Kritik mot utbildningen av ordningsvakter

Förra veckans filmer på hur ordningsvakter i Stockholms tunnelbana trycker ner en gravid kvinna på en bänk inför hennes femåriga barn har skapat starka reaktioner både i Sverige och utomlands. Händelsen är bara en i raden av uppmärksammade fall den senaste tiden och nu höjs allt fler kritiska röster mot utbildningen av vakter.

Inrikes
Två ordningsvakter patrullerar på tunnelbaneperrongen T-centralen i Stockholm.
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Filmen på hur ordningsvakterna bryskt trycker ner den gravida kvinnan på en bänk efter att hon inte hittat sitt färdbevis till tunnelbanan spreds snabbt och rörde upp många känslor. Samtidigt är det bara en i raden av flera våldsamma händelser där ordningsvakter stått i centrum den senaste tiden. Enligt en granskning av tidningen Metro utreddes så många som 245 ordningsvakter för tjänstefel under 2018. 20 av dessa blev av med sina jobb. Fallen rör brott begångna både i och utanför tjänst.

Den typ av incidenter som vi har sett den senaste tiden kommer att bli betydligt vanligare.
Kolbjörn Guwallius, journalist och författare

– Den typ av incidenter som vi har sett den senaste tiden kommer att bli betydligt vanligare. Det vi såg när det gäller fallet med den gravida kvinnan är en bristande kunskap hos vakterna om alternativa sätt att hantera situationen. Mycket av det tror jag beror på den summariska utbildningen och bristen på både fortbildning och värdegrundsarbete, säger Kolbjörn Guwallius som är frilansjournalist och författare.

FAKTA Utbildning ordningsvakter
Förutom tio dagars utbildning måste den ordningsvakt som vill börja arbeta även få ett så kallat förordnande utfärdat av polisen. För att få ett sådant krävs bland annat att du fyllt 20 år samt inte blivit dömd för något brott de senaste fem åren. Utbildning ges, förutom av Polisen, hos privata vaktföretag.

Han har bland annat skrivit den kritikerrosade boken ”Ordningsvakter, nödlösningen som blev permanent” där han granskat bland annat ordningsvaktsutbildningen. En utbildning som endast omfattar 80 timmar innan personen kan placeras ute i tjänst.

Kolbjörn Guwallius är kritisk mot utbildningssystemet och menar att det drivits fram genom att allt fler tillsätts som ordningsvakter i det offentliga rummet.

– Det har funnits en ordning hos seriösa vaktbolag där man i början gick med en erfaren kollega. Ofta fick vakterna också börja jobba med exempelvis egendomsskydd för att sedan, om de ansågs lämpliga, avancera till ordningsvakter. Men när det de senaste åren skrikits om ett behov av fler ordningsvakter så har bolagen börjat tumma på principerna och den nödvändiga yrkesintroduktionen har gått om intet. Det här är något som kan leda till ett skräckscenario, säger Kolbjörn Guwallius.

I och med förra veckans händelse, där alltså en gravid kvinna trycktes ned på en bänk sedan hon inte hittat sitt färdbevis, en giltig biljett hon senare visade sig haft med sig, har många vittnat i sociala medier om en ökande oro för våldsamma och aggressiva ordningsvakter.

Det är något som Kolbjörn Guwallius kan förstå.

– Många av de vakter som skickas ut i dag bidrar inte med trygghet. Utan tvärtom med otrygghet vilket kan leda till att allt fler känner sig rädda i tunnelbanan.

Ett annat uppmärksammat exempel där ordningsvakter, men även polis, fått hård kritik den senaste tiden är i Stockholmsförorten Rinkeby där poesitävlingen Ortens bästa poet avgjordes i slutet av december. På filmer från tunnelbaneuppgången syns hur ordningsvakter brutalt trycker ner två unga män på golvet, till synes utan att männen uppträtt vare sig hotfullt eller aggressivt.

Andra fall som skapat reaktioner är bland annat det med Daniel Diaz som i Dagens Nyheter nyligen berättade hur han fick armen brutalt omvriden och blev nedkastad på golvet i tunnelbanan då han ifrågasatt två aggressiva ordningsvakter. Också denna gång filmades händelsen av chockade förbipasserande.

Två av de ordningsvakter som var inblandade i fallet med den gravida kvinnan är nu tillfälligt tagna ur tjänst. De arbetare för vaktbolaget CSG där också en internutredning startats kring fallet. Även SL och polisen utreder händelsen.

Vi är nog alla överens om att ordningsvakternas syfte är att skapa trygghet men när det eskalerar så här är det naturligtvis ett misslyckande.
Tomas Eriksson, miljö- och kollektivtrafikregionråd i Stockholm (MP)

Tomas Eriksson, MP, är miljö- och kollektivtrafikregionråd i Stockholm och han säger att SL:s internutredning kommer att göras skyndsamt. Samtidigt vill han inte gå in närmare på just det specifika fallet med den gravida kvinnan.

– Själva filmen som spreds skapade naturligtvis känslor i oss alla. Men det har gjorts polisanmälningar från bägge parter så det vore oansvarigt av mig som politiker att uttala mig mer om fallet, säger Tomas Eriksson till Arbetaren.

Men många resenärer har ju vittnat om att de nu känner sig otrygga i tunnelbanan efter den senaste tidens händelser. Vad säger du om det?

– Vi är nog alla överens om att ordningsvakternas syfte är att skapa trygghet men när det eskalerar så här är det naturligtvis ett misslyckande. Men vi ser ändå gärna fler ordningsvakter och annan trygghetsskapande personal i tunnelbanan. Och frågar du de flesta resenärer som åker med SL, så anser de nog att vakterna skapar just trygghet.

Tomas Eriksson säger samtidigt att han önskar arr regeringen tog ett initiativ för att se över utbildningslängden för ordningsvakter.

Både SL och vaktföretaget CSG meddelar att de kommenterar förra veckans händelse först efter att polisutredningen är klar.