Inrikes #98/2018

Mittuniversitetet anmäls till JO och JK av personal

Enligt anmälarna har Mittuniversitetets ledning överskridit sina uppgifter och befogenheter. Foto: Wikimedia Commons

Konflikterna runt Mittuniversitetets avdelning för socialt arbete, SOA, i Östersund har pågått i ett halvt decennium. Nu anmäler en majoritet av de ordinarie anställda och en lokal chef universitetsledningen till Justitieombudsmannen och Justitiekanslern.

I en anmälan till Justitieombudsmannen och Justitiekanslern anklagas Mittuniversitetets ledning för att ha brustit i sitt uppdrag som myndighetsutövare.

Anmälan gäller bland annat ett beslut om att under en termin strypa intagningen till socionomutbildningen, som ett led i en ”kampanj” för att få professor Masoud Kamali ”avsatt”.

Bakom anmälan står nio av de 15 ordinarie anställda på avdelningen för socialt arbete på universitetet, SOA. Doktoranderna har inte tillfrågats.

– Grunden är det sammantagna agerandet av Mittuniversitetets ledning som sett i sin helhet rimligen är att betrakta som ett överskridande av dess uppgifter och befogenheter. Till och med kanske rättsvidrigt, säger Marcus Lauri, universitetslektor vid SOA Mittuniversitetet och en av de som undertecknat anmälan.

Anmälan lämnades in till JO och JK efter lunch tisdagen den 18 december.

Anders Fällström.
Anders Fällström. Foto: Mittuniversitetet

När Arbetaren några timmar senare når Mittuniversitetets rektor Anders Fällström har han bara hunnit skumma igenom den. Men han säger sig inte vara förvånad.

– Nej, det är jag väl egentligen inte. Det har varit många anmälningar i ärendet. Vi har också lämnat ett ärende till Statens ansvarsnämnd, säger han.

Anklagelsen om att intagningsstoppet skulle syfta till att göra sig av med en av avdelningens tongivande professorer anser han vara ”helt taget ur luften”. Han ifrågasätter också att de anmälande skulle utgöra en majoritet på avdelningen, då även doktorander måste räknas in i antalet anställda.

Sedan 2011, då två utbildningar slogs ihop till en, har socionomprogrammet på Mittuniversitetet fått en så kallad ”kritisk” inriktning till socialt arbete. Beslutet om den nya profilen togs genom majoritetsbeslut av forskarna, men dess tydliga antirasistiska och antikapitalistiska profil accepterades inte av alla.

Konflikter mellan fraktionerna pågick till och med förra året då de drivande i motståndet mot inriktningen lämnade aktiv tjänst.

I både medarbetarenkäter och konsultrapporter, som Arbetaren tagit del av, uppger en majoritet av personalen att arbetsmiljön nu är bra.

När rektor Anders Fällström tillträder våren 2017 blir hans första beslut att införa ett nollintag. Till Arbetaren säger han att syftet var att skapa ett lugn för att komma tillrätta med arbetsmiljöproblemen.

Att ställa in en hel årskull som ska gå sju terminer är en kraftig åtgärd. Det är ju ett underkännande av oss och ger utbildningen dålig publicitet.
Ulf Engqvist, ställföreträdande chef på Mittuniversitetets avdelning för socialt arbete

Men enligt anmälarna är det snarare åtgärderna samt medieutspel från ledningen som skapar arbetsmiljöproblem.

Ulf Engqvist.
Ulf Engqvist. Foto: Mittuniversitetet

– Genom både påståenden och åtgärder om dålig arbetsmiljö har man skapat en dålig arbetsmiljö. Att ställa in en hel årskull som ska gå sju terminer är en kraftig åtgärd. Det är ju ett underkännande av oss och ger utbildningen dålig publicitet, säger Ulf Engqvist, ställföreträdande avdelningschef som arbetat på SOA i närmare 15 år.

I stället misstänker anmälarna att syftet med åtgärden var att göra sig av med Masoud Kamali och därmed också förändra inriktningen på programmet. Enligt professorn själv ska ledningen också ha framfört, via ombud, att om han gick med på att bli utköpt skulle intagningsstoppet hävas. En anklagelse som alltså tillbakavisas av ledningen.

I höstas anmäler en doktorand, till ledningen, Masoud Kamali och ytterligare en kvinnlig universitetslektor på SOA för sexuella trakasserier och arbetsmiljörelaterade missförhållanden. En polisanmälan mot Masoud Kamali görs, men läggs ned kort därefter.

Sedan den 12 september är professorn avstängd från sitt arbete. Själv säger han att anklagelserna är grundlösa.

– Jag har inte gjort mig skyldig till något sådant. Bara för att man har en ideologisk och vetenskaplig bakgrund anklagas jag för en massa smutsiga saker. Doktoranden anmälde både mig och min kollega. Vi är båda drivande i profileringen av utbildningen, säger Masoud Kamali.

Hans fackförbund ST är kritiska till avstängningen, men vill i övrigt inte kommentera ärendet för tillfället. Men fackets lokala skyddsombud är en av dem som JO- och JK-anmäler universitetsledningen.

I anmälan argumenterar de anställda för att anmälningen mot Masoud Kamali skulle vara en del av den ”kampanj” som ledningen för mot honom.

Men någon kampanj pågår inte, enligt rektor Anders Fällström.

– Jag har varit väldigt tydlig från start, internt och i media, att när det gäller intagningsstoppet är det här en komplex situation. Det finns definitivt ett arbetsmiljöproblem, men det är inget som kommer att lösas genom hanterandet av en individ. Intagningsstoppet är inget som bara har med Masoud Kamali att göra, säger han.

Har ni som ledning problem med programmets akademiska inriktning?

– Nej. Jag tycker att det är jättebra att den har en särskild profil. Sedan vilken profil det ska vara är en fråga för ämnet och fakulteten, det ska jag inte lägga mig i, säger Anders Fällström.

Statens ansvarsnämnd meddelar på onsdagen att den inte, utifrån redovisad bevisning, finner skäl att inleda en process om avsked för Masoud Kamali.

I nämndens beslut framgår att anmälan till nämnden inte rört sexuella trakasserier, utan kränkande särbehandling, bristande handledning och uttalanden om ledningen. Nämnden konstaterar också att polisen lagt ned sin undersökning med hänvisning till att frågan mer tycks ha arbetsrättslig natur än straffrättslig.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga