Signerat #86/2018

Sjukförsäkringens fallgropar

Vendela Engström, reporter på Arbetaren Foto: Axel Green

Personer med mer otrygga former av anställningar får det inte stöd de behöver vid sjukdom. Är du timavlönad och insjuknar riskerar du att falla fritt genom trygghetssystemet. Socialförsäkringen är orättvis och anpassad efter en tid när majoriteten hade trygga anställningar.

Föreställ dig att du jobbar som personlig assistent. Om dagarna tar du hand om en person som behöver hjälp med allt ifrån att duscha, gå på toaletten och äta. Dina arbetsuppgifter innebär många tunga lyft och efter ett tag börjar ryggen värka. Du får betalt per timme och du blir vid behov inringd för arbetspass. Det innebär att schemaläggningen över veckorna varierar stort och ofta vet du inte exakt hur du kommer att arbeta.

När besvären med ryggen blir så stora att du inte klarar av att utföra de arbetsuppgifter som arbetet kräver sjukanmäler du dig. Första dagen är karens, som för alla. Sjuklönen från arbetsgivaren uteblir de nästkommande tretton dagarna, eftersom du inte är anställd med sjuklön. Istället förs ansvaret över till Försäkringskassan.

När du träder in i sjukförsäkringen antar du att du har rätt till sjukpenning.

Läkaren har gjort en medicinsk bedömning, medan Försäkringskassan gör en bedömning av arbetsförmåga.

Du har ett arbete, men just nu kan du inte arbeta på grund av sjukdom, vilket du fått ett läkarintyg på. Läkaren har gjort en medicinsk bedömning, medan Försäkringskassan gör en bedömning av arbetsförmåga utefter de lagar och regler som finns i Socialförsäkringsbalken.

Då att du är anställd utan sjuklön och inte har inbokade pass med god framförhållning kommer du bedömas som arbetslös. Det betyder att din arbetsförmåga bedöms mot normalt förekommande arbete, alltså hela arbetsmarknaden.

En person som är fast anställd med sjuklön bedöms mot sitt vanliga arbete i 90 dagar, därefter mot annat arbete hos arbetsgivaren och mot normalt förekommande arbete först efter 180 dagars sjukskrivning. Det innebär att tryggheten i en fast anställning är betydligt högre än vad den är för personer som är timavlönade.

När du väl får hem ett besked om avslag och sedan beslutet om att du inte har rätt till sjukpenning har du varit hemma i över en månad.

Eftersom du har ont i ryggen, men borde kunna utföra arbete som inte belastar ryggen, får du avslag på din ansökan om sjukpenning. När du väl får hem ett besked om avslag och sedan beslutet om att du inte har rätt till sjukpenning har du varit hemma i över en månad.

Du får ingen månadslön och du ställs inför två alternativ – antingen går du tillbaka till arbetet du inte klarar av eller så måste du söka ett nytt jobb.

Båda alternativen är dåliga och båda alternativen är ineffektiva.

På en allt mer avreglerad arbetsmarknad har antalet osäkra anställningar ökat. Utöver problemen med sjukskrivning vet du inte hur många timmar du kommer arbeta varje månad och du måste vara konstant tillgänglig. Osäkerheten i hur mycket lön du kommer få i slutet av månaden gör det dessutom svårt för dig att exempelvis få en egen bostad.

Socialförsäkringens orättvisa uppbyggnad gör prekära gruppers situation än mer otrygg då den stelbent är anpassad efter en tid när majoriteten hade trygga anställningar.

Det är dags att vi kräver ändrad lagstiftning, så att även personer med mer otrygga former av anställningar får det stöd de behöver vid sjukdom.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

facebook-grupp

Arbetarens jubileumspodd gigekonomi

Lyssna på vår podd om gigekonomi

Registrera dig på nyhetsbrevet så skickar vi avsnittet till dig

Klicka här för att stänga