Hamnstriden: ”I grunden är ju folk förbannade”

Hamnarbetarförbundet mobiliserar nu mot de varslade massuppsägningarna i Göteborgs containerhamn. Arbetsköparen APM Terminals anför försämrade affärer till följd av tidigare fackliga stridsåtgärder som skäl till varslen. Arbetsrättsexperten Kurt Junesjö menar dock att det troligen är en politisk snarare än en ekonomisk agenda som ligger bakom företagets agerande.

Inrikes
Efter att i ett och ett halvt år slagits för att behålla sin fackliga ställning på arbetsplatsen svarade arbetsköparen Hamnarbetarförbundet med en lockout. Fem veckor senare kom storvarslet.
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Det har nu gått drygt en vecka sedan storvarslet i Göteborgs containerhamn. 160 personer, varav 150 hamnarbetare, kan komma att bli av med jobbet.

I förra veckan inleddes förhandlingarna – men bara med Transport, det fack som organiserar det mindre antalet av de anställda. Hamnarbetarförbundet, som samlar 85 procent av arbetarna i hamnen och som sedan lång tid tillbaka haft en konflikt med arbetsköparen, får inte vara med.

Materialarkiv || HAMNKONFLIKTEN, VARSLEN OCH STREJKRÄTTEN
| Bakgrund:

Här (se även länkarna i botten av den länkade artikeln) kan ni läsa mer om bakgrunden till konflikten. | Opinion:
– Arbetarens chefredaktör Toivo Jokkalas ledarartikel om utredningen av konflikträtten.
– Arbetarens redaktionssekreterare Cecilia Irefalks Signerat-text om det som nu händer i hamnen.
– Arbetarens chefredaktör Toivo Jokkala i debatt om hamnkonflikten och strejkrätten i Sveriges Radio Studio Ett (första inslaget i programmet).

Efter att i ett och ett halvt år stridit för att behålla sin fackliga ställning på arbetsplatsen svarade arbetsköparen Hamnarbetarförbundet med en lockout. Fem veckor senare kom varslet, och nu utesluter arbetsköparen APM Terminals Hamnarbetarförbundet från de första förhandlingarna om de varslade uppsägningarna. Men medlingsmötena om en lösning på konflikten fortsätter ändå. Erik Helgeson från Hamnarbetarförbundet tycket att det skapar en väldigt oklar situation.

– Det är ju väldigt märkligt. Vi ska alltså enligt APM och medlarna sitta här och förhandla om en hängavtalslösning som innebär att man binder sig till Transports kollektivavtal som redan finns på arbetsplatsen. Och samtidigt pågår det genomgripande förändringar på arbetsplatsen. Det är många som är oroliga för att det ska göras en massa avsteg från individuella rättigheter kring uppsägningarna. Men i grunden är ju folk förbannade, säger Erik Helgeson.

Grunden till varslet är, enligt APM:s pressmeddelande förra veckan, att företagets verksamhet lamslagits av punktmarkerade blockader och strejker, vilket gjort att de tappat kunder.

– Läget har trissats upp de senaste veckorna med de här mediakampanjerna från näringslivet, där fakta ofta är helt bortspolade. Vi får ju hot och helt hysteriska brev från folk som anser att vi ska sluta strejka. Vi har inte strejkat sedan den 24 januari och då strejkade vi i åtta timmar. På den här arbetsplatsen pågår en lockout, det är inte vi utan arbetsgivaren som gör att vi inte kan jobba, säger Erik Helgeson.

På den här arbetsplatsen pågår en lockout, det är inte vi utan arbetsgivaren som gör att vi inte kan jobba.
Erik Helgeson, Hamnarbetarförbundet

Lockouten har än så länge pågått i över 300 timmar. Arbetsrättsexperten Kurt Junesjö, tidigare förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd, tolkar det faktum att företaget lägger ett sådant här omfattande varsel ovanpå lockouten som ytterligare en påtryckningsåtgärd. En handling som enligt honom går att likställa med en stridsåtgärd.

– Jag ser inga affärsmässiga skäl till att APM drivit den här linjen, då det innebär att man får en välfungerande verksamhet att krackelera. Det måste ligga något annat typ av syfte bakom. Det är i grunden inte fråga om kollektivavtal eller inte kollektivavtal. Den linje som arbetsgivarna har drivit är en fackföreningsfientlig linje. Det är ett sätt att försöka slå sönder Hamnarbetarförbundets verksamhet.

Kurt Junesjö anser att överenskommelsen om strejkrätten kommer ha en förödande effekt, även för LO-facken.
Foto: Privat

Kurt Junesjö säger att Maersk, som äger APM Terminals, är kända internationellt för sin fientlighet gentemot fackföreningar – något som enligt honom ger en skäl att tro att det är en politisk, snarare än en ekonomisk, agenda bakom. Inte minst med tanke på regeringens besked härom veckan om att tillsätta en utredning av konflikträtten.

– Man har ju verkligen lyckats med sitt uppsåt i och med att Ylva Johansson helt ställer upp på arbetsgivarens linje. Och det innebär, vad jag kan se, att man använder samma metod som man gjort tidigare för att försämra strejkrätten. Att regeringen ställer upp på arbetsgivarens sida på det här sättet är anmärkningsvärt.

Att regeringen ställer upp på arbetsgivarens sida på det här sättet är anmärkningsvärt.
Kurt Junesjö, arbetsrättsexpert

Transport har kollektivavtal med APM Terminals och har tidigare varit tydliga med att de inte ställer sig bakom Hamnarbetarnas punktstrejker och blockader. Till Arbetaren säger de på tisdagen att de inte vill kommentera de påbörjade förhandlingarna med APM.

– Nu är det pågående förhandlingar som vi deltar i och där vi får tillvarata våra medlemmars intressen. Konflikten mellan Hamnarbetarförbundet och APM är inte vår och vi ska inte gå in och kommentera andras konflikter, säger Maria Arkeby, pressekreterare på Transport.

Finns det inte en risk att man går kapitalets och Svenskt Näringslivs ärenden om man inte ställer upp för majoriteten av arbetarna på arbetsplatsen?

– Ja alltså när det gäller utredningen av strejkrätten så har vi en förståelse för att det finns en oro och att man vill se över hur man kan undvika sådant här i framtiden. Men som förbund kommer vi aldrig ställa oss bakom någonting som hotar den konflikträtt som vi kämpat för i över 100 år. Men vi får se vad de kommer fram till så får vi ta ställning till det då helt enkelt, säger Maria Arkeby.

Vi får se vad de kommer fram till så får vi ta ställning till det då helt enkelt.
Maria Arkeby, Transport

Kurt Junesjö tycker att det är kortsiktigt av fackföreningsrörelsen att inte reagera starkare mot utredningen av konflikträtten. Han menar att man missar det långsiktiga ändamålet, en inskränkt strejkrätt – något som han menar kommer drabba alla, inte minst om frågan senare övertas av en borgerlig regering.

– Det är också egendomligt att man är så förblindad av den fackliga tillhörigheten, att man inte tycker Hamnarbetarförbundet tillhör familjen. Man blir som en häst som går med förbundna ögon när man går in på det spåret. Det är ett farligt spel som fackföreningsrörelsen är ute på, säger Kurt Junesjö.

Man blir som en häst som går med förbundna ögon när man går in på det spåret. Det är ett farligt spel som fackföreningsrörelsen är ute på.
Kurt Junesjö

Erik Helgeson säger att om det inte går att uttala sig i frågan i egenskap av ens fackliga tillhörighet så går det att göra det som yrkesarbetare.

– Sådant är viktigt för våra gubbar, de har levt i en för jävlig situation i ett och ett halvt år nu. Vi är ett litet fackförbund, vi kan inte bemöta all skit som kommer ut i media. Det första man kan göra är att väcka frågorna. Det är två frågor egentligen, dels är det vår situation och APM:s personalpolitik, den andra är eventuella inskränkningar i konflikträtten och regeringens utredning. Kan man inte uttala sig i sin fackklubb eller avdelning så får en gärna ge oss stöd i egenskap av yrkesarbetare. I egenskap av undersköterska, mekaniker eller vad det nu må vara.

På torsdag anordnas en stödmanifestation för Hamnarbetarförbundet på Drottningtorget i Göteborg.