Intervjun #78/2018

”Det handlar om att politisera konflikter”

Xenia Kakavandi och Johnny Hellqvist besökte Gävle och deltog på SAC:s kongress. Foto: Julia Lindblom

Sista helgen i september höll SAC Syndikalisterna kongress i Musikhuset i Gävle. På plats var också fackförbund från Frankrike, Spanien och Tyskland. Arbetaren intervjuade medlemmar i tyska FAU, en organisation som trots politisk motvind lyckats organisera och växa.

I år hade SAC Syndikalisternas kongress parollen ”Försvara strejkrätten”. Om lagförslaget om en inskränkt strejkrätt går igenom kommer det att få långtgående konsekvenser för de fristående facken i Sverige. Samtidigt har flera radikala fackförbund i andra länder lyckats växa och mobilisera i politisk motvind. Ett av dessa är tyska FAU.

– Vi deltar i kongressen för att fördjupa vårt samarbete med SAC och dela med oss av fackliga erfarenheter. Vi förstår det som att man här i Sverige vill starta ett arbete med att få fram nya strategier, säger Xenia Kakavandi, aktiv i tyska FAU till Arbetaren.

Freie ArbeterInnen Union, FAU, finns idag representerade i 35 tyska städer och har omkring tusen betalande medlemmar. Xenia Kakavandi, som till vardags arbetar som socialarbetare, berättar att fackföreningens sektion i Berlin under loppet av fem år lyckats fördubbla sitt medlemsantal.

– En viktig faktor var att vi slutade vänta på att personer skulle komma till oss. Vi försöker istället aktivt uppmärksamma konflikter på arbetsplatser och skapa kampanjer kring specifika problem, säger Xenia Kakavandi.

Direkta aktioner i det offentliga rummet har blivit ett medel.

Xenia Kakavandi, socialarbetare och medlem i FAU

Hon menar att FAU som radikalt fackförbund har haft behov av nya strategier. Möjligheten till fackliga förhandlingar har försvårats då andra lagar och förordningar än de svenska gäller i Tyskland. Arbetsrätten är inte lika generös och rätten till förhandlingar mer begränsad.

– Även om vi har rätt att organisera på arbetsplatser, har vi inte samma möjligheter att förhandla med arbetsköpare. Direkta aktioner i det offentliga rummet har då blivit ett medel att kringgå detta, säger hon.

Xenia Kakavandi understryker vikten av en inkluderande och öppen organisationskultur.

Hon berättar att fackföreningen regelbundet ger kortare utbildningar och introduktionsträffar varje månad för att locka nya medlemmar. FAU försöker fokusera på målgrupper med osäkra anställningar som inte känner sig hemma i de större mer traditionella facken.

Johnny Hellqvist, som är lärare till yrket och organiserad i Berlinsektionen, berättar att FAU de senaste åren genomfört två större kampanjer som fått stor medial uppmärksamhet. Den ena påbörjades hösten 2014 mot ett varuhus i centrala Berlin, för att sätta ljuset på de osäkra och inhumana arbetsvillkoren för säsongs- och migrantarbetare.

– Kampanjen kallar vi för ”Mall of shame”. Det hela började när sju byggarbetare från Rumänien kontaktade oss genom en organisation som arbetar för romers rättigheter. De arbetade alla på svarta kontrakt och fick inte betalt för tio veckors arbete.

Johnny Hellqvist berättar att FAU fyra år senare fortfarande befinner sig i rättsliga förhandlingar mot företaget. De vill visa på huvudentreprenörens ansvar och inte endast det enskilda byggföretaget. En diskussion som även känns igen från den svenska byggmarknaden.

– Samtidigt handlar det om att politisera konflikten. Vi organiserade flera direkta aktioner och blockader i det offentliga rummet för att skapa medial uppmärksamhet kring frågan.

Den andra större kampanjen handlar om att organisera osäkert anställda cykelbud på företagen Foodora och Deliveroo.

– Det hade funnits idéer i FAU om att vi skulle fokusera på specifika branscher med osäkra anställningar. Vi hade ett femtontal medlemmar som arbetade som cykelbud och kände att någonting behövde göras.

Johnny Hellqvist berättar att över 120 personer deltog på det första mötet som hölls i april förra året. Cykelbuden beskrev arbetsvillkoren som katastrofala.

– Vi kom tillsammans fram till fyrtio krav, som vi genom omröstningar kokade ner till fyra. Det handlade om något så enkelt som att få utrustningen betald, lönehöjning, betalt för skiftplanering och minimikrav på garanterade arbetstimmar, säger Johnny Hellqvist till Arbetaren.

Vi hoppas nu att våra fackliga metoder kan inspirera andra fack runtom Europa.

Johnny Hellqvist, lärare och medlem i FAU

Han berättar vidare att FAU under våren besökt flera städer i Sverige för att dela med sig av sina fackliga erfarenheter. I sitt material försöker de använda sig av nya tilltal så att tröskeln till facket inte ska framstå som för hög och hindra människor från att organisera sig.

– Vi hoppas att våra fackliga metoder kan inspirera andra fack runtom i Europa.

Demonstration i Berlin sommaren 2017 med två stopp - Deliveroo och Foodoras kontor. När Foodora fick höra att FAU skulle slänga cykelskrot framför deras kontor ringde de upp FAU och gick med på förhandling.
Demonstration i Berlin sommaren 2017 med två stopp - Deliveroo och Foodoras kontor. När Foodora fick höra att FAU skulle slänga cykelskrot framför deras kontor ringde de upp FAU och gick med på förhandling. Foto: FAU Berlin
Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens jubileumspodd gigekonomi

Lyssna på vår podd om gigekonomi

Registrera dig på nyhetsbrevet så skickar vi avsnittet till dig

Klicka här för att stänga