USA:s tobaksindustri utnyttjar barnarbete

För många amerikanska barn och ungdomar är inte sommaren en tid av lov och ledighet, utan en period då de måste arbeta inom jordbruket för att bidra till familjens försörjning. Men för de barn som får arbeten på tobaksplantager är det inte bara sommarlovet som går förlorat – de riskerar dessutom sin hälsa.

Utrikes
Arbetare på tobaksfält i Kentucky. Delstaten står tillsammans med North Carolina, Tennessee och Virginia för 90 procent av den inhemska produktionen. Barn som arbetar inom tobaksnäringen vittnar om symptom på nikotinförgiftning.
Foto: Ed Reinke/TT

Human Rights Watch, HRW, presenterade förra året en rapport om förhållandena för barnarbetare på tobaksplantager i landets fyra största tobaksproducerande delstater – North Carolina, Kentucky, Tennessee, och Virginia. Dessa delstater står tillsammans för närmare 90 procent av den inhemska tobaksproduktionen. Under 2012 låg det totala värdet för den USA-producerade tobaken på över motsvarande 12 miljarder kronor. 

Enligt HRW:s rapport kommer de flesta barn som arbetar på tobaksplantager, och ibland är så unga som 12 år gamla, från familjer som har sina rötter i Latinamerika. I de flesta fall går barnens löner till att bidra till familjernas försörjning. 

Enligt rapporten arbetar varje år hundratusentals barn under 18 år inom det amerikanska jordbruket. Det finns dock inga siffror på hur många av dessa som arbetar på tobaksplantager. 

Arbetet på tobaksplantagerna är hårt och riskfyllt. Av de 141 barn som intervjuades i HRW:s rapport visade det sig att två tredjedelar hade drabbats av nikotinförgiftning i samband med arbetet. Förgiftningen uppkommer när plantagearbetarna får i sig nikotin från tobaksplantorna via huden, något som är särskilt vanligt när plantorna är våta. 

En av de intervjuade, 16-åriga Dario som arbetat på plantager i Kentucky, berättar i rapporten om det hårda arbetet. 

– Av alla grödor vi arbetat med är arbetet med tobaken det mest slitsamma. Du blir trött och förlorar energi. Du blir sjuk, men ändå måste du gå tillbaka ut till tobaken igen nästa dag, säger han. 

De vanligaste symptomen på nikotinförgiftning är yrsel, illamående, kräkningar och huvudvärk. Vissa barn uppger att deras arbetsköpare inte erbjudit dem någon utbildning eller säkerhetsutrustning. En del barn får arbeta barfota, medan andra bara har strumpor på fötterna medan de arbetar på leriga fält, enligt rapporten. 

– Jag använde plastpåsar eftersom våra kläder blev blöta. De gjorde hål för våra händer i plastpåsarna, säger 14-åriga Fabiana. 

USA är världens fjärde största tobaksproducent, efter Kina, Brasilien och Indien. Men enligt Alfonso Lopez, som är demokratisk representant i Virginas delstatsparlament, har USA – till skillnad från de andra storproducenterna av tobak – inte någon åldersgräns för arbetare på landets tobaksplantager. 

Virginia hade dock nyligen möjlighet att bli den första amerikanska delstat att införa en lag mot barnarbete på tobaksplantager, vilket hade kunnat tjäna som förebild för andra delstater. Den föreslagna lagändringen röstades dock ned. 

– Mitt lagförslag syftade till att införa ett förbud för alla under 18 år att utföra arbete där man kommer i direkt kontakt med tobaksbladen, med undantag för barn som fått sina föräldrars tillstånd att arbeta på familjeplantager, säger Alfonso Lopez. 

Samtidigt har den kritik som riktats mot den amerikanska tobaksindustrin börjat ge vissa resultat. Två stora tobaksodlarförbund, Tobacco Growers Association of North Carolina och Council for Burley Tobacco in Kentucky, har infört nya riktlinjer som innebär att inga barn under 16 år ska arbeta på tobaksfälten, medan barn i åldern mellan 16 och 17 år bara ska erbjudas arbete om de fått tillstånd av sina föräldrar. Detta har i sin tur lett till att två stora tobaksbolag, Philip Morris moderbolag Altria Group samt R. J. Reynolds Tobacco Company, infört liknande riktlinjer. Det uppger Margaret Wurth, en av HRW-rapportens författare. 

Enligt Altria Groups talesperson Jeff Caldwell undertecknade bolaget under förra året en förpliktelse om att få bort alla former av barnarbete inom tobaksindustrin. Jeff Caldwell säger att Altria Groups i år har börjat köpa in tobak direkt från odlarna, i stället för genom mellanhänder. Detta för att kunna försäkra sig om att leverantörerna inte använder sig av barnarbetare. 

Virginia-politikern Alfonso Lopez understryker dock att dessa regler bara omfattar tobaksplantager som ingår i de stora företagens leverantörsled. 

– De flesta stora inköparna av amerikansk tobak har infört strängare regler mot barnarbete än de som finns i USA:s lagstiftning. Men det råder ingen tvekan om att mängder av barn inte kommer att omfattas så länge det saknas ett hårdare federalt regelverk, säger han. 

I början av april lanserade USA:s arbetsmarknadsdepartement en skrift med rekommendationer som skapats i samarbete mellan arbetarskyddsmyndigheten OSHA och Institutet för arbetarskydd, NIOSH. Skriften syftar till att ge råd till tobaksbolag, odlare och plantagearbetare om hur man genom utbildning och utrustning ska undvika att människor drabbas av nikotinförgiftning. Bland annat rekommenderas att arbetare ska ha skyddshandskar, vattentåliga långärmade tröjor och byxor. 

Skriften tar dock inte upp problemen med barnarbete, och diskuterar heller inte behovet av en striktare lagstiftning.