Utrikes #79/2017

Stor brist på nya effektiva antibiotika

De enorma mängder antibiotika som används inom djurindustrin är ett stort hot mot mänskligheten då det riskerar att skynda på antibiotikaresistensen. Foto: Lars Pehrson/TT

Det råder stor brist på nya typer av antibiotika samtidigt som hotet från multiresistenta bakterier ökar. Det varnar Världshälsoorganisationen, WHO, för i en ny rapport.

Enligt WHO är de flesta nya läkemedel som är under utveckling modifieringar av redan existerande former av antibiotika och därmed endast kortvariga lösningar. 

FN-organet slår i den nya rapporten fast att det därmed finns få potentiella behandlingsalternativ kvar till följd av antibiotikaresistens som utgör ett av ”de största hoten mot hälsan”.

Redan nu dör närmare en kvarts miljon människor varje år i sviterna av multiresistent tuberkulos. WHO uppger att ett ökande antal sjukdomar – som lunginflammation, tuberkulos och gonorré – bli allt svårare att behandla eftersom den antibiotika som tidigare har fungerat blir allt mer overksam.

Närmare 700 000 människor om året beräknas dö på grund multiresistens, och det är en siffra som riskerar att stiga till 10 miljoner dödsfall årligen i framtiden. Multiresistensen leder vid sidan av en ökad dödlighet även till längre vårdtider och högre sjukvårdskostnader.

En viktig anledning till att fenomenet ökar är att så kallade antimikrobiella läkemedel i allt för hög grad används för att behandla sjukdomar inom jordbruket och livsmedelsindustrin.

FN uppger att antibiotikaresistens är ett naturligt fenomen som uppstår i mikroorganismer som bakterier, virus och parasiter som inte längre blir mottagliga för antimikrobiella läkemedel, däribland antibiotika. Kommersiella intressen har enligt WHO i allt högre grad börjat använda sig av dessa läkemedel för att påskynda tillväxten hos boskap.

– Antimikrobiell resistens utgör en global hälsokris som allvarligt hotar utvecklingen av den moderna sjukvården. Det finns ett akut behov av ökade resurser för investeringar i forskning och utveckling för att behandla antibiotikaresistenta infektioner, däribland tuberkulos. Annars riskerar vi att återgå till en tid när människor tvingades vara rädda för vanliga infektioner och riskerade sina liv i samband med små operationer, säger WHO:s chef Tedros Adhanom Ghebreyesus i ett pressmeddelande.

Vid sidan av tuberkulos har WHO identifierat tolv andra klasser av så kallade patogener – varav vissa kan orsaka vanliga infektioner som lunginflammation och urinvägsinfektioner – som i allt högre grad blivit resistenta mot befintliga antibiotika.

Bland de nya antibiotika som är under utveckling finns enligt WHO bara ett litet antal som kan klassas som innovativa och som kan komma att bli betydelsefulla för framtida behandlingar.

– Läkemedelsbolag och forskare måste omgående lägga fokus på nya antibiotika mot vissa typer av extremt allvarliga infektioner som kan döda patienter inom loppet av dagar, eftersom vi saknar en försvarslinje, säger Suzanne Hill vid WHO i pressmeddelandet.

WHO lanserade nyligen, tillsammans med Initiativet för försummade sjukdomar, DNDi, en satsning för att bemöta hotet. Inom loppet av en månad har närmare en halv miljard kronor samlats in från olika bidragsgivare.

Mario Raviglione, chef för WHO:s globala program mot tuberkulos, påpekar att forskningen är mycket underfinansierad och att endast två nya typer av antibiotika mot multiresistent tuberkulos har kommit ut på marknaden under de senaste 70 åren.

Antibiotikaresistens uppstår när bakterier utvecklar motståndskraft efter att ha utsatts för läkemedlet, vilket gör att bakterierna blir resistenta.

I den nya rapporten understryker WHO att alla globalt måste minska förskrivningen och användningen av antibiotika, och påpekar att om inte detta sker så kommer antibiotikaresistensen att förbli ett allvarligt problem – även om nya läkemedel skulle komma att utvecklas.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens jubileumspodd gigekonomi

Lyssna på vår podd om gigekonomi

Registrera dig på nyhetsbrevet så skickar vi avsnittet till dig

Klicka här för att stänga