Otrygg anställning en chock för många vd:ar

Många vd:ar får en chock när de inser hur dålig anställningstrygghet de har, hävdar ekonomfacket Civilekonomerna. Konsekvenserna vid en uppsägning kan bli stora för den som inte omfattas av Las. Men kanske bör vårt medlidande fokuseras på de som inte har hög lön och fallskärm, menar Frederick Batzler på SAC Syndikalisterna.

Inrikes
Många vd:ar vet inte om hur dålig anställningstrygghet de har, menar Civilekonomerna.
Foto: Henrik Montgomery/TT

Hur otrygga anställningsvillkor en verkställande direktör har är kanske inte allmänt känt. Det känner många gånger inte ens vd:arna själva till, enligt fackförbundet för ekonomer, Civilekonomerna, som nu vill se en ändring på det.

– Ja, alla ska ju ha anställningstrygghet. Det gynnar ingen verksamhet om man inte känner en trygghet, säger Camilla Bång Berg, ombudsman på Civilekonomerna.

”Uppsägning är inte det första som en vd eller chef tänker på när han eller hon kliver på en ny tjänst.” Men när det en dag händer kan ”konsekvenserna (…) bli stora”, skriver Civilekonomerna i ett pressmeddelande.

Camilla Bång Berg, Civilekonomerna.
Foto: Annika af Klercker

För många kan det faktum att man inte omfattas av Lagen om anställningsskydd, Las, komma som en chock när styrelsen meddelar att förtroendet är förbrukat, menar förbundet.

–  Jag tror nog att de flesta vd:ar är medvetna om att man behöver ett skydd. Däremot kanske det ändå kommer som en obehaglig överaskning när man faktiskt blir av med jobbet. För en vd tar det ofta längre tid än för före detta anställda att få ett nytt jobb, säger Camilla Bång Berg.

Frederick Batzler är facklig samordnare på SAC Syndikalisterna. Han är villig att ge Bång Berg rätt i att det kan vara ett problem att inte vd:ar omfattas av Las.

– Lyfter du ut vissa grupper, även på deras eget initiativ, skapar du ändå en myt om att anställningstryggheten inte behövs bara man jobbar tillräckligt hårt så att man blir framgångsrik. Problem för vd:arna själva är det ju dock knappast, eftersom de i regel har fallskärmsavtal och hög lön, säger han.

Frederick Batzler, SAC.
Foto: Privat

Vd:ar är inte den enda grupp som inte omfattas av Las – exempelvis har personliga assistenter ett sämre anställningstrygghet än andra grupper.

– Konsekvenserna för en vd att bli av med jobbet är små om jämför med en vanlig anställd som inte har en fallskärm eller hög lön och möjlighet att spara ihop ett eget kapital. En timanställd omfattas av Las, men har ingen trygghet ändå. Kanske borde vi fokusera vårt medlidande och omsorg där istället, säger Frederick Batzler.

Men Camilla Bång Berg vidhåller ändå att fajten för vd:arnas anställningstrygghet är viktig, även för vd:arna själva.

– Man går in med ett långsiktigt engagemang och då behöver man starkare skydd. AD har slagit fast att man måste ge en vd minst sex månaders uppsägningstid och det är ju ett minimum.

Sex månaders uppsägningstid är väl det längsta man kan få enligt Las?

– Jo det är det ju om man varit anställd tillräckligt länge.