Utrikes #40/2017

”Sexuellt våld hot mot säkerhet och fred”

”För många kvinnor lever med våldet i sin vardag, i hushållen och familjerna. Väpnade konflikter förvärrar rådande förhållanden”, säger FN:s vice generalsekreterare Amina Mohammed. Foto: Bebeto Matthews/TT

Sexuellt våld används taktiskt i krig och som terrormetod och måste därför behandlas som en freds- och säkerhetsfråga. Det framförde flera representanter vid ett möte med FN:s säkerhetsråd.

FN-tjänstemän, medlemsstater och representanter för civilsamhället samlades vid en debatt i säkerhetsrådet för att diskutera utmaningar och sätt att motverka konfliktrelaterat sexuellt våld.

– För många kvinnor lever med våldet i sin vardag, i hushållen och familjerna. Väpnade konflikter förvärrar rådande förhållanden, säger FN:s vice generalsekreterare Amina Mohammed.

– Kvinnor i konfliktländer är mycket mer utsatta, och när du är mer sårbar utsätts du för mer våld, säger Mina Jaf från Women’s Refugee Route.

Kvinnor i konfliktländer är mycket mer utsatta, och när du är mer sårbar utsätts du för mer våld.
Mina Jaf, Women’s Refugee Route

I en ny rapport räknas åtskilliga fall upp där sexuellt våld använts som strategi i 19 länder.

I Irak hålls nära 2 000 kvinnor och flickor från den yazidiska folkgruppen som slavar av terrorrörelsen Islamiska staten. De köps och säljs och används som mänskliga sköldar av IS i Mosul, enligt rapporten.

I Burma uppger över hälften av de kvinnor som intervjuats av OHCHR, Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, att de utsatts för någon form av sexuellt våld som kan ha använts systematiskt för att ”förnedra och skrämma människor i lokalsamhället”.

Kvinnor och flickor på flykt är särskilt utsatta. Amina Mohammed och Mina Jaf uppger att en av fem kvinnor på flykt har utsatts för någon form av sexuellt våld.

FN:s fredsbevarande insats i Sydsudan, UNMISS, dokumenterade nästan 600 fall av konfliktrelaterat sexuellt våld under förra året. Av 57 flickor som överlevt sexuellt våld var flera yngre än 10 år. De flesta fallen dokumenterades i närheten av arméns gränskontroller nära särskilda skyddsområden. Rapporter visar att sexuellt våld använts för att straffa lokala samhällen med hänvisning till etnisk bakgrund eller vad som uppfattas som stöd för oppositionsgrupper.

Adama Dieng, generalsekreterarens särskilda rådgivare för sexuellt våld i konflikter, påminde deltagare vid mötet om att det finns ett ansikte och ett namn bakom varje siffra i rapporten. Han berättade bland annat om Nasima som av rädsla för att dödas av släktingar försökte ta livet av sig efter att hon återvänt från fångenskap hos Islamiska staten.

Rapporten beskriver att angripare vet att den här typen av brott kan leda till att de som utsätts blir utstötta, vilket splittrar familjer och samhällen. Barn som föds som en följd av våldtäkt riskerar att bli utstötta och löper även risk att utnyttjas eller rekryteras.

Adama Dieng framhåller att det är viktigt att stigmat dirigeras om från offret till förövaren av sexuellt våld och att lokala ledare måste involveras i det arbetet. Han framhöll också behovet av att erkänna att de som överlevt sexuellt våld är offer för konflikt och terrorism och har rätt till hjälp, upprättelse och rättvisa.

– När de får en chans att berätta sina historier och ser att förövare döms och får uppleva stöd från andra kan det motverka isolering och att de lägger skuld på sig själva, säger Adama Dieng.

När de får en chans att berätta sina historier och ser att förövare döms och får uppleva stöd från andra kan det motverka isolering och att de lägger skuld på sig själva.
Adama Dieng, FN-generalsekreterarens särskilda rådgivare för sexuellt våld i konflikter

Några länder har antagit lagar mot sexuellt våld. Colombia har infört ett ramverk som ger de som överlevt sexuellt våld tillgång till rättslig prövning. Men bara i 2 procent av de 634 fall av konfliktrelaterat sexuellt våld som dokumenterats har det lett till fällande domar och så ser det ut också på många andra håll i världen.

Amina Mohammed säger att sexuellt våld i allt större utsträckning betraktas som ett hot mot säkerhet och varaktig fred och därför kräver säkerhetsmässiga och rättsliga åtgärder.

Hon talade om hur FN misslyckats med att hantera fall där FN:s fredsbevarande styrkor begått övergrepp och lovade att arbeta för att nolltoleransen mot sexuellt våld blir en verklighet.

Mina Jaf menar att utan ansvarsutkrävande och rättvisa, däribland i de fall där de fredsbevarande styrkorna begått övergrepp, kommer det inte gå att få ett slut på det konfliktrelaterade sexuella våldet.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens jubileumspodd gigekonomi

Lyssna på vår podd om gigekonomi

Registrera dig på nyhetsbrevet så skickar vi avsnittet till dig

Klicka här för att stänga