Artikel 1 av 2

”På Yepstr bestämmer ungdomarna själva”

Yepstrs grundare och vd Jacob Rudbäck skriver en kommentar till intervjun publicerad i Arbetaren nummer 87/2018.

Arbetaren publicerade artikeln ”Ungdomarna ska självklart ha hela lönen”  där en person från Syndikalistiska Ungdomsförbundet förde fram felaktig kritik mot Yepstr, företaget jag grundat. Jag kontaktade tidningen och ställde mig till förfogande för en intervju men har i stället fått möjlighet att skriva detta genmäle.

Yepstr förmedlar kontakt mellan ungdomar från 15 år och hushåll i deras närområde för enklare uppdrag som barnvakt, gräsklippning eller hundpromenader.

Uppdragen bokas och betalas via appen, försäkring ingår, vi bygger ungdomarnas CV:n och hanterar kontrolluppgifter så skatten blir rätt.

När jag växte upp fick jag inga pengar av mina föräldrar. Jag började därför klippa gräsmattor när mina vänner spelade datorspel. När jag kikar tillbaka inser jag hur värdefulla dessa första jobb var för mig, och med visionen att hjälpa fler unga till jobb startade jag Yepstr.

I dag har vi förmedlat sammanlagt sex miljoner kronor till unga.

Så vad är problemet enligt SUF? Jo, efter att ha träffat dem förra veckan kan jag berätta att ingen av dem använt Yepstr (eller ens pratat med någon som använt Yepstr) och därför helt enkelt inte förstår hur det fungerar.

SUF säger till exempel att ”din chef är en app” men på Yepstr bestämmer ungdomarna själva vad de vill jobba med och när. Ingen annan.

Vidare säger SUF att Yepstr tar en avgift av ungdomarna. Vi kommer aldrig ta betalt av våra ungdomar.

I dag kan ungdomar ta svartjobb hos grannen helt utan försäkringar, rättvis ersättning eller korrekt hantering av skatter. För att kunna inkludera en försäkring, hantera kontrolluppgifter och skapa CV:n så lägger vi på tio procent som beställaren betalar. En låg avgift för att göra rätt för sig tycker vi.

Vidare påstår SUF att vi har oschyssta löner. Detta är också fel. Ungdomar som tar jobb via Yepstr tjänar minst vad fackförbunden rekommenderar. De allra flesta tjänar långt mer.

Slutligen ifrågasätter SUF vårt betygssystem, men även det är missriktat. Det är vårt sätt att veta om någon beställare inte uppfört sig korrekt. För att få ett positivt omdöme som ung räcker det att komma i tid och utföra det man kommit överens. Saker som är ganska bra att kunna när man så småningom ska börja jobba, tycker jag.

SUF behöver naturligtvis inte hålla med, men jag kan inte acceptera att de sprider lögner. Att ”Ungdomarna ska självklart ha hela lönen” är vi i alla fall överens om!

Jacob Rudbäck, vd Yepstr 2018-11-21
Artikel 2 av 2

”Yepstr skapar en farlig press på ungdomar”

SUF Stockholm ger replik på Yepstrs grundare och vd Jacob Rudbäcks inlägg i Arbetaren nummer 91/2018.

Yepstr försöker ducka för vår kritik genom att hitta på att vi inte själva använt appen. Att klappa oss på huvudet och säga att vi är ungdomar som inte förstår något är ett försök att flytta fokus från de problem med appen som Yepstr inte vill kännas vid.

När företaget inte vill ta riskerna med exempelvis betygsättningen på allvar är vi tvungna att fortsätta vår kampanj. För ungdomar är det redan en utsatt situation att träffa främmande vuxna som de fått kontakt med via en app och utföra jobb för dem i deras hem. Att dessutom göra detta med vetskapen om att en missnöjd uppdragsköpare kan leda till ett dåligt betyg – som påverkar chanserna för framtida jobb – skapar en farlig press på ungdomar. Yepstr har, i vågorna efter #MeToo, inga svar på hur de ser till att ungdomar inte utsätts för olämpligheter på jobbet.

Företaget vill gärna framställa sig som en välgörare för ungdomar när det i själva verket mottagit över 14 miljoner i investeringspengar från riskkapitalister,  och har ambitionen att konkurrera ut Arbetsförmedlingen.

Vi menar att en app som inte erbjuder anställningar, kollektivavtal eller tar ansvar för arbetsmiljö och säkerhet inte heller ska stoppa 10 procent av ungdomarnas betalning i egen ficka.

Yepstrs vd framhåller också hur de vill ”förenkla kontakt” – men detta är inget de gör gratis. Vi menar att en app som inte erbjuder anställningar, kollektivavtal eller tar ansvar för arbetsmiljö och säkerhet inte heller ska stoppa 10 procent av ungdomarnas betalning i egen ficka.

Yepstr menar att denna ”förmedlingsavgift” går till ungdomarnas försäkring, men de vill inte redovisa hur stor del av summan som egentligen går till försäkring. Vad vi däremot vet är att ungdomarna själva förväntas stå för självrisken på 1 500 kronor – till skillnad från en riktig arbetsgivare som är skyldig att stå för denna. En ungdom behöver jobba ungefär 15 timmar via appen för att tjäna ihop den summan.

Yepstr är en del av ett växande samhällsproblem där gigekonomiappar har som affärsidé att äta kakan och ha den kvar.  Det handlar om företag som vill ha vinst och kontroll över det arbete som utförs, men som inte är beredda att ta något ansvar för de som arbetar.

Ungdomar förväntas arbeta som egenanställda utan röken av pension, sjuklön och ansvariga för skydd vid olyckor. Vi och många andra är oroade för en framtid där appar som Yepstr, Tiptapp och Foodora dominerar arbetsmarknaden.

SUF Stockholm, 2018-11-28