Artikel 1 av 3

”Pseudovetenskap” för 1,5 skattemiljoner

Region Jönköpings län har betalat 1,5 miljoner skattekronor för kurser i den ifrågasatta psykologiläran Human Dynamics och siffran tickar vidare. Allt är baserat på ett muntligt avtal utan slutdatum, något som strider både mot egna riktlinjer och Lagen om offentlig upphandling.

Inrikes
Sammanlagt har företaget fakturerat regionen 47 gånger till ett värde av 1,5 miljoner kronor.
Foto: Christine Olsson/TT

Arbetaren har tidigare skrivit om hur Region Jönköpings län erbjuder kurser för vårdpersonal i Human Dynamics, något forskare kallat både pseudovetenskap och ”nära en ny form av rasbiologi”.

Nu kan Arbetaren avslöja att regionen betalat sammanlagt 1,5 miljoner kronor i skattemedel till Eduvelop, det privata företag som har ensamrätt på psykologiläran i Sverige. Fler kurstillfällen är planerade till hösten.

– Det är en skandal att regionen använder våra resurser till trams. Nu måste det här stoppas. De borde skicka hela Qulturum på en utbildning i evidensbaserad verksamhet, säger en anonym kursdeltagare som Arbetaren pratat med.

Redan 2009 inledde regionens utvecklingscentrum för vården, Qulturum, ett samarbete med företaget Eduvelop om kursverksamhet i Human Dynamics. Samarbetet inleddes med ett muntligt avtal och har inte heller något slutdatum.

Centrumet hade redan en anställd som av företaget var certifierad Human Dynamics-utbildare, men Eduvelop ansåg att det var bättre med två handledare. Högste ansvarig för Qulturum, utvecklingschef Göran Henriks, beskriver kursupplägget i ett mejl till Arbetaren:

”[Kursen]…erbjuds regionens medarbetare en gång per termin. För bästa möjliga kvalitet rekommenderas att två handledare håller denna kurs. Därför har Qulturum ett muntligt avtal med Human Dynamics Sverige om att anlita en extern handledare, som tillsammans med den interna handledaren håller dessa kurser.”

Det stämmer inte alls överens med våra rutiner varken för avtalstecknande eller avtalsregistrerande. Det ska inte förekomma muntliga avtal.
Carina Mattsson Sandberg, chef för område inköp Region Jönköpings Län

Enligt lagen om offentlig upphandling ska alla varor och tjänster som köps av en myndighet upphandlas. Det är också något som regionen och dåvarande landstinget tar fasta på i sina policydokument. Att det ingåtts muntligt avtal mellan företag och regiondelar mottas på regionens inköpsenhet med förvåning.

För Carina Mattsson Sandberg, chef för område inköp Region Jönköpings Län, är agerandet otänkbart, eftersom det strider mot de egna riktlinjerna. På samma sätt förvånas hon också över att samarbetet pågått under nästan sju år, eftersom det krävs särskilda undantag för ett avtal att överskrida fyra år.

– Det stämmer inte alls överens med våra rutiner varken för avtalstecknande eller avtalsregistrerande. Det ska inte förekomma muntliga avtal, säger hon.

Vi pratar skattepengar här. Skattepengar i ett vårdsammanhang ska användas till verksamhet som bygger på evidens och beprövad erfarenhet.
Johan Larsson, vice ordförande i Vårdförbundet

Sedan projektet inleddes 2009 har Qulturums medarbetare och Eduvelops ägare, enligt de samlade fakturor som Arbetaren tagit del av, genomfört 38 kurstillfällen.

För två dagars arbete fakturerar företagsägaren mellan 22 000 och 26 000 exklusive moms. Till det kommer också reseersättning och kursmaterial. Kursfakturorna ligger på mellan drygt 32 000 och 60 000 kronor. Sammanlagt har företaget fakturerat regionen 47 gånger till ett värde av 1,5 miljoner kronor.

– Oj oj. Vi pratar skattepengar här. Skattepengar i ett vårdsammanhang ska användas till verksamhet som bygger på evidens och beprövad erfarenhet. Regionen bör fundera på: ”vad är det här för något?”, säger Johan Larsson, vice ordförande i Vårdförbundet.

 

Artikel 2 av 3

Regionrådet: ”Det låter ju helt sjukt”

Mia Frisk är kristdemokratiskt regionråd med ansvar för folkhälsa och sjukvård i Region Jönköpings län. Att Regionens utvecklingscentrum Qulturum köpt in kurser på muntliga avtal tycker hon låter märkligt. Hon förväntar sig att Qulturumchefen, Göran Henriks, agerar.

Inrikes

Hur ser du på att kurserna för 1,5 miljoner baseras på muntlig överenskommelse?

– Vi har en policy för hur avtal skötas. Det låter märkligt. Vi brukar ju ha skriftliga avtal för att kunna följa upp. Det är ju skattebetalarnas pengar och det måste därför vara ordning och reda på avtalen. Det är grundhållningen i allting.

Mia Frisk.
Foto: KD

Hur tänker du då kring att man inte gjort det i det här fallet?

Vår regiondirektör måste ta ett samtal med Göran Henriks om hur man går tillväga med avtal och hur viktigt det är att följa regionens policy.

Själva kursinnehållet, psykologiläran Human Dynamics, har kritiserats för att vara pseudovetenskap och teorigrundarens doktorsavhandling går inte att hitta.

Vi ska ju arbeta utifrån evidens och beprövad erfarenhet. Det bygger hela hälso- och sjukvården på. Gör det här inte det är det inget man ska hålla på med. Det här är något som Göran Henriks måste ta tag i.

Vi ska ju arbeta utifrån evidens och beprövad erfarenhet. Det bygger hela hälso- och sjukvården på. Gör det här inte det är det inget man ska hålla på med.
Mia Frisk, kristdemokratiskt regionråd

På Human Dynamics hemsida rekommenderas den bok som teoribyggaren Sandra Seagal skrivit. Där beskrivs hur ”östasiater” och ”västerlänningar” genetiskt har olika tankesätt. Kritiska forskare har liknat det vid rasbiologi.

– Det låter ju helt sjukt. Vi är rent generellt aldrig inne på den här nivån när det gäller verksamheterna. Men givetvis ska vi inte bedriva utbildning inom något som är suspekt. Det här måste Göran Henriks titta på och verkligen gå till botten med.

Hur tänker du kring att det här kunnat hända?

– Det kan ju vara så i en verksamhet att man inte har koll på precis allting. Efter att du ringt nu utgår jag ifrån att Göran Henriks satt sig in i allting. Jag har väldigt stort förtroende för Göran.

Artikel 3 av 3

Qulturumchefen: ”Jag kan göra sådana köp”

För 1,5 miljoner kronor har Qulturum, som tillhör Region Jönköpings län, köpt en omstridd kurs genom muntligt avtal. Agerandet strider mot de egna riktlinjerna. Men Qulturumchefen Göran Henriks anser sig ha gjort rätt.

Inrikes

Alla inköp av varor och tjänster i en region ska enligt LOU, Lagen om offentlig upphandlings grundregel konkurrensutsättas – upphandlas helt enkelt. Men inköpen av omstridda kurser i Human Dynamics för 1,5 miljoner kronor skedde utan upphandling genom muntlig överenskommelse mellan Region Jönköpings läns utvecklingscentrum Qulturum och utbildningsföretaget Eduvelop.

Göran Henriks, Qulturums utvecklingschef, ser inga problem med hanteringen.

Är det vanligt att ni tecknar muntliga avtal?

– Vad är vanligt? Det är inte så vanligt att vi tecknar avtal. I det här fallet var mitt förhållningssätt att vi bara ska göra det om det finns intresserade deltagare i systemet. Därför har vi för varje gång bestämt hur det ska bli.

Är det lagligt att göra så?

– Ja, detta har pågått sedan 2009. Det är 17 tillfällen och det är egentligen för sådana relativt låga summor så utifrån den tid vi befunnit oss i tror jag att det varit riktigt att göra så.

Företaget har enligt fakturorna tagit betalt för 38 kurstillfällen

– Jag vet inte vad jag ska svara på det. Min bild är att det är 17 utbildningar. Något annat har inte jag sett. Det måste jag undersöka närmare.

I ett mejl skrev utvecklingschefen först att Qulturum hade ”ett muntligt avtal” om att ett extern handledare anlitas för de 4 kurstillfällena per år. Men när Arbetaren pratar med honom igen säger han denna gång att muntliga avtal upprättas vid varje kurstillfälle.

– Jag upplever inte att vi gjort någon upphandling över tid, utan att vi kommit överens vid varje kurs. Det är inte ett tillsvidareavtal.

Enligt Regionens policydokument och enligt chefen på regionens inköpsenhet ska alla avtal vara skriftliga och registreras av dem.

– Jag tror att jag i min roll kan göra sådana köp för den prissumman och jag ska prata med min inköpsavdelning och expertisen där.

Sedan 2009 har ni betalat företaget sammanlagt 1,5 miljoner. Borde inte ett så stort belopp upphandlas?

– Jag säger det igen. Utifrån det intresse som funnits har vi då varje tillfälle startat kommit överens om extra lärarresurs. Jag kunde inte veta 2009 att det skulle bli så här. Min ambition är att följa LOU.

En affär med ett privat företag värd 1,5 miljoner baserat på ett muntligt avtal utan slutdatum. En Qulturum-anställd som sedan tio år är certifierad utbildare av företaget som anlitas och som är en del av deras marknadsföring. Hur tycker du att det låter?

– Jag hör ju hur du summerar det och jag respekterar det och förstår vad du säger. Men när nuet flyttar sig i tiden är det inte så självklart. Varje gång vi har ett intresse från verksamheten fattar vi det beslutet. Det kräver ett respektfullt ledarskap för att hantera detta. Det ska jag ta ansvar för.

När vi talades vid för två veckor sedan pratade vi om den kritik om bristande forskningsunderlag som riktats mot Human Dynamics-teorin. Vi pratade också om anklagelserna om likheter med rasbiologi. Vad har du dragit för slutsatser?

Jag ska mycket seriöst ta mig an denna fråga tillsammans med vår medarbetare och ytterligare personer från universitetet i Jönköping och kanske andra universitet och försöka lära mig om vad du uppmärksammat mig på. Skulle det visa sig att det inte är förenligt med vår värdegrund, så måste vi agera på det.