Rekordlåg konfliktsiffra i senaste avtalsrörelsen

Förra årets avtalsrörelse blev den konfliktlösaste i modern tid. Detta enligt Medlingsinstitutet, som i måndags presenterade sin rapport om lönebildningen 2017.

Inrikes
Ovanligt syn år 2017. Enligt Medlingsinstitutet var förra årets avtalsrörelse den minst konfliktbenägna sedan åtminstone år 2000.
Foto: Henrik Montgomery/TT

497 avtal som sammanlagt omfattade 2,3 miljoner anställda. Det är sammanfattningen av förra årets avtalsrörelse. Anmärkningsvärt är att det under förhandlingarna inte förlorades några arbetsdagar på grund av strejk eller lockout.

– Det är unikt i en avtalsrörelse av den omfattningen, säger det statliga Medlingsinstitutets generaldirektör Carina Gunnarsson i ett pressmeddelande.

Enligt Medlingsinstitutet var avtalsrörelsen den fredligaste sedan åtminstone år 2000.

Majoriteten av de avtal som tecknades förra året är treåriga, vilket betyder att de kommande två årens avtalsrörelser kommer att bli betydligt mindre.

I konfliktstatistiken går det dock att läsa om 2 570 förlorade arbetsdagar på grund av strejk och lockout. I huvudsak förklaras detta med den omfattande och fortfarande pågående konflikten i Göteborgs containerhamn.

Arbetsköparsidan och ansvarigt statsråd har velat se inskränkningar i strejkrätten med hänvisning just till de förlorade arbetsdagarna i kölvattnet av hamnkonflikten.

I Medlingsinstitutets rapport går det också att läsa att löneökningarna i Sverige växlats ned sedan framför allt finanskrisen hösten 2008 och krympt från 4 procent per år till strax över 2 procent.