda för Europa”).

På en Facebook-sida vid namn Agenda Europe postas länkar till blogginlägg. Foto: Arbetaren

I samband med publiceringen av EPF:s rapport skapade nätverket en hemsida där de tar avstånd från bloggen och manifestet. De skriver på hemsidan att nätverket Agenda Europe inte har några länkar eller kontroll över Agenda Europes blogg och att ”manifestet” inte hör samman med nätverket och att ”det är författat av en individuell person utan något engagemang i Agenda Europe”.

Men Agenda Europes oberoende från både bloggen och ”manifestet” är inte fullt så tydlig som det framställs.

Källor både inifrån EPF och Agenda Europe-nätverket i Sverige som Arbetaren talat med säger att en person som varit medlem i nätverket står bakom bloggen, liksom den manifestliknande texten ”Restoring the natural order”. Texten har också i olika former tillhandahållits genom bloggen. Personen ska också ha hållit i den första föreläsningen på den första officiella Agenda Europe-konferensen 2014.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984