Brittiska LO driver fyra dagars arbetsvecka

Fyra dagars arbetsvecka med bibehållen lön. Det förslaget läggs nu fram av brittiska LO och Tysklands största fackförbund, IG Metall. Försök har redan gjorts i Danmark. Där ökade omsättningen samtidigt som sjukfrånvaron minskade efter införandet av arbetstidsförkortningen.

Utrikes
Fyra dagars arbetsvecka ska generera bättre hälsa och ökad produktivitet, menar Trades Union Congress, TUC, vilket är Storbritanniens motsvarighet till LO.
Foto: Yvonne Åsell/TT

Den brittiska motsvarigheten till LO, TUC, menar att anställda skulle må betydligt bättre med ytterligare en dag ledigt i veckan. Samtidigt, förklarar facket, skulle produktiviteten höjas då fler skulle engagera sig i sitt arbete.

Förslaget, som nyligen lades fram, får stöd av det mäktiga tyska fackförbundet IG Metall, skriver tidningen Arbetet.

I Danmark har fyra dagars arbetsvecka redan testats, bland annat vid IT-företaget IHH Nordic. Något som resulterade i att företaget nu bestämt att låta alla anställda jobba en dag mindre med bibehållen lön, då sjukfrånvaron sjönk drastiskt under prövotiden. Det samtidigt som omsättningen och produktiviteten ökade.

Fyradagarsveckan kombinerades på IHH Nordic med en rad förändringar av företagets arbetsrutiner. Bland annat infördes ett förbud mot möten som pågår längre än 45 minuter, samt rutiner som låter anställda arbeta i 25 minutersintervall utan att störas av mejl eller telefon.

I Sverige och många andra länder har arbetstidsförkortning främst handlat om att gå ned till sex timmars arbetsdag.