Inrikes #34/2019

Polisen utreder facklig ledighet

HR-avdelningen ska nu samla in en komplett lista över vilka anställda som innehar förtroendeuppdrag. Därefter ska den flera gånger per år följa upp hur mycket ledighet som de tar ut för fackligt arbete. Foto: Jeppe Gustafsson/TT

Rikspolischefen ger HR-avdelningen i uppdrag att strama upp kontrollen av de fackliga förtroendevaldas ledighet för facklig tid. Myndigheten misstänker att de har för många anställda som jobbar för mycket med fackliga frågor.

Polisens internrevision har i en rapport konstaterat att myndigheten inte har full koll på de fackliga förtroendemännen i organisationen. Att inte myndigheten inte vet hur många de är eller hur mycket tid de lägger på det fackliga arbetet kallas i rapporten en ”mycket väsentlig brist”. Detta har fått polisledningen att agera.

Enligt internrevisionen råder det en tumregel inom statliga verksamheter att det ska gå en heltidsfacklig per 500 medlemmar hos arbetsgivaren. Rikspolischefen, Anders Thornberg, ger nu HR-avdelningen i uppdrag att strama upp kontrollen.
–  Jag tror att det finns betydligt fler än så inom Polisen. Internrevisionen gör en uppskattning om en heltidsfacklig på två hundra medlemmar. Det ingår i vårt uppdrag att göra en inventering för att ta reda på hur det faktiskt ser ut, säger Olov Augrell, tillförordnad chef på Polisens sektion för arbetsgivarutveckling, till Polistidningen.

HR-avdelningen ska nu samla in en komplett lista över vilka anställda som innehar förtroendeuppdrag. Därefter ska den flera gånger per år följa upp hur mycket ledighet som de tar ut för fackligt arbete.

Polisfacket säger sig inte vara främmande för en minskning av uttaget för facklig tid, så länge arbetsgivaren lever upp till sina åtaganden. Samtidigt bör antalet förtroendevalda inte baseras på någon tumregel utan på de faktiska behoven i verksamheten.

– Det viktiga är att ledigheten för facklig verksamhet står i rimlig proportion till förhållandena på arbetsplatsen, säger Björn Kellerth, kanslichef på Polisförbundet till tidningen.

HR-avdelningen ska också kontrollera och tydliggöra vilket fackligt arbete som får utföras utan löneavdrag.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984