Resandeberättelser i tryck

En resandefamilj på väg genom norra Bohuslän en majdag på 1920-talet, Skistad i Kville socken.
Foto: Johan Johansson/Kville hembygdsförening/Bohusläns museums arkiv

Resandefolket, som ingår i den av svenska staten officiellt erkända minoritetsgruppen romer, är fortfarande i stor utsträckning osynliga i det offentliga samtalet.

Nu har det kommit en ny bok, Dinglarens väg – de ofrivilligt åsidosatta, redigerad av den från Arbetarens spalter kända Britt-Inger Hedström Lundqvist tillsammans med Ann Hellman, båda etnologer, som syftar till att synliggöra resandes egna berättelser, minnen och tankar om framtiden.

Utgivare är Institutet för språk och folkminnen, och berättelserna arkiveras samtidigt i Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.

En sann kulturgärning.