Inrikes #33/2017

Över 500 läkare i upprop mot arbetsmiljö i Skåne

Situationen på vårdcentralerna i Region Skåne har varit pressad under en längre tid, men att den de senaste månaderna eskalerat i form av allt mer administrativt arbete och ineffektiva journalsystem som tar viktig tid från patientmöten. Foto: Erik G Svensson/TT

Krångliga journalsystem, allt mer administrativt arbete och för lite tid till patienterna. Primärvårdsläkarna i Skåne går på knäna och antalet sjukdagar har skjutit i höjden. Nu kräver det förändring och omfördelning av pengarna från region Skånes politiker.

Vem ska egentligen behandla patienterna när läkare är sjuka och inte orkar mer? Den frågan ställer sig 573 läkare i ett upprop riktat till Region Skåne där de vittnar om en kraftigt försämrad och allt mer pressad arbetsmiljö på regionens vårdcentraler.

– Många av oss är oerhört trötta. Man kommer till jobbet vid sju och arbetar fram till fem, eller ofta med övertid fram till åtta. Nästan varje dag. Det skapar ångest, stress och psykiska ohälsa, säger Fredrik Modig, som är läkare och en av initiativtagarna till uppropet.

Fredrik Modig berättar att situationen på vårdcentralerna varit pressad under en längre tid, men att den de senaste månaderna eskalerat i form av allt mer administrativt arbete och ineffektiva journalsystem som tar viktig tid från patientmöten.

Många läkare, och även annan sjukvårdspersonal, tvingas gå hem utan att arbetet är färdigt. En stress och oro som lätt skapar ångest. Något som märks på inte minst sjuktalen i regionen. Antalet sjukdagar har nämligen ökat från 15 till 27 bara det senaste året och många av Fredrik Modigs kollegor överväger att sluta. Därför kräver de bakom uppropet nu en tydlig satsning på att anställa fler ST-läkare eftersom det saknas många specialistläkare.

– Det behöver naturligtvis skjutas till pengar för att anställa fler, inte bara läkare. Dessutom måste arbetsmiljön förbättras och vi behöver ett nytt journalsystem som integrerar sjukhus, vårdcentraler och äldreboenden, säger Fredrik Modig.

I dag är det just det administrativa arbetet med föråldrade journalsystem som tar upp mycket av läkarnas tid. Journaler måste skrivas ut, faxas och läsas in då patienter bollas mellan olika vårdenheter. Något som är tidskrävande och skapar irritation bland de anställda.

– Vi är alldeles för få och får allt mindre tid över till patientbemötande och tröttheten märks tydligt. Många trivs helt enkelt inte på sina arbetsplatser, säger Fredrik Modig.

Uppropet som nu är skickat till regionens ansvariga politiker har fått stor uppmärksamhet i Skåne där vårdköerna, precis som på många andra håll i landet, är långa. Anna-Lena Hogerud som är socialdemokratisk ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne säger till Läkartidningen att de nu är öppna för att träffa läkarna för att diskutera frågan.

Läkarna säger dock att de redan vid ett tidigare upprop haft en dialog med de ansvariga i regionen utan några märkbara resultat. I Region Skåne finns omkring 700 läkare, förutom de som är anställda vid privata mottagningar. Inom primärvården i Skåne, där de läkare som skrivit under uppropet arbetar, ingår bland annat vårdcentraler, barnavårdscentraler, ungdomsmottagningar och smärtmottagningar.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

facebook-grupp