Utrikes #36/2018

FN-rapport varnar för förgiftade jordar

Icke-auktoriserad guldbrytning i Made de Dios-regionen i Peru. Gruvdrift är en av faktorerna bakom de globala jordföroreningarna, konstaterar FAO. Foto: Rodrigo Abd/TT

Den omfattande jordföroreningen är inte bara ett hot mot den globala miljön utan innebär också ett hot mot tillgången till mat och mot människors hälsa. Det slår FN:s jordbruksorgan, FAO, fast i en ny rapport.

I den nya rapporten varnar FAO för att det fortfarande råder bristande insikter om de allvarliga problem som förorening av jordar innebär. Rapportförfattarna påpekar att det handlar om ett fenomen som sällan är direkt synligt och därför kan betraktas som ”en dold fara” vars effekter ofta underskattas – trots att det drabbar både miljö och människor.

I förlängningen förstörs marker av föroreningar, men det leder också till att maten blir förgiftad, liksom vattentäkter och luften vi andas. En annan effekt är att bristen på mat kan förvärras eftersom giftiga ämnen leder till minskade skördar.

Den nya rapporten presenterades vid ett möte om förorenade marker som hölls vid FAO:s huvudkontor i Rom i slutet av förra veckan och där flera experter och politiska företrädare deltog.

FN-organet understryker att problemet är av stor betydelse för flera av de globala utvecklingsmålen, bland annat när det gäller miljömålen och arbetet för förbättrad livsmedelssäkerhet.

Jordföroreningen beror främst på mänskliga aktiviteter – däribland ohållbara jordbruksmetoder, industrier och gruvdrift, men också på bristande sophantering.

Enligt rapporten producerade den europeiska kemiindustrin 117 miljoner ton ämnen som anses farliga för miljön under 2015. År 2012 uppgick världens samlade kommunala avfall till 1,3 miljarder ton, en siffra som beräknas stiga till 2,2 miljarder ton av årligt avfall till 2025.

Detta samtidigt som användningen av bekämpningsmedel har ökat kraftigt på senare år i vissa utvecklingsländer, däribland i Rwanda, Etiopien, Bangladesh och Sudan.

Enligt FAO beräknas det i dag finns 80 000 platser i världen som är förgiftade. Den kinesiska miljöskyddmyndigheten uppges bedöma att nästan en femtedel av landets jordbruksmarker är förgiftade.

Rapportförfattarna påpekar att de flesta studier som har gjorts bygger på uppgifter från utvecklade länder eftersom uppgifter ofta saknas från fattigare länder. Men trots att informationen inte är heltäckande menar FAO att de fakta som är tillgängliga mer än väl räcker för att uttrycka oro.

Samtidigt menar rapportförfattarna att medvetenheten om problemen blivit större i världen, och att mer forskning har börjat bedrivas på området.

FAO uppmanar världens regeringar att införa hårdare regleringar för att minska föroreningar av marker genom fastställandet av gränsvärden som inte får överstigas. Organet uppmanar även världens länder att sanera marker som redan blivit förgiftade. Dessutom menar FAO att det är av största vikt att utsläppen från världens jordbruk begränsas genom en övergång till mer hållbara metoder.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Följ oss på MastodonFölj oss via rss

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984