Inrikes

Keolis på offensiv mot förare efter SD-blockad

SD:s valreklam på en SL-buss i centrala Stockholm. Förare som deltog i blockaden mot bussar med SD-reklam hotas nu av efterräkningar. Foto: Johan Nilsson/TT

Efter att syndikalistiska bussförare inför valet vägrat köra bussar med SD-reklam har Keolis i dagarna kallat den fackliga sektionen till förhandlingar för påstått brott mot varselplikten. Bussförarna överväger å sin sida att stämma företaget för brott mot föreningsrätten.

Strax innan valet rapporterade Arbetaren om blockaden som Syndikalistiska Bussarbetarsektionen i Stockholm, SBSS, riktat mot arbetsköparen Keolis. Bakgrunden till stridsåtgärden var Sverigedemokraternas annonskampanj på flera av innerstadsbussarna, något som förarna ansåg vara rasistisk valreklam vilken innebar arbetsmiljörisker. Då, innan valet, lät bussföretaget Keolis saken bero utan att vidta några motåtgärder.

– Företaget verkar ha anpassat sig till situationen och sett till att jag inte behöver köra just de berörda bussarna, sade bussföraren Stefano Morini när stridsåtgärderna pågick.

När valrörelsen nu är över har dock arbetsköparen gått på offensiven och i dagarna kallat SBSS till förhandlingar för påstått brott mot medbestämmandelagen, MBL, i samband med att stridsåtgärderna vidtogs.

Keolis menar i sin kallelse att SBSS genom att inte varsla sju dagar i förväg brutit mot den lagstadgade varselplikten. Bussföraren Anders Finnström sitter i bussarbetarsektionens styrelse och han tar avstånd från företagets resonemang om lagbrott eftersom han menar att det fanns giltiga hinder.

– Det finns ett undantag från varselplikten på sju dagar och det är exempelvis om en väntan skulle göra stridsåtgärden verkningslös. Eftersom blockaden uttryckligen grundades på risker i vår omedelbara arbetsmiljö så kunde vi inte vänta i sju dagar, det vore att riskera förarnas hälsa, säger han.

Enligt Anders Finnström kommer bussförarna nu att diskutera en eventuell stämning mot arbetsköparen för brott mot föreningsrätten i samband med blockaden, det eftersom de förare som berördes av konflikten förbjöds att sätta upp informationsblad om blockaden på bussarna.

– Det är en grundläggande del av den fackliga verksamheten att man ska kunna informera sina medlemmar och andra om de fackliga stridsåtgärder som vidtas. Keolis agerande kan vara en inskränkning av föreningsrätten, säger han till Arbetaren.

John Nordmark, facklig samordnare på syndikalistiska SAC, ser dock inte skäl till oro för Keolis planerade stämning.

– Nej, inte alls. Vill arbetsköparen få saken prövad i domstol är det fritt fram för dem att göra det. Vi på SAC kommer givetvis att bestrida det om saken hamnar på vårt bord, säger han.

Arbetsköparen Keolis har inte velat kommentera varför de nu väljer att yrka på skadestånd till följd av syndikalisternas stridsåtgärder. Ulrika Egervall, förhandlingschef och vice vd på branschorganisationen Transportgruppen, säger dock till Arbetaren att organisationen anser att parterna alltid ska följa regelverket för den svenska arbetsmarknaden och att det finns en plikt att varsla med sju dagars varsel.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

facebook-grupp