Retro #4/2019

Hot mot den fackliga friheten – då som nu

Tidningen Arbetaren har en 97-årig historia och ett rikt materialarkiv. På senaste tiden har vi gjort ett antal nedslag i arkivet och återpublicerat några av alla texter som ryms där. Dagens återpublicering: en syndikalistisk broschyr från 1963 som varnar för vad man på den tiden såg som de stora hoten mot förenings- och organiseringsfriheten på arbetsmarknaden.

Vi lever nu, 2019, i en tid när konflikträtten på arbetsmarknaden ter sig mer hotad än på länge – och om förslagen vi såg i den senaste veckans utkast till regeringsöverenskommelse blir verklighet gäller det även turordningsreglerna i Lagen om anställningsskydd.

En titt i arkiven påminner oss både om sådant som ständigt tycks gå igen och sådant som är typiskt för vår tid. År 1963 upplevde SAC Syndikalisterna att de dominerande facken på arbetsmarknaden, precis som med dagens strejkrättsinskränkningsförslag, på olika sätt försökte stöta ut de fackliga alternativen – främst SAC Syndikalisterna själva.

Någon motsvarighet till dagens läge, där även LO på många punkter är pressade att slå till reträtt under bilan, fanns inte.

Samtidigt var detta en tid då LO-facken hade en betydligt starkare samhällsställning än i dag, och när liberalerna och högern fortfarande trevade efter ett förhållningssätt till den socialdemokratiskt dominerade samhällsapparaten. Någon motsvarighet till dagens läge, där även LO på många punkter är pressade att slå till reträtt under bilan, fanns inte.

Och visst är det talande att SAC på sidan 33 i den broschyr vi återpublicerar nedan såg Liberala ungdomsförbundets föregångare som taktiska allierade i kampen för lika facklig förhandlingsrätt.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984