Intervjun #79/2018

”Klimatet är en fråga för facket”

Ulf Jarnefjord vill se gröna skyddsombud på arbetsplatser i Sverige. De brittiska ombuden får särskild utbildning i klimatfrågorna. Foto: Pontus Lundahl/TT

Den svenska fackföreningsrörelsen måste engagera sig i klimatet. Det menar Ulf Jarnefjord, skyddsombud på Transport, som vill införa gröna skyddsombud på svenska arbetsplatser. "Vi måste inte bara ställa om fossilindustrin, utan även få med oss arbetarna som drabbas", säger han.

I veckan damp två tunga klimatnyheter ner. FN:s klimatpanel meddelade i en ny rapport att det är långt mer brådskande än vi tidigare trott att försöka begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Bara ett par dagar senare nådde EU:s medlemsstater en kompromiss om unionens utsläppsmål för bilar. Men den lågt satta ribban blev en besvikelse för alla som hoppats att EU ska vara en föregångare under klimattoppmötet som hålls i Polen i december.

På en död planet finns inga jobb.
Ulf Jarnefjord, regionalt skyddsombud på Transport

Jobben går före, menade länder med stora bilindustrier som Tyskland.

– Men på en död planet finns inga jobb, säger Ulf Jarnefjord, regionalt skyddsombud på Transport och aktiv i den internationella fackföreningsrörelsens klimatarbete.

– Det är en slogan som vi har använt internationellt, den talar för sig själv. Får vi inte ordning på det här blir det inga jobb kvar.

Han ska själv delta vid klimattoppmötet i vinter, i staden Katowice, som ligger i Polens kolbälte. Den polska regeringen har utlovat fortsatt stöd för landets kolindustri som är en av EU:s största och som dessutom förser Polen med majoriteten av dess energi.

– Det finns hundratusentals kolarbetare i Polen. Det är klart de är livrädda för att förlora sina jobb. Därför måste vi inte bara ställa om fossilindustrin. Vi måste få med oss arbetarna som drabbas och göra det på ett rättvist sätt, till exempel med en a-kassa värd namnet och omskolningsåtgärder. Annars blir ju arbetarna motståndare till den här förändringen som måste till, säger Ulf Jarnefjord.

Men för att det ska lyckas måste klimatrörelsen lyfta fram mer än bara elände, menar han.

– Vi måste bli duktigare på att berätta vad alternativet är. Det finns ju en annan historia att förmedla, om ett jämlikt grönt samhälle där inkomstklyftor jämnas ut och där det finns andra saker än pengar som gör oss lyckliga.

Han försöker engagera facket i klimatfrågor även på hemmaplan. Med inspiration från Storbritannien hoppas han att Transport ska bli det första facket i Sverige med vad han kallar för gröna skyddsombud.

– I England har de kommit förbaskat mycket längre än oss i de här frågorna. De har skyddsombud som inte bara gör skyddsronder för att folk inte ska skada sig, utan också tittar på allt som har med klimat och miljö att göra. Utsläpp från industri skapar ju till exempel avgaser med partiklar som arbetare andas in i olika processer.

De brittiska gröna skyddsombuden får särskild utbildning i frågorna och Ulf Jarnefjord vill att Transport ska införa en liknande modell. Han menar att fackföreningsrörelsen har potential att vara en viktig kraft för att driva klimatfrågor på landets arbetsplatser.

Det är inte något man bara kan kommunicera på papper för att få med fler på tåget.
Ulf Jarnefjord

Något direkt motstånd mot att jobba med klimat inom arbetarrörelsen har Ulf Jarnefjord inte stött på, men ibland får han frågan om det verkligen är en fråga för facket. Ledningen i Transport upplever han som positivt inställd, men han tycker samtidigt att stegen som tas är små.

– Rörelsen har ju under hela sin existens varit med i olika strukturella omvandlingar. Detta är också en som vi måste vara med på och jag försöker förklara vad det innebär för våra barn och barnbarn. Det krävs ju väldigt mycket dialog med medlemmarna, det är inte något man bara kan kommunicera på papper för att få med fler på tåget.

Det är inte bara den brittiska fackföreningsrörelsen som har kommit längre än den svenska när det gäller klimatarbete, menar Ulf Jarnefjord.

– Jag har även vänner i Malawi och Uganda som jobbar med de här frågorna, trots små resurser, på ett avundsvärt sätt. Det beror ofta på att de lever med konsekvenserna av klimatförändringarna nu och handlar kanske ofta om enkla frågor som vi i Sverige inte tänker på, som till exempel vattentillgång och att arbeta ute i hetta.

Bränderna som härjade i de svenska skogarna i sommar gav oss en liten känning av hur det kan vara, säger Ulf Jarnefjord.

– Men det är ingenting mot i syd där marginalerna är så små. Det är inte våra vänner där som har orsakat klimatförändringarna och det är klart att när det kommer krav på att de ska avveckla kolkraftverk så är det inte så enkelt, det finns inga pengar. Deras fackföreningsrörelser för fram det till sina regeringar, så att de ställer krav på en rättvis omställning där det globala nord är med och bidrar till förändringarna där.

Ulf Jarnefjord från Transport deltog vid förhandlingarna under klimattoppmötet 2015, då Parisavtalet kom till. Avtalet innehåller en skrivning om en rättvis omställning för arbetare, något Ulf Jarnefjord beskriver som en stor framgång för den internationella fackföreningsrörelsen.
Ulf Jarnefjord från Transport deltog vid förhandlingarna under klimattoppmötet 2015, då Parisavtalet kom till. Avtalet innehåller en skrivning om en rättvis omställning för arbetare, något Ulf Jarnefjord beskriver som en stor framgång för den internationella fackföreningsrörelsen. Foto: Privat
Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Följ oss på MastodonFölj oss via rss

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984