Utrikes #10/2018

Irak förorenat av krigen

Brinnande oljefält i Irak under Gulfkriget 1991. Sedan dess har flera krig i landet, med allt från USA:s invasion 2003 till den senaste krigföringen mellan IS och regeringen, inneburit ytterligare miljöförstörelse. Foto: JO1 Gawlowicz/Wikimedia Commons

Hundratusentals dödsoffer, oräkneliga skadade, miljontals på flykt och ödelagda städer. Det irakiska folket har plågats av död och förstörelse under de väpnade konflikterna de senaste trettio åren. Dessutom har miljön drabbats hårt, vilket kommer att få långtgående konsekvenser.

Miljön har drabbats särskilt hårt under de senaste årens krig mot IS.

− Där IS har befunnit sig har vi sett en enorm miljöförstörelse och det kan innebära ett stort hot mot människors hälsa, säger Wim Zwijnenburg vid organisationen PAX i Nederländerna.

Under de senaste två åren har PAX använt satellitbilder, sociala medier och fältundersökningar i de norra delarna av Irak för att kartlägga miljöförstöring och dess risker för folkhälsan. Resultatet presenterades i slutet av förra året i en rapport.

Rapporten fokuserar på IS förstörelse av oljeraffinaderier när terrorgruppen använt ”den brända jordens taktik” i sin krigföring.

Gruppen tog 2014 kontroll över oljefälten i Qayyarah och landets största raffinaderi i Baiji som producerar mer än en tredjedel av landets olja. I båda fallen återtog de irakiska styrkorna anläggningarna, men innan dess hade IS satt eld på oljekällor när de drog sig tillbaka.

− När vi var där fanns det brinnande oljekällor. Jag ville gå omkring för att kunna se mer men var tvungen att bära en gasmask och kände hur röken började påverka lungorna. Vi såg sjöar med stelnad råolja och vita får som färgats svarta av sot. Det var surrealistiskt och apokalyptiskt, säger Wim Zwijnenburg, som besökte Qayyarah förra året.

− Dessa oljekällor har brunnit i flera månader och frigjort stora mängder av giftiga rester i luften, och människor i området – en del har inte gett sig av och vissa kan inte ge sig av – andas in den här giftiga luften, säger Wim Zwijnenburg.

Irakiska oljedepartementet beräknar att omkring 20 000 kubikmeter olja i Qayyarah kan ha släppts ut i området och ännu inte tagits omhand.

Jag ville gå omkring för att kunna se mer men var tvungen att bära en gasmask och kände hur röken började påverka lungorna.

Wim Zwijnenburg, PAX

PAX har i samarbete med FN:s utvecklingsprogram UNDP intervjuat över 20 kvinnor från de lokalsamhällen som drabbats. I intervjuerna har det framkommit att människor har drabbats av brännskador, missbildningar och fått olika funktionsnedsättningar. Människors gener har också påverkats av användningen av kemiska vapen och brinnande oljekällor, vilket kommer att leda till fler fosterskador, enligt PAX och UNDP.

Utöver oljeföroreningar belyser rapporten från PAX också de hälsorisker till följd av ”urban förstörelse” som är förknippade med att farliga mängder giftiga kemikalier sprids från skadade industrianläggningar och övergivna vapenanläggningar.

Höga halter av miljögiftet PCB har släppts ut i Mosul i samband med skador på stadens elnät. Stora mängder av giftigt svavel har också släppts ut i staden. IS brände ett lager med 50 000 ton svavel vilket ledde till att 6 miljoner ton giftig svaveldioxid frigjordes. Det rapporterades om 20 dödsfall. Hundratals människor fick söka vård för andningsproblem.

Höga strålningsnivåer har uppmätts och andra giftiga ämnen har blivit kvar efter bland annat Gulfkriget, då en USA-ledd koalition invaderade landet.

I ett uttalande medgav Iraks ambassadör i Nairobi, Zaid Noori, att ”Irak är en miljömässig katastrof” och att den irakiska regeringen behöver hjälp att rensa upp och sanera drabbade områden.

”Regeringen gör allt den kan för att förbättra situationen, men på grund av omfattningen av skadorna och föroreningarna söker Irak stöd och hjälp från det internationella samfundet och FN-organ för att kunna säkerställa rena och beboeliga områden för civila i de områden som har befriats,” sade han.

Just nu koncentrerar FN:s miljöprogram Unep sina insatser på att ta itu med den ”urbana förstörelsen” i Mosul.

För närvarande finns det ingen internationell insats för att åtgärda oljeföroreningar i regionen.

Erik Solheim, chef för FN:s miljöprogram Unep, säger att det är beklagligt att miljömässig återhämtning inte tas på större allvar inom återuppbyggnadsarbetet.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

facebook-grupp

Arbetarens jubileumspodd gigekonomi

Lyssna på vår podd om gigekonomi

Registrera dig på nyhetsbrevet så skickar vi avsnittet till dig

Klicka här för att stänga