Utrikes

Rymdteknik i kampen mot naturvårdsbrott

Enligt forskare kan vi inom bara några år ha Icarus-sensorer så små att de kan placeras på gräshoppor. Dessa mikrosensorer kanske till och med kan komma att användas för att avleda svärmar från värdefulla grödor. Foto: Chuck Kimmerle/TT

Klimatförändringar, förlusten av ekosystem och naturvårdsbrott hotar den biologiska mångfalden och naturlivet runt om i världen. Men ny avancerad rymdteknik kan användas för att vända utvecklingen hävdar forskare.

Flyttfåglar, skalbaggar och trollsländor kan snart komma att anslutas till rymdbaserade satellitsystem och hjälpa till att förutsäga naturkatastrofer eller spridning av zoonoser – sjukdomar som kan spridas mellan djur och människor, så som svininfluensa och fågelinfluensa.

Radar kan tillsammans med infraröda detektorer lokalisera tjuvskyttar. Kameror som kretsar i rymden kan upptäcka förekomsten av växtsjukdomar eller invaderande arter på avlägsna platser.

I ett internationellt projekt inom djurforskning, kallat Icarus, inleds försök under nästa år där soldrivna sensorer som väger mellan ett till fem gram ska fästas vid flyttfåglar, skalbaggar och trollsländor. Sensorerna kommer att ge information om plats och förflyttning och även ge viktiga upplysningar om djurens kroppsfunktioner och sinnen, samt ge varningar om hotande miljökatastrofer.

År 2020 kan Icarus-sensorer vara så små att de kan placeras på gräshoppor och mikrosensorer kanske till och med kan komma att användas för att avleda svärmar från värdefulla grödor, uppger forskare vid det tyska Max Planck-institutet för ornitologi.

I FN-organet UNODC:s senaste rapport för naturvårdsbrott slås fast att det är nödvändigt att börja använda avancerad rymdbaserad teknik för att bekämpa tjuvjakt och illegal handel med vilda djur. Rapporten presenterar uppgifter från databasen World Wise, som innehåller uppgifter om över 164 000 beslag i samband med naturvårdsbrott mellan 2004 och 2015.

Handel med vilda arter betraktas nu som ett särskilt område inom den organiserade brottsligheten och utgör ett betydande hot mot många växt- och djurarter. Den illegala handeln med vilda djur kommer vara i fokus vid Cites CoP17, en konferens som anordnas för sjuttonde gången i ordningen den 24 september i Johannesburg och som samlar representanter för 182 medlemsländer.

Cites, även kallad Washingtonkonventionen, är ett internationellt avtal som reglerar handeln med hotade arter av vilda djur och växter. Enligt en rapport från FN:s miljöprogram uppgår handeln med vilda arter till mellan 7 och 23 miljarder dollar årligen.

Tjuvskyttar använder en allt mer sofistikerad teknik, vilket innebär att parkvakter också måste ha tillgång till avancerad utrustning. Elefanter och noshörningar beter sig ofta annorlunda när tjuvskyttar finns i närheten. Därför kan sensorer användas för att registrera det och skicka ut varningar som gör det möjligt för myndigheter att agera.

Sofistikerade satelliter används redan för att kartlägga olaglig avverkning, omfattningen av katastrofer, tillväxt och sjukdomar hos grödor, tillgången på vatten på avlägsna platser och glaciärernas smältning.

Utvecklingsexperter menar att avancerad rymdteknik kan spela en viktig roll för att kunna uppnå mål 15 av de nya hållbara utvecklingsmålen, som handlar om ekosystem och biologisk mångfald. Men de höga kostnaderna för att använda tekniken och bristen på tillgång till den senaste forskningen utgör fortfarande stora hinder för det globala Syd.

– I Indien använder vi radiosändare för att kartlägga hur tigrar och elefanter rör sig. Men detta innebär ytterligare utgifter för tillstånd och andra avgifter, säger Shashank Srinivasan vid Världsnaturfonden i Indien.

Han menar att det vid sidan av initiativ som wildlabs.net finns få möjligheter att få del av ny teknik.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens jubileumspodd gigekonomi

Lyssna på vår podd om gigekonomi

Registrera dig på nyhetsbrevet så skickar vi avsnittet till dig

Klicka här för att stänga