Arbetsmiljöverket prickar 08 Betonghåltagning

Efter avslöjandena om missförhållandena på 08 Betonghåltagning – nu hotar Arbetsmiljöverket med vite om inte problemen rättas till. I sitt föreläggande mot företaget ger myndigheten facket rätt och uppmanar företaget till omedelbar rättning.

Inrikes
På fredagen delgavs företaget Arbetsmiljöverkets beslut om att de tänker besluta om ett så kallat föreläggande.
Foto: Naina Helén Jåma/TT

Efter inspektion har Arbetsmiljöverket kommit till samma slutsats som facket. Myndigheten konstaterar att 08 Betonghåltagning inte följer rådande lagar och regler om arbetsmiljö. Den 3 maj delgavs företaget att Arbetsmiljöverket tänker besluta om ett så kallat föreläggande.

– Vi kan konstatera att arbetsgivaren inte gjort vad lagen säger, säger Annette Wendel, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket.

Arbetaren har tidigare skrivit om nära dygnslånga arbetsdagar och skadligt långa pass med bilningsmaskin. Till tidningen har företaget bestridit både fackets, anställdas och tidningens uppgifter. Men i Arbetsmiljöverkets beslut konstaterar myndigheten: ”Vi bedömer att det finns brister i er arbetsmiljö, som kan leda till att någon blir sjuk eller skadar sig.”

Framförallt bekräftar myndigheten samtliga brister i arbetsmiljön som skyddsombudet från Stockholms LS av SAC Syndikalisterna anmält. Bland annat har företaget inte gjort några som helst riskbedömningar om hur länge de anställda får jobba med vibrerande verktyg. De har inte heller erbjudit medicinska kontroller eller bedömt hur de långa arbetspassen påverkar de anställdas hälsa. De här bristerna är något av det som företaget nu har till den 31 augusti på sig att rätta till.

– Gör de inte det så blir det vite på exempelvis 200 000 kronor. Gör de det inte då heller blir det vite på 500 000 kronor och så fortsätter det tills de till slut blir tvingade att följa föreläggandet. Men jag ser inga tecken på att de inte kommer att följa det, säger Annette Wendel.

Från fackets sida välkomnas Arbetsmiljöverkets beslut. Detta även om det inte i sig självt innebär en lösning på den pågående konflikten kring den medlem som straffats med farligt bilningsarbete.

– Vi är glada över att Arbetsmiljöverket har tagit det på allvar och visar att det inte funkar att, som det här företaget, ha en så oseriös organisering av arbetet. Så långt det leder till en förändring av deras arbetspraktik är det jättebra. Det är vad vi vill se utöver att vår individuella medlem får rättvisa, säger Simon Hedelin, fackligt ombud på Stockholms LS av SAC Syndikalisterna.

När Arbetaren kontaktar 08 Betonghåltagnings vd Joakim Lundström vill han inte svara på frågor. I stället hänvisar har till sin advokat som övertagit representationen av bolaget mot facket, sedan arbetsköparorganisationen Sveriges Byggindustrier inte längre driver fallet. Företaget lovar be advokaten återkomma, något hon dock inte gör.