Artikel 1 av 3

Arbetare straffades med farligt bilningsarbete

Stipe Filipovic krävde sjuklön och klagade på arbetsvillkoren på företaget 08 Betonghåltagning. Nu avslöjar en dold inspelning hur cheferna medvetet satte honom på skadliga ”skitjobb” för att ”trötta ut honom” och för att få honom att säga upp sig.

Inrikes
Stipe Filipovic blev tillsagd att bila en ränna i betong på ett bygge heldagar med en handhållen bilningshammare. Det arbetet pågick i åtta dagar i sträck i strid med regler och avtal.
Foto: Axel Green

För majoriteten utländska arbetare på 08 Betonghåltagning är dygnslånga arbetspass, utebliven sjuklön och övertidsersättning inget som längre förvånar. De anställda vittnar om en rädsla för att protestera eftersom deras uppehållstillstånd dras in om de förlorar jobbet.

De gav mig ett papper på svenska som jag var tvungen att skriva under på plats där jag erkände att jag begått fel.
Stipe Filipovic, arbetare på 08 Betonghåltagning  

För EU-medborgaren som vi kallar Stipe Filipovic gick dock gränsen när företaget straffade honom med indragen sjuklön när han sjukanmälde sig på ”fel sätt” för en ryggskada han fått på jobbet.

– När jag klagade på att de inte betalat för fyra dagar blev jag kallad på möte. De gav mig ett papper på svenska som jag var tvungen att skriva under på plats där jag erkände att jag begått fel och accepterade att jag inte ska få pengarna, säger han.

Stipe Filipovic skrev aldrig under och några dagar senare betalades sjuklönen ut. Men nu fick han också känslan av att företaget ville bli av med honom.

Arbetaren har tagit del av en ljudinspelning, som kontrollerats för äkthet, som bekräftar misstankarna. På inspelningen samtalar företagets personalchef Kerstin Eriksson med en representant för familjen Lundström som äger och driver företaget, nämligen Göran Lundström.

Personalchefen konstaterar att ”av med honom blir vi ju inte” och föreslår därefter att han ska skickas ut på ”ett skitjobb, ett bilningsjobb”. Göran Lundström fyller då i ”som tröttar ut han” och får ett jakande svar från Kerstin Eriksson. De talar också om ”att gå vidare till steg 2”.

Det är så cyniskt och skurkaktigt.
Simon Hedelin, medlem i förhandlingsdelegationen för Stockholms LS av SAC

Även Stipe Filipovics  fackförening Stockholms LS av SAC Syndikalisterna, som efter förhandlingar tagit ärendet till domstol, har lyssnat på inspelningen.

– Min första reaktion var att det måste vara ett skämt för det är så cyniskt och skurkaktigt. Det är också oroväckande att de kallar det ”att gå vidare till steg 2”. Det låter ju som något de använder systematiskt, en metod de alla är införstådda med, säger Simon Hedelin, medlem i förhandlingsdelegationen.

Dagen efter gav Stipe Filipovics arbetsledare honom uppdraget att med en liten skrapa avlägsna tapeter. Han jobbade på i 20 dagar, trots att jobbet var uppenbart meningslöst, och sade inte upp sig.

Därefter skickades han till ett bygge och blev tillsagd att bila en ränna i betong heldagar med en handhållen bilningshammare. Det arbetet pågick i åtta dagar i sträck.

Bilningsarbete under så lång tid är inte bara fruktansvärt tungt utan även skadligt och förbjudet enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Hans fackförening kallar företagets agerande för ”indirekt misshandel”.

– Effektiv tid jobbade jag kanske tre timmar med bilningen och sedan röjde jag och städade. Då klagade de och sade att jag måste bila mer, jobba hårdare, säger Stipe Filipovic.

Hur känns det fysiskt efter tre timmar med maskinen?

– Det är tungt. Det är högljutt och det känns inte bra i händer och rygg, säger han.

Men Stipe Filipovic kämpade vidare och sade inte upp sig. Då återkom i stället företaget med anklagelser om att han skulle ha hotat en arbetskamrat, att han borde omplaceras men att det inte fanns någonstans att placera honom. Det var då han tog kontakt med facket.

Att försöka trötta ut någon genom att skicka ut honom för arbete med vibrationsinstrument i strid med säkerhetsföreskrifterna är att betrakta som indirekt misshandel.
Simon Hedelin, medlem i förhandlingsdelegationen för Stockholms LS av SAC

Hans fackförening Stockholms LS av SAC Syndikalisterna genomförde därefter flera skyddsronder och konstaterade att anklagelserna om hot var falska. De kallade företaget till förhandlingar som snabbt strandade.

– Att försöka trötta ut någon genom att skicka ut honom för arbete med vibrationsinstrument i strid med säkerhetsföreskrifterna är att betrakta som indirekt misshandel, säger Simon Hedelin.

Det har också förekommit fall där de blivit misstrodda och kallats in för kontroll med termometer om de verkligen är sjuka.
Simon Hedelin, medlem i förhandlingsdelegationen för Stockholms LS av SAC

Facket som, efter att medlemmarna slagit larm, också genomfört flera skyddsronder beskriver de allmänna villkoren för företagets utländska anställda som ”bedrövliga och tämligen oseriösa”.

Simon Hedelin.
Foto: Axel Green

– Att behöva slåss för sin sjuklön är bedrövligt. Som jag förstått deras praxis måste man som vid sjukdom dels kontakta arbetsledare, men sedan också ringa och genomgå en intervju med personalchefen. Det har också förekommit fall där de blivit misstrodda och kallats in för kontroll med termometer om de verkligen är sjuka. Ett ganska kränkande sätt att göra det på, säger Simon Hedelin.

Fackliga centrala förhandlingar med företagets arbetsköparorganisation Sveriges Byggindustrier har inletts men strandat. Facket planerar nu att stämma 08 Betonghåltagning i Arbetsdomstolen för bland annat forcerad uppsägning med krav på skadestånd.

Sveriges Byggindustrier säger till Arbetaren att de inte vill kommentera fallet på grund av att de anser ärendet vara pågående. De säger sig inte ha tagit del av inspelningen där de båda företagsrepresentanterna lägger upp planen för att bli av med sin anställda.

– Vi bestrider de uppgifterna och har bett Syndikalisterna om att få ta del av inspelningen, något de avstod ifrån, säger Tomas Weiss, biträdande förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier.

Arbetaren sänder då över filen, men Tomas Weiss återkommer inte. Inte heller 08 Betonghåltagnings vd Joakim Lundström återkommer efter att ha begärt och fått Arbetarens frågor per mail. Kerstin Eriksson har nekat till att ställa upp på intervju.

Fotnot: Stipe Filipovic heter egentligen något annat.

Artikel 2 av 3

Usla villkor trots avtal med Byggnads

Dygnslånga arbetspass utan ersättning och skadligt långa pass med bilningsmaskiner. Det är ett par av villkoren för de utländska arbetarna på 08 Betonghåltagning i Södertälje, trots avtal med Byggnads. Flera källor uppger att reglerna för svenska och utländska arbetare skiljer sig åt på företaget.

Inrikes

Kollektivavtal med Byggnads och medlemskap i arbetsköparorganisationen Sveriges Byggindustrier ska vara en garant för drägliga arbetsvillkor och respekt för anställdas rättigheter. Men ord på papper är en sak, verkligheten för de utländska arbetarna på Södertäljebaserade företaget 08 Betonghåltagning är något annat.

– De försökte få mig att jobba mer än 30 timmar non-stop. I slutändan jobbade jag 20 timmar, hade sedan rast i fyra, och sedan ytterligare 14 timmar, säger Tigran Khaladze, som egentligen heter något annat.

Förutom vittnesmål från anställda har Arbetaren tagit del av röstinspelningar och dokument som målar upp en bild av företagets bristande respekt för arbetstidslagar och säkerhetsföreskrifter.

Flera anställda vittnar om dygnslånga arbetspass utan sömn, vilket är något som bekräftas av dokument tidningen tagit del av. En arbetare säger sig ha, tillsammans med flera arbetskamrater, ha arbetat i mer än 30 timmar i sträck med hård fysisk påfrestning.

Övertidsersättning, eller ersättning för arbete vid obekväm arbetstid, betalas inte heller alltid ut.

Vi skulle aldrig förhandla några sådana undantag för att såga en vägg. Undantagen är vid händelse av någon katastrof.
Ulf Kvarnström, arbetsmiljöombudsman på Byggnads

Arbetstidslagen slår fast att anställda måste få minst elva timmars sammanhållen ledighet under ett dygn. Nattarbete är generellt förbjudet. Lagen öppnar för överenskomna undantag i kollektivavtal, men enligt Ulf Kvarnström, arbetsmiljöombudsman på Byggnads, är något sådant undantag inte aktuellt i det här fallet.

Ulf Kvarnström.
Foto: Byggnads

– Vi skulle aldrig förhandla några sådana undantag för att såga en vägg. Undantagen är vid händelse av någon katastrof. Arbetsgivaren måste ordna arbetet så att det funkar. Det här är avtalsbrott, de har brutit mot arbetstidsreglerna, säger han.

Företaget är registrerat i Södertälje, men har sågat, borrat och rivit i betongkonstruktioner på flera kända högstatusbyggen i Stockholmsområdet.

De maskiner som används för håltagning i betong är starka och vibrerar kraftigt för att komma igenom den stenhårda betongen. Vibrationerna i sådana verktyg är skadliga och hur länge man får använda verktygen är därför strängt reglerat i föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

Rekommendationen för att med handmaskin bila i betong är max en timma om dagen, därefter är det direkt skadligt.

– Man får så kallade vita fingrar. Det yttrar sig i nervbortfall, man kan inte hålla med händerna, blodcirkulationen upphör i fingrarna, säger Ulf Kvarnström.

Jag har stått i åtta timmar om dagen, flera dagar i sträck.
Tigran Khaladze. arbetare på 08 Betonghåltagning 

Men flera arbetare på 08 Betonghåltagning uppger till Arbetaren att de uppmanats att stå hela arbetsdagar med maskinen.

– Ingen respekterar den regeln. Jag har stått i åtta timmar om dagen, flera dagar i sträck, säger Tigran Khaladze.

Vi vet att de här människorna kommer att få skador. Det är förbjudet att jobba så länge.
Ulf Kvarnström, arbetsmiljöombudsman på Byggnads

För att räkna ut gränsvärdet där ett förbud inträder måste man räkna specifikt på varje maskin, men om de anställdas uppgifter stämmer, behöver inte Ulf Kvarnström räkna.

– Vi vet att de här människorna kommer att få skador. Det är förbjudet att jobba så länge. Arbetsgivaren måste vidta åtgärder. Fortsätter man jobba och har instruktion att jobba 7-8 timmar i sträck är det bara månader innan arbetsskadan kommer, säger han.

Av firmans 50-talet anställda är runt 40 från östeuropeiska länder, flera källor på firman berättar att reglerna för de svenska och de utländska arbetarna skiljer sig.

Merparten av de utländska arbetarna är inte EU-medborgare och arbetar med arbetstillstånd kopplade till firman, vilket betyder att om de förlorar jobbet åker de ut ur landet. Många vågar därför inte säga nej till cheferna.

– Om någon skulle komma till svenskarna och säga att de skulle jobba så länge skulle de ju bara säga dra åt helvete. Men vi kan inte, eftersom vi har arbetstillstånd från Migrationsverket, säger Tigran Khaladze.

Och mycket talar för att rädslan är befogad. Arbetaren har tagit del av åtminstone två fall där utländska anställda krävt sin rätt till sjukersättning, eller ens betalning för arbetad tid. I båda fallen har resultatet varit att de blivit av med jobbet.

Arbetaren har kontaktat 08 Betonghåltagnings vd, Joakim Lundström, som inte vill svara på frågor i telefon.

– Jag kan inte ge dig direkta svar eftersom jag inte är insatt i alla detaljer. Jag vill inte säga något till dig som visar sig vara fel. Om du har frågor är det bättre att du mailar över dem, säger Joakim Lundström.

Men trots att Joakim Lundström får samtliga frågor skickade till sig, återkommer han inte.

Fotnot: Tigran Khaladze heter egentligen något annat.

Artikel 3 av 3

”Ett sådant företag ska inte finnas i branschen”

Arbetaren avslöjar att byggföretaget 08 Betonghåltagnings anställda blivit tilldelade dygnslånga arbetspass och skadligt bilningsarbete, trots att firman har kollektivavtal med Byggnads. Arbetaren ringer upp Roger Johansson, chef för Byggnads avtalsenhet.

Inrikes

Anställda på 08 Betonghåltagning vittnar om att utländska arbetare arbetat dygnslånga arbetspass, något som bekräftas i dokument som Arbetaren tagit del av. Men anställda vittnar också om pass på upp till över 30 timmar utan övertidsersättning.

– Nej det går inte. Enligt arbetstidslagen är det elva timmars dygnsvila som gäller och mellan klockan 23 och 05 råder nattarbetesförbud. Finns det kollektivavtal är det ett kollektivavtalsbrott och skulle det inte finnas är det en fråga för Arbetsmiljöverket, säger Roger Johansson, chef för Byggnads avtalsenhet.

Är det okej att sätta arbetare att handbila betong i upp till sju timmar om dagen, som företaget gjorde?

– Nej, det säger sig ju självt. Det är olika gränsvärden för olika maskiner, men det finns inga maskiner som ens är i närheten. Så kan man inte bedriva verksamhet.

Är syftet att försvåra eller inte ge den ersättning de har rätt till har vi åsikter om det.
Roger Johansson, chef för Byggnads avtalsenhet

Enligt företaget måste en anställd vid sjukanmälan kontakta arbetsledaren, men även genomgå en intervju med personalchefen.

– Där kan vi inte säga nej. Som arbetsgivare har man ett ansvar att sätta in tidig rehabilitering så där har vi svårt att som facklig organisation ha något att invända. Är syftet att försvåra eller inte ge den ersättning de har rätt till har vi åsikter om det förstås, säger han.

Anställda vittnar om att de blivit inkallade för att låta arbetsgivaren kontrollera med termometer om de är sjuka, andra har också rapporterat att de gjort hembesök.

–  Nej, så kan man inte göra. Nej, den skulle jag be dem stoppa upp någon annanstans. Det låter ju mer som någon typ av trakasserier. Det är ju helt sjukt om det finns arbetsgivare som utsätter sina anställda för det regelbundet, säger Roger Johansson.

Sådana här företag sänker standarden i hela branschen. Andra kan inte konkurrera med någon som använder yrkesarbetare som slavar.
Roger Johansson, chef för Byggnads avtalsenhet

Det här är ju ett företag ni har kollektivavtal med, vad är det som har gått snett?

– Det handlar ju om avtalsuppföljning och information till anställda så att de kan stå upp för sina rättigheter. Det är jätteviktigt eftersom sådana här företag sänker standarden i hela branschen. Andra kan inte konkurrera med någon som använder yrkesarbetare som slavar.

Företaget säger på en ljudinspelning som Arbetaren tagit del av att de ska ”trötta ut” en anställd för att bli av med honom. Detta genom att sätta honom på ”något bilningsjobb”. Vad tänker du om det?

– Det låter ju helt sjukt. Att arbetsleda så att någon inte kan stanna kvar förekommer hos riktigt dåliga arbetsgivare. Men hade det varit bara det hade det varit tillräckligt. Här verkar man ju göra tvärtemot både kollektivavtal, säkerhetsföreskrifter och gemensamma värderingar i branschen. Ett sådant företag ska inte finnas i branschen och det är vår uppgift att sanera bort dem. Det här är något vi måste följa upp, säger Roger Johansson.