Utrikes #22/2017

900 miljoner invånare tvingade betala mutor

Nästan två tredjedelar av de kineser som deltagit i TI:s undersökning anser att korruptionen i Kina har förvärrats de gångna tre åren. Foto: Vincent Yu/TT

Omkring 900 miljoner invånare i Asien och Stillahavsregionen har tvingats betala mutor till offentliga tjänstemän för att få en tjänst utförd. Den uppskattningen görs i en ny rapport som bygger på ett stort antal intervjuer.

Den nya rapporten från organisationen Transparency International, TI, bygger på intervjuer med 22 000 människor i 16 länder i Asien och Stillahavsregionen. Resultatet tyder på att drygt en av fyra som bor i dessa länder avkrävts mutor av tjänstemän.

Rapportförfattarna slår fast att myndigheterna i länderna inte gjort tillräckligt, utan ”måste göra mycket mer för att stödja visselblåsare” samt ”hålla sina löften om att bekämpa korruptionen”.

Nästan två tredjedelar av de kineser som deltagit i undersökningen anser att korruptionen i landet har förvärrats under de gångna tre åren, enligt TI. I hela undersökningen uppger bara en av fem att de anser att korruptionen har minskat, medan hälften av de tillfrågade anser att myndigheterna gör ett dåligt jobb när det gäller att bekämpa korruptionen.

– Regeringar måste göra mer för att leva upp till sina åtaganden om att bekämpa korruptionen. Det är dags att sluta tala tomma ord och börja agera. Miljontals människor tvingas betala mutor för att få tillgång till offentliga tjänster och det är de fattigaste som är mest sårbara, säger TI:s ordförande José Ugaz i ett pressmeddelande i samband med lanseringen av rapporten.

Mutor är inget litet brott, utan förhindrar människor att få mat på bordet, förhindrar skolgång, försämrar sjukvård och kan ytterst leda till dödsfall.
José Ugaz, ordförande för Transparency International

Hela 38 procent av de med lägst inkomster uppger att de har tvingats att betala mutor, vilket var den högsta siffran bland alla inkomstgrupper.

– Korruptionen frodas när inte lagar tillämpas. Mutor är inget litet brott, utan förhindrar människor att få mat på bordet, förhindrar skolgång, försämrar sjukvård och kan ytterst leda till dödsfall, säger José Ugaz.

Polisen uppges vara den institution som oftast kräver mutor. En knapp tredjedel av alla som under det senaste året varit i kontakt med en polis uppger att de tvingats betala en muta.

De flesta tillfrågade menar att den viktigaste metod som kan användas för att stoppa korruptionen är att protestera när de avkrävs en muta, eller att vägra att betala den. Samtidigt uppger fler än var femte att de känner sig maktlösa inför korruptionen.

Transparency International uppmanar världens regeringar att göra kampen mot korruptionen till en del av alla satsningar för att uppnå de hållbara utvecklingsmålen. Organisationen rekommenderar även att regler införs för att minska riskerna för korruption, samt att lagar som skyddar visselblåsare införs och följs.

Rapportförfattarna menar även att det är viktigt att korrumperade tjänstemän bestraffas och att medborgare uppmanas att inte betala mutor och anmäla när krav på mutor framförs.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

facebook-grupp