Inrikes #80/2018

“Man ska vara sin egen lyckas smed”

Ungas långtidssjukskrivningar är kartlagda i en ny undersökning från AFA Försäkring. Foto: Christine Olsson/TT

Unga i arbetslivet är friskare än sina äldre kollegor, men de tycker mer sällan att jobbet är meningsfullt och upplever mer diskriminering än äldre. Det visar en ny undersökning. Forskaren Sara Thomée säger att dagens anställningsformer och ett uppskruvat tempo spelar in.

Unga arbetare mellan 16 och 29 år är friskare än sina äldre kollegor, visar en ny rapport från AFA Försäkring. Enligt bolagets siffror är risken för långvarig sjukskrivning för personer mellan 30 och 64 år ungefär tre gånger så stor som för den yngre åldersgruppen.

Men en högre andel av de långvariga sjukskrivningarna bland unga beror på psykisk ohälsa jämfört med 30- till 64-åringar. Psykiska diagnoser är den ledande orsaken till långvariga sjukskrivningar i den yngre gruppen.

– Vi kan se att andelen psykiska diagnoser bland unga har ökat över tid, men en intressant sak är att den trenden och utvecklingen nu tycks vara bruten, säger Andreas Ek, statistiker på AFA Försäkring.

Sara Thomée är lärare och forskar vid psykologiska institutionen på Göteborgs universitet. Hon tycker det är positivt att trenden med ökad psykisk ohälsa bland yngre tycks ha brutits. Samtidigt är det faktum att 16- till 29-åringar alls är långtidssjukskrivna oroande, säger hon.

– Jag kan ju inte sia om framtiden, men jag kan tänka mig att om gruppen 16 till 29 år redan är långtidssjukskrivna talar det inte för att det kommer vara en friskare grupp i framtiden. Det är viktigt att komma tillrätta med det här problemet.

Det har handlat om snabba förändringar.
Sara Thomée, forskare på Göteborgs universitets psykologiska institution

Hon menar att förändringar i arbetslivet är en bidragande faktor till att den psykiska ohälsan i stort har ökat under många års tid.

– Det har handlat om snabba förändringar: nedmonteringar, för få som ska producera mycket och tillfälliga anställningsformer där man inte vet om man ska jobba nästa dag eller inte. Det skapar naturligtvis en stor stress och tempot är ganska uppskruvat.

Unga verkar också ha en mer spänd relation till arbetet än vad äldre har. I en enkät från Arbetsmiljöverket anger 30 procent av 16- till 29-åringar att det känner olust över att gå till jobbet varje vecka, vilket är tio procentenheter mer än alla arbetare, rapporterar tidningen Arbetet. Unga tycker även mer sällan att jobbet meningsfullt och upplever mer diskriminering än äldre.

Man ska vara sin egen lyckas smed och matas hela tiden med framgångssagor.
Sara Thomée, forskare på Göteborgs universitets psykologiska institution

Men det finns även faktorer utanför arbetslivet som Sara Thomée säger särskilt påverkar ungas psykiska hälsa.

– Jag tror det också har att göra med livsstil. Unga idag utsätts ju för en helt annan typ av krav och har även höga krav på sig själva på grund av individualiseringen i samhället. Man ska vara sin egen lyckas smed och matas hela tiden med framgångssagor.

För att komma till bukt med problemen krävs bland annat ett systematiskt arbetsmiljöarbete, säger Sara Thomée. Men i Arbetsmiljöverkets enkät framkommer att bara 42 procent av unga upplever att ett sådant arbete sker på deras arbetsplats.

Anställningsformer behöver också förbättras, men dessutom kan  unga behöva bättre stöttning för att klara samhällets krav, anser Sara Thomée.

– Rent generellt när man kommer in i arbetslivet är det också viktigt med en välfungerande introduktion, så att övergången från skola till arbete fungerar väl. Men det är också viktigt att man har en balans i livet som individ.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Följ oss på MastodonFölj oss via rss

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Se kriminella möta blockader

 

Fyll i din mejladress så skickar vi länk till videoreportaget 👇

Klicka här för att stänga